Inte ska vi väl krossa fascismen

23 november 2013 at 7:46 f m 25 kommentarer

20131123-065025.jpg

För några dagar sedan nämnde jag kampen mot högerextremismen, uteslutandet av människor med en annan hudfärg eller religion, som det demokratiska civilsamhällets viktigaste gemensamma fråga. ”Krossa fascismen”, så löd min formulering.

En borgerlig lokalpolitiker reagerade direkt med avståndstagande och menade att vi inte kan vara så ensidiga att vi inte samtidigt kämpar lika mycket mot vänsterextremismen, och exemplifierade den med reclaim the streets (en rörelse som vad jag vet inte är aktiv, men som hade som politiskt mål att det offentliga rummet skulle tillhöra demokratin istället för kommersen, en viss skillnad från att ha etnisk rensning som mål skulle man ju tex kunna tycka.)

Någon annan reagerade genom att säga att det är barnsligt att formulera sig så, att krossa politiska alternativ hör inte hemma i en demokrati.

Det är verkligen chockerande hur många som tycker att antidemokrati har en naturlig plats i demokratin.

Det är chockerande att se hur tolerans mot rasism börjar segla upp som en viktigare tolerans än tolerans mot människor som har en annan religion eller bakgrund.

Jag känner ett starkt behov av att ta en promenad bort till la mano-monumentet vid Slussen, lägga blommor och kanske gälla en tår av rädsla för hur de fascister de Spanienfrivilliga en gång var med och kämpade emot idag är på väg tillbaka.


Edit: Samma borgerliga invändningar om att ”vänstern” och dess rötägg förstör för kampen mot fascismen genom att bla handgripligen försöka tysta/överrösta personer de inte håller med återkommer. Borgerliga politiker vidhåller att antidemokratin faktiskt har, inte bara en laglig, utan även en moralisk plats i demokratin.

Men är det VERKLIGEN ett problem att människor försöker tysta eller överrösta rasister och andra som demonstrerar mot jämlikhet, som att försöka förbjuda exempelvis vissa religiösa klädesplagg? Införa obligatoriska gynkontroller eller språktester enbart för människor med vissa bakgrunder?

Att privatpersoner kastar tårtor på företrädare för hat mot folkgrupper (obs på grund av detta hat, inte pga hudfärg eller dyl), eller att demonstranter vägrar att flytta sig när fascisterna marcherar anser jag vara mycket mycket långt ifrån samma typ av problem (plus att det dessutom är mycket mindre framträdande som samhällsfenomen för tillfället) som mycket av det som sker inom ”liberala” och ”antirasistiska” partier i Europa just nu.

Läs Erikas inlägg som inspirerade till ovanstående.

Entry filed under: antimuslimism, jämlikhet, nationalism, politik, rasism. Tags: , , .

Människosynen finns där – nu behöver vi bara visionen Inget är rasistiskt förrän det står och hailar i farstun, eller?

25 kommentarer

 • 1. Jonny Disenfeldt  |  23 november 2013 kl. 10:12 f m

  Om det inte finns plats för antidemokratiska åsikter och politiska linjer (som t.ex kommunism, socialism, fascism, nazism och religiös fundamentalism) så har demokratin upphört.

  Det är en himmelsvid skillnad mellan åsikt och att utifrån åsikt begå våldsbrott och andra lagbrott.

  • 2. Anna Ardin  |  23 november 2013 kl. 10:50 f m

   Vi behöver inte antidemokrati för att upprätthålla demokratin, det är en grav missuppfattning.

   • 3. Jonny Disenfeldt  |  23 november 2013 kl. 12:43 e m

    Du verkar gravt missuppfatta vad jag skrev.

    • 4. Anna Ardin  |  23 november 2013 kl. 1:00 e m

     Vad bra.

  • 5. Isak T. Gerson (@laxsill)  |  23 november 2013 kl. 2:08 e m

   Men att krossa fascismen går väl att göra på många fler sätt än att förbjuda den? Historiskt sett har många åsikter försvunnit ur allmänheten utan att förbjudas.

   • 6. Anna Ardin  |  23 november 2013 kl. 2:41 e m

    Exakt min poäng. Och detta med förbud: hur skulle man kunna förbjuda den? Hur ska man kunna förbjuda fascistiska drag som finns/växer i etablerade partier? Det finns ett stort problem i att det offentliga samtalet utgår från att antidemokatin, rasismen och fascismen per definition bara kan finnas i de högerextrema partierna. Det är ideologin som är fienden, inte partier, och den går inte att förbjuda. Den måste krossas genom ideologiskt motstånd.

 • 7. Gunnar Westman  |  23 november 2013 kl. 12:43 e m

  På tal om de Spanienfrivilliga kan det vara på sin plats att påminna om att den dåvarande socialdemokratiska regeringen gjorde det till ett lagbrott att delta i de internationella brigadernas kamp mot Francos fascister.

 • 8. Mattias Irving  |  23 november 2013 kl. 12:54 e m

  Klart att vi ska krossa fascismen. Genom utbildning, människokärlek och solidaritet med de utsatta. Men inte minst genom att åter påminna om de demokratiska värdena. Ett annat system blir bara lockande när det nuvarande verkar fransas i kanterna. Demokratin själv har problem. Kanske är det därför som antidemokraterna vädrar morgonluft?

 • 9. Anders Nilsson  |  23 november 2013 kl. 1:38 e m

  Stor uppgift. Fascismen omfattar ju, enligt t ex Expo och AB,
  10% av befolkningen. Vet alla dessa människor att de är
  fascister? Vet 16% av den norska befolkningen att de är det?

  • 10. Anna Ardin  |  23 november 2013 kl. 1:47 e m

   Med fel förutsättningar kan 80% av en befolkning stödja fascismen, men att stödja fascismen behöver inte nödvändigtvis betyda att det är det system man allra helst skulle vilja leva i, om man insåg att det inte kommer att göra att man själv är den som hamnar i toppen av hackordningen.

   Människor som känner sig fria och lyckliga tror jag har ett betydligt mindre behov av att hävda sig på andras bekostnad, så som exempelvis SD & fremskrittspartister gör idag. Men faktum är att det är betydligt mer än 10 resp 16% som på olika sätt och i högre eller mindre grad, aktivt och medvetet motverkar allas lika värde och främjar fascismens återtåg. Det är ideologin jag talar om, inte några smutsiga små partier. Även om deras anhängare ofta vill tro att allt kretsar kring dem.

   • 11. Jonny Disenfeldt  |  23 november 2013 kl. 2:27 e m

    Allt till höger om V och vänsterflygel inom S är väl mer eller mindre fascister eller främjar fascismen återtåg enligt dig , eller ?

    • 12. Anna Ardin  |  23 november 2013 kl. 2:47 e m

     Nej, jag är emot allt som vill dela upp människor i vi och dom, som vill kontrollera och övervaka, skapa makthierarkier baserat på kön, hudfärg eller något annat irrelevant som gynnar den som redan har makt eller gruppen man själv tillhör på bekostnad av andra, som vill att människor inte ska ha chansen att lämna dåliga villkor och underordning de en gång föddes till. Och det finns i alla partier. Och i alla partier finns det motståndare mot detta, även om de generellt blir färre ju längre högerut man kommer. Det är till och med så att båda sätten att se världen finns inom varenda människa. S, och även jag själv även om jag kämpar emot det, har definitivt sin beskärda del av den här typen av strävan.

     • 13. Jonny Disenfeldt  |  23 november 2013 kl. 3:19 e m

      Ja det låter väl bra. Däremot är väl ett ordval som ”krossa”, något som de flesta relaterar mer till våld ?

      Antidemokratiska åsikter ska mötas med demokratiska åsikter, politiskt betingat våld ska mötas med lagar och straff.

      Men jag anser att det behövs av praktiska orsaker ett vi/dom när det gäller svensk medborgare/icke svensk medborgare (uppehållstillstånd/icke uppehållstillstånd etc) och därmed följande rättigheter/skyldigheter eller är du av annan åsikt ?

      Menar du att den svenska välfärden våra förfäder byggt upp ska vara tillgänglig för hela jordens befolkning ? Så långt vill inte jag gå för att avskaffa vi/dom eftersom det skulle få katastrofala följder.

 • 14. Gracchus Babeuf  |  23 november 2013 kl. 3:37 e m

  Problemet för vänstern är att man gett upp kampen mot den egentliga högern, d v s marknadsfundamentalisterna (kapitalisterna). Nu går man hand i hand med nyliberalerna beredda att ta strid mot alla dem som ifrågasätter nyliberalismen, globaliseringen, EU och massinvandringen. De som går emot den liberala agendan kallar man fascister trots att många av dem bara är medborgare som är oroliga för vad som händer när folkhemmet och välfärdsstaten löses upp. Många av dem är också de som står längst ner på stegen och är de som omedelbart får betala notan för den liberala elitens vackra visioner.

  • 15. Anna Ardin  |  23 november 2013 kl. 5:41 e m

   Mycket möjligt att de bara är oroliga, men då får de välja sina metoder bättre än att försöka förtrycka sina bröder och systrar som står ännu längre ner på samhällsstegen.

 • 16. Carin Palmcrantz  |  23 november 2013 kl. 6:00 e m

  Bort med fascismen och all extremism som förespråkar våld och motarbetar demokrati.
  Det är sorgligt att människor trubbats av och inte längre reagerar mot de svarta krafterna som finns runt omkring oss. Vänsterextremism som förespråkar våld är lika illa men den verkar inte finnas i samma utsträckning. Alla människors lika värde och lika rättigheter är det som gäller. Kanske ska vi inte använda ordet ”krossa” som just leder tankarna till våldsanvändning.

 • 17. Anders Nilsson  |  23 november 2013 kl. 7:45 e m

  Den historiska fascismen var småborgerlighetens försvar mot
  arbetarrörelsen. Storfinansens stöd var oumbärligt. Fascismen var
  antidemokratisk och våldsfixerad. Nazismen dessutom rasistisk.
  Hur väl stämmer denna definition, som är den riktiga, in på SD och FrP? Glöm Arnstads hemmasnickeri.
  Det är bättre att använda begreppet klass och att skippa minoritets-
  förhärligandet. Det gynnar enbart SD som appellerar till den svenska arbetarklassen. Den som ännu är majoriteten bland (s) – väljarna men får se arbetsmarknad och bostadsmarknad för-
  störas av politisk inkompetens, i vilket ingår den stora invand-
  ringen som Sverige aldrig rustat sig för. Den liksom bara händer.

 • 18. Lars Svensson  |  23 november 2013 kl. 9:25 e m

  Alltid tjat om att det alltid är extremHÖGER som är problemet, extremvänstern har lika stora problem den, det finns det bevis över i vår historia vad den kan skapa för problem (t.ex Sovjet, Kina, Kuba). Dock tas detta aldrig upp utan att sålänge det finns ”höger” med i namnet så är det okej att gnälla.

  • 19. Anna Ardin  |  24 november 2013 kl. 12:19 f m

   Om vi kollar på nutiden, vilka hot ser du i extremvänstern? Något som alls är relevant att jämföra med nyfascismen? Nä, jag tänkte väl det.

   • 20. Jonny Disenfeldt  |  24 november 2013 kl. 8:56 f m

    Om vi tittar på politiskt betingar våld så bör man nog vara lika orolig för vad som sker såväl på extremhögerns kant som extremvänsterns kant. Ett i dagarna aktuellt exempel är Revolutionära Frontens medlemmar samt vissa politiker inom V som försvarar deras våld.

    Relevant ? Ja,, jag tänkte väl det .

    • 21. Anna Ardin  |  24 november 2013 kl. 10:21 f m

     Du har över huvud taget ingen statistik på din sida, kolla antalet attentat och antalet politiska mord i Europa de senaste säg 10 åren och vilka som stått bakom. Vilka av dessa är nationalistiska, rasistiska, religiöst resp någon form av vänsterpolitiskt motiverade och du kommer att se att de nationalistiska och rasistiska vida överstiger andra motiveringar. Och det är bara ett av måtten på vad det är som hotar säkerheten mest. Självklart är våld dåligt, men att fokusera på perifera ”vänsterextremister” när fascisterna marscherar är bara en dimridå.

     • 22. Tomas Andersson  |  24 november 2013 kl. 7:27 e m

      Varför inte kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt? Allt politiskt våld är oförsvarligt… inte bara lite ”dåligt” som du påstår.

      • 23. Anna Ardin  |  24 november 2013 kl. 8:14 e m

       Vem har talat om politiskt våld?

      • 24. Lars Svensson  |  25 november 2013 kl. 12:21 f m

       Att påstå att det är okej att bruka våld mot oliktänkande som extremvänstern gör, t.ex att sätta yxor i dörrar där ”oliktänkande” bor om man kan kalla extremhögern för det, och sedan kalla det för än ”dimridå” är helt oacceptabelt. Är detta en försmak om vad som kommer hända med de ”oliktänkande” om en extremvänster hade kommit till makten? Arbetsläger á la Sovjet nästa.

       Och nej jag sympatiserar inte med någon av dessa två men att endast slå ner på extrema högern är lite väl naivt när båda två är lika illa.

       PS. Allt våld är totalt förkastligt men ingen har någonsin BARA fokuserat på extremvänstern, vill bara att folk ska veta att den är lika illa och inte bör ignoreras. DS.

      • 25. Anna Ardin  |  25 november 2013 kl. 8:06 f m

       Yxor?! Det verkar ju hemskt obehagligt? Vem har försvarat det? Och när hände det?

       Vissa vill begränsa andras demonstrationsrätt genom att slänga tårtor, andra vill begränsa religionsfriheten genom att införa förbud mot klädesplagg. Men när man börjar kalla det extremt att dansa på gatorna utan tillstånd och INTE extremt att vilja införa obligatoriska gynkontroller på vissa flickor enbart pga deras härkomst, så tycker jag att debatten blivit alldeles sned.


Senaste inlägg


%d bloggare gillar detta: