Posts tagged ‘reninfeldtare’

Att göra en Reinfeldtare

Fredrik Reinfeldt

Reinfeldtare - när det man säger, eller tror, ska leda till en sak - i själva verket leder till något annat.

Strax före nyår publicerade språkrådet sin lista på 72 utvalda ord som under 2011 uppfanns eller ökade i användning. Att appa, surdegshotell och arabisk vår finns såklart med, men även mer kontroversiella ord som Juholtare, som definieras som ”(Pol neds), förhastat uttalande som man snart tvingas backa på” och tjejsamla, som båda är ord som vill forma samhället, bestämma hierarkier och driva politik genom att definiera hur vi ska se på saker, saker som Juholt eller hur tjejer samlar.

Intressant här är att tjejsamla bara förekommit en enda gång, i Gotlands minsta dagstidning Allehanda, inte direkt en stor trend, vilket gör att Juholtarens motsvarighet Reinfeldtare torde ha goda chanser att komma med till nästa år, med betydelsen:

Reinfeldtare 1.(Pol. neds) att säga en sak och göra något annat”. (Här skulle jag kunna lägga till ”utan att tvingas backa”, men det hoppas jag ändrar sig innan året är slut.)

Att det man säger, eller tror, ska leda till en sak – i själva verket leder till något (helt) annat.  Som att man är trött när man kommer hem från semestern man tog för att vila upp sig. Eller när man säger (till ex. sina barn) att det är en dålig idé att röka men sedan genom att själv röka visa att man egentligen tycker att det är en bra idé.

Exempel på detta, kopplat till just inspiratören av uttrycket, finns i oändliga mängder. Som när Reinfeldts regering 2009 presenterade regeringens 68 punkters handlingsplan för att främja jämställdhet på arbetsmarknaden, och Sveriges kvinnolobby visade att i princip varenda en av just dessa punkter i slutänden tvärtom gynnade män. Som satsningar på inkubatorer som framförallt gynnat män eller att privatisering av ”kvinnliga branscher” som vård och omsorgsföretag för att ”gynna kvinnligt företagande” de facto gynnat totalt mansdominerade multinationella koncerner (och dessutom försämrat kvinnors arbetsmiljö). Reinfeldt skrev på DN debatt att jämställdhet är en ”smart satsning för framtiden”, och som av en händelse minskar jämställdheten.

Reinfeldts miljöpolitik är ett annat sådant exempel, när han inför klimatmötet i Köpenhamn under 2009 inte nog kunde betona hur extremt viktig miljö och klimat var för Moderaterna, men där det sedan står klart att det skett betydande försämringar inom miljöpolitikens kärna, eller som Maria Wetterstrand kallat det, ett kolsvart miljöbokslut. Miljömålsarbetet, miljöbalken, rovdjurspolitiken, natur- och strandskyddet är viktiga exempel där utvecklingen nu går åt fel håll, biltrafik prioriteras på järnvägens bekostnad, man tillåter nya kärnreaktorer, regeringen ger passivt stöd till de krafter som vill exploatera Arktis, man stödjer valjakt och inte en krona tillförs de globala klimatinsatserna utan allt tas från en redan utlovad biståndsbudget. Skarp kritik kommer från bland andra naturskyddsföreningen kring att Reinfeldt spär på individers känsla av maktlöshet kring klimatproblemen.

Regeringen Reinfeldts tydligt uttalade mål om stöd till folkrörelser och ideella organisationers ”självständighet och oberoende” istället blivit ett extremt riktat avdrag för välgörenhet som bland andra tankesmedjan Sektor3 (där jag jobbar) i dagarna pekat på ökar statens kontroll över det civila samhället. Något jag skrev mer om i en understreckare i Tro & Politik för några veckor sedan.

Studieavgifter för utländska studenter skulle öka intäkterna, göra studenterna mer motiverade och inte få effekter på antalet ansökande, men efter reformen beskrev DN situationen med ”Utländska toppstudenter flyr svenska universitet och högskolor”, och lärosätena är kritiska till de stora kostnaderna för reformen.

Hårdare krav på sjuka och arbetslösa skulle enligt Reinfeldt göra folk anställda och friska, men så blev det inte. Hanif Bali och Katrin Zytomierska förklarar Moderaternas linje på ett extremt tydligt sätt här. Arbetslösheten är sju procent, ungdomsarbetslösheten bland de högsta i Europa, socialbidragen har ökat, antalet unga förtidspensionärer har exploderat och antalet med arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 45%.

Reinfeldt har vid flera tillfällen tryckt på vikten av att minska ojämlikheten och inkomstklyftorna, t.ex. i sitt sommartal 2008, och i regeringsförklaringen 2006 sa han ”Sverige ska vara ett land som håller ihop, där de sociala och regionala klyftorna minskar”. Ändå rapporterade OECD 2011 att ojämlikheten växt fortare i bl.a. Sverige än någon annanstans i världen under 2000-talet. Ungefär samtidigt sa Reinfeldt i P1: ”sedan vi tog över 2006 så har det inte skett några vidgade inkomstklyftor”, som om han inte ens nu fattat att hans ”nya” moderata politik leder till just de effekter de gamla Moderaterna ville ha. Att klyftorna minskade TROTS den moderata politiken PÅ GRUND AV att finanskrisen minskade de allra rikastes kapitalvinster, men att när nu när finanskrisen lagt sig så börjar den moderata politikens effekter synas, oavsett vad Reinfeldt hävdar att han vill och gör.

Listan kan göras hur lång som helst, på punkt efter punkt vill, eller åtminstone säger Reinfeldt att han vill göra en sak, men effekterna av det han och hans regering gör blir en helt annan.

Det finns tre alternativa förklaringar till detta:

    • Reinfeldt vet vart politiken han för leder, men säger medvetet tvärtom för att han vet att väljarna inte vill ha moderat politik.
    • Reinfeldt har en osedvanlig otur, allt som kan gå fel går fel, så att hans brighta analyser om vad som skulle hända gång på gång slår fel.
    • Reinfeldt är en extremt dålig analytiker och saknar helt förmågan att förstå vad politiken han för får för konsekvenser.

Vilket alternativ som stämmer får du själv avgöra, men att vi alla då och då gör en Reinfeldtare är något som står klart, bara det att just Reinfeldt verkar göra det mycket oftare än de flesta.

Bloggat: Heidi Laine Lundgren, Roger Jönsson, Martin Moberg, Röda berget.
Media: SR 1, 2, HD, Sydöstran, Östran.

3 januari 2012 at 8:13 e m 37 kommentarer


Twitter

  • Mitt konto har inte blivit kapat. Det var bara för mycket hat som kom till det här användarnamnet. På återseende. 8 months ago

Kategorier