Posts tagged ‘religion’

Vi är också humanister (med både hjärta och hjärna)

Désirée Liljevall

Désirée Liljevall, riksdagsledamot (S) och humanist med både hjärta och hjärna

Désirée Liljevall och Ellis Wohlner kritiserar Hjärta i senaste numret av AiP, Stocken och på Humanistbloggen. Det är glädjande att vi får uppmärksamhet så högt upp i både S och Humanisterna och vi vill gärna svara på deras frågor.

Skribenterna frågar om vi tror att människor som ”har livsåskådning utan magiska eller övernaturliga inslag saknar hjärta”. Vårt svar på frågan är självklart nej. Människors förmåga till medkänsla och solidaritet är precis lika stor oavsett om man bekänner sig till någon religion eller inte.

Bakgrunden till föreningen är att vi tre träffats i olika politiska sammanhang, och gång på gång sett att vi fokuserat på samma frågor. Frågor som internationell solidaritet, motstånd mot rasism och islamofobi och just behovet av mer hjärta i politiken, även inom Socialdemokraterna. Vi har alla hittat en plats att driva dessa frågor inom den kristna Broderskapsrörelsen. Vi kände ett behov att organisera oss men samtidigt tydligt visa att olika trosuppfattningar för oss lett till samma politiska slutsatser, för att på så sätt välkomna fler. Att kalla oss för ”Ardins föreningsprojekt” som skribenterna gör är missvisande. Vi har idag 65 personer på vår e-postlista.

Liljeval och Wohlner skriver vidare att de har ”både hjärta och hjärna”. Det tycker vi att vi också har. För oss finns ingen motsättning mellan våra olika trosuppfattningar och vår gemensamma övertygelse om vikten av saker som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Egenintresse och ekonomisk vinning har blivit för starka drivkrafter i politiken, vi vill se mer hjärta, och vi vill stödja alla krafter – oavsett tro – som håller med oss i detta.

Vi ställer inga krav på vad våra medlemmar ska ha för relation till Gud, hur eller på vad de ska tro. Men man behöver ställa upp på våra värderingar. Man behöver också ställa upp på respekten för religion. Troende människor har en likvärdig förmåga till politisk analys och samma värde som både människor och socialdemokrater. Alla har rätt att bli respekterade och lyssnade på, med sin tro eller tvivel – inte trots den. Det är ett sådant sekulärt samhälle vi vill bidra till att utveckla och leva i. Varmt välkomna till vårt nästa möte!

Anna Ardin
Ordförande, Hjärta
Metodist och socialdemokrat

Omar Mustafa
Vice ordförande, Hjärta
Muslim och socialdemokrat

Lovisa Arvidsson
Sekreterare, Hjärta
Buddiststuderande och socialdemokrat

Läs på Kristen Vänster, Tro & politik samt på Lars och Ulfs bloggar om broderskaps förbundsstyrelses förslag att byta namn på hela rörelsen till Socialdemokrater för tro och soldaritet.

Denna bloggpost är även publicerad på Hjärtas hemsida.

20 maj 2011 at 1:21 e m 1 kommentar

Hoppfullt med kristen vänster i vita huset

En särskild mening fastnade jag för i Obamas installationstal, och det var hans syn på religion.

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus – and non-believers.

Hans lilla mening om det amerikanska samhället tror och hoppas jag tyder på att han har en syn på religion som rättighet men inte skyldighet, mångfald av tro som styrka och en lösning på problemen inte en del av problemen. Precis det som är min definition av den kristna vänstern i relation till den kristna högern.

I USA är det de som inte är religiösa (kristna) som behöver få en mer självklar och jämlik plats att agera i politiken, i andra länder är det andra religioner som stänger ute non-believers och personer med fel tro på andra sätt. I Sverige är det snarare troende av olika religioner som behöver bli mer accepterade som en självklar del av det demokratiska samhällslivet.

21 januari 2009 at 9:38 e m

Fundamentalistiska humanisterna missionerar

Var inne på humanisternas hemsida och tillät mig att bli provocerad. Såg till exempel att de beskriver sitt syfte som att ”att sprida humanism och vetenskapssyn ”. Frächt! Vetenskappssyn har ju faktiskt de allra flesta, oavsett om den innebär skepsis mot vetenskap eller okritisk tilltro, på samma sätt som att länder har klimat och politiker har en människosyn.

Att inte reflektera över vetenskapen som subjektiv tycker jag är högst religiöst. Att tro på vetenskapen så till den milda grad att man börjar tillbe den och att inte ens förstå att man inte kan sprida en ”vetenskapssyn” utan åtminstone behöver någon form av värdeord i kombination med ordet vetenskapssyn är inte riktigt sunt. Exempel på detta är: en humanistisk vetenskapssyn, en kristen vetenskapssyn, en positiv vetenskapssyn (i bemärkelsen att man tänker positivt kring vetenskapen) eller en kritiskt tänkande vetenskapssyn. Den sista tycker jag ju till exempel själv är bra, tänka själv och reflektera kritiskt över vad Tralau eller GW eller vem som helst religiös/vetenskaplig auktoritet säger, men humanisterna, vad vill de?

Att man ska svälja vetenskapen med det feta hullet och det okammade håret tillsammans med sirap, på samma sätt som den extremkristna högern sväljer att jorden är 6000 år gammal, är för mig fundamentalism!

Visst, en sekulär stat kräver religionsfrihet. Men religionsfrihet betyder alltså inte att man ska vara fri från religion för att vara en bra människa, utan att man är fri att ha en religion, eller inte. Kanske inte frihet att vara fundamentalistiska i sin religionssyn som humanisterna faktiskt verkar vara, utan snarare att religiösa också har rätt att bli representerade som andra i det demokratiska samhället. Vetenskap och religion står inte i motsättning till varandra som humanisterna förespråkar, och jag tycker att deras regelrätta missionerande för att få folk att sluta vara religiösa och propagerande för att vetenskap kan ersätta religion är dumt.

Om man inte tror på någon gud är det väl bra, och att organisera sig utifrån det är ju också fullt rimligt, men att religion måste vara dåligt för att man själv inte tror/kan tro är en konstig slutsats!

Eftersom oxymoron är mitt bästa ord så vill jag tipsa om oxymorons (humanistmedlem) blogg där ytterligare några ord om humanisterna nämns.

21 november 2008 at 8:42 e m 4 kommentarer

Otillåtet kötthycklande

Jag tycker att folk som tycker att alla människor är lika värda och djur inte är värda någonting är hycklare. Hycklare som anammat en åsikt för sin egen vinnings skull.

För mig finns medmäskligheten i en fallanda skala, där alla människor omfattas, där grisar, apor, hundar och katter omfattas och alla andra djur omfattas. Där små loppor inte får så mycket men snälla fina människor får mycket. Uppfattningen bygger både på en vetenskaplig grund, där intelligens och känslor är en parameter och på en religiös grund, att vissa har värde även med mindre mått av intelligens och känslor. Att däremot helt bortse från det vetenskapliga och bara säga att ”människor ska inte dödas och ätas bara för att, oavsett intelligens och känslor, men vilka djur som helst (utom exempelvis min hund) är till för mig och min lust att bita i kött” är hyckleri. Om man dessutom samtidigt uttrycker att man föraktar religion så är det hyckleri bortom respektens gräns.

17 augusti 2007 at 11:52 f m 3 kommentarer


Senaste inlägg