Posts tagged ‘Paul Trossö’

Bankkunder syndigare än homosexuella

Söndagen den 3 augusti, sista dagen av Euro Pride i Stockholm arrangerade Sveriges kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen, ett mycket välbesökt seminarium inne i Pride Park. Seminariet handlade om religion som politisk kraft för allas lika värde, med särskild vikt vid HBT-personers rättigheter. Temat är ”Syndigt – finns det något alternativ för oss troende till den kristna högerns syn på familj och relationer”.

Det överhängande regnet upphör och en parant kvinna med prästkrage och lysande rosa skjorta äntrar scenen, de flesta känner igen biskop Caroline Krook. Hon har tre veckoband på armen – högsta graden av VIP i pridesammanhang – och ett stort färgglatt kors hängande på bröstet. Broderskapare, fackaktiva och andra intresserade börjar samlas i ABF’s seminarietält.

Broderskaparen och den socialdemokratiske kyrkopolitikern Paul Trossö har just kommit tillbaka till Pride park efter att han som vigselförrättare varit på två unga kvinnors pampiga bröllop. I tältet gör sig även muslimen och företrädaren för föreningen Homan, en förening som särskilt riktar sig till HBT-personer från mellanöstern, Ardeshir Bibakabadi beredd för att sitta i panelen. Paul hälsar dagens inledningstalare, genusforskaren och kyrkopolitikern Henrik Berg, välkommen till seminariet.

Henrik inleder med att prata om synd. Vad är egentligen synd? Och vad anser svenska folket vara syndigt? Enligt hans sökning på google är många av de första associationerna kopplade till recept och goda maträtter. Frosseri är visserligen en av de sju dödssynderna, men i religiösa sammanhang är det oftare helt andra saker som betonas. De fördömanden som företrädare både för kristendomen och islam ofta lägger stor vikt vid har dock allt för sällan någon riktig grund i bibeln och koranen. Henrik refererar till den sydafrikanske imamen Mushin Hendricks, som för några dagar sedan här på Pride visade att det inte finns något ställe i koranen som fördömer homosexualitet. Han refererar också till att bibeln inte mindre än 300 gånger tar upp företeelsen att ge och ta ränta som syndigt eller fel. Vissa saker är tydligen lättare att tolka enligt sin egen politiska övertygelse än andra, hur religiös man än är.

Henrik betonar också att förändringar i synsätt, och förändringar i hur människors religiösa övertygelse påverkar deras politiska uppfattningar förändras mycket fort, och så även samfundens. Svenska kyrkans inställning till samkönade äktenskap är ett sådant exempel. Henrik tar också upp det faktum att familjebildningar som inte följer normen nu är vanligare än de som faktiskt följer normen. Familjer splittras och ombildas, ofta med lyckigare resultat som följd, människor lever ensamma med eller utan barn och med vänner som familj och i nordamerikanska ursprungsbefolkningar hade de inte bara kvinnliga hövdingar utan människor hade ibland både fruar och män ända tills västvärlden tvingade på dem sin moral. Jesus menade att lärjungarna var hans familj och ett annat exempel från bibeln är Marta, Maria och Lasarus som levde ihop som en familj. Det teoretiska idealet om mamma, pappa, barn och livslånga äktenskap är inte bara en märklig ahistorisk norm utan också förlegat.

När Paul öppnar upp för diskussion i panelen finns det mycket att säga. Caroline menar att kristna kyrkor i alla tider försökt definiera vad synd är. De har gjort upp kataloger för vad man får och inte får göra och detta menar hon till viss del är ångestreducerande. Det finns en poäng med att få stöd i vad som är gott och ont när man ständigt måste försöka avgöra vad som är gott. Samtidigt menar hon att kyrkorna egentligen inte behöver hålla på med den här typen av kataloger eftersom grunden är att inte göra andra människor illa. Det vi behöver är att lära oss att hjälpa varandra, att finnas för varandra och att älska och ge istället för att ha och ta.

Ardeshir menar att den kristna världen har kommit långt i dessa frågor jämfört med den muslimska, men att det är samma principer som hindrar. Det är människor som har och vill behålla makt som fördömer. Det man håller på med handlar inte om religion utan om maktbegär och att trycka ner andra. Och det är fel enligt både kristen och muslimsk människosyn. Panelen är överens om att kärleken är det viktigaste med religionen. Caroline tar upp att vi inte vill ha det som i naturen. Naturens lag är att den starkaste överlever och den svagaste dör. Vem som är den svagaste kan variera, den svagaste är ibland du och ibland jag, och samhället behöver sätta in extra resurser för att stötta de svagaste. Annars får vi det som i naturen, och det är inte en kristen människosyn.

Frågan om könsneutrala äktenskap och vigselrätt kommer upp. Caroline förklarar sakligt att människor borde få välja själva vilken ceremoni de vill ha efter att de skrivit bevittnade äktenskapskontrakt med varandra. Att Svenska kyrkan ska ha rätten att viga folk juridiskt ser hon inte som något självändamål. Om man sen vill ha ett kyrkobröllop eller gå tre varv baklänges runt en tall i månsken ska inte spela någon roll. I Svenska kyrkan i Stockholm finns det i alla fall inte någon församling som inte kommer att viga homosexuella par som så önskar, överallt finns det präster som gärna ställer upp.

Ardeshir återkommer till vad som är synd. Han menar att en av hans livs största synder var att leva tillsammans med en kvinna. Att lura sig själv, att må dåligt och kanske framförallt att lura en annan människa var inte rätt, det var fel trots att han försökte övertyga sig själv om att det var det rätta att göra. Och så avslutar han sitt inlägg med något som är värt att lägga på minnet:

Man måste ha en rak kommunikation med sin gud.


Foto: Daniel Carlstedt

4 augusti 2008 at 3:08 e m


Senaste inlägg