Posts tagged ‘muslimer’

Vi måste få lov att minnas förintelsen

Framsida av der Stürmer med titeln "Ritualmord - Die Juden sind unser Unglück."Min historieundervisning i skolan handlade framförallt om förintelsen under andra världskrigen och det 30-tal av hätsk retorik som ledde fram till den. Vi fick lära oss att vi måste prata om hur detta hemska kunde hända. Vi fick se hur man då sakta men säkert misstänkliggjorde grupper, hur man anklagade människor för alla möjliga hemskheter bara baserat på deras grupptillhörighet och hur man slutligen hade tillräckligt stöd för att börja mörda; judar, sossar, funktionshindrade, homosexuella, romer och så vidare. Syftet var att det som hände då aldrig skulle kunna hända igen.

Idag känner jag igen mycket av det jag lärt mig från Tyskland på 30-talet. Hetsstämningen, dödshot mot skådespelare i feministiska pjäser, dödshot mot mig själv, attacker mot sossar, inbillningar om att det pågår en konspiration av muslimer som vill ta över Europa. I Italien har det har till och med lyfts förslag på obligatoriska armbindlar för romer! I Europa. På 2000-talet!

”Var ska det sluta? Förstår dom inte att det kommer att gå riktigt illa?” säger Sonja Karlsson, en snart 80-årig före detta undersköterska som minns trettiotalet och andra världskriget väl, och som citeras på Tro & solidaritets vice ordförande Cecilia Dalman Eeks blogg. Sonja berättar om ”pensionerade grannar som gnäller på invandrare, socialdemokrater, muslimer, lesbianer och alla som är olika”. Hon vet hur syndabockar mejslas ut. Hon är rädd och orolig.

I detta menar Göran Hägglund till och med att vi inte ens ska få lov att använda oss av 30-talet som referensram till vad som sker. Med hjälp av Godwins lag (!) vill han förbjuda oss att jämföra något alls med vad som hände då. Han går så långt som att hävda att vänstern ”förgiftar” samtalet genom att våga analysera hur Breiviks ideologi lyfts fram av samhällsandan.

Samtidigt fortsätter Fredrik Reinfeldt driva Moderaternas ganska irrelevanta skrämselpropaganda mot Vänsterpartiet, när han gång på gång lyckas säga kommunist om Jonas Sjöstedt i senaste partiledardebatten.  Vi som jämför nu med 30-talet kallas överkänsliga och vår oro kallas för billig retorik. ”Islam är som kommunism eller nazism. Det finns inga goda utövare – bara förvirrade eller onda”, hade en integrationsutredare som jobbade med Nyamko Sabuni skrivit på sin blogg. Migrationsministern vill särbehandla vissa EU-medborgare och ta ifrån dem rättigheter att vistas i Sverige – om de är romer. Tvättäkta antifeministiska extremister ges mer och mer medieutrymme, människor som hävdar sådant som att män i allmänhet och de själva i synnerhet är så förtryckta av feministerna att det är relevant att jämföra feministerna med det brittiska imperiet och sig själva med Gandhi, eller feministerna med sydstaternas rasister och sig själva med Martin Luther King. Samtidigt som den erkända borgerliga tidsskriften Axess tydligt jämför feministerna med Salome, som övertalar makthavarna att avrätta guds utsända sanningssägare.

Verklighetsuppfattningen tycks vara att vänsterpartister (inte Breiviks åsiktsfränder) är det största hotet mot vår säkerhet, att muslimer måste hejdas innan de förslavar Europa, att romer är smuts och att feminister är mäktiga mördare. Det är en världsbild som tjänar sina politiska syften, men som är helt uppåt väggarna felaktig.

Samhällsklimatet hårdnar. Gevärsmynningarna är bokstavligt talat riktade mot vänsterrörelsen, mot muslimerna och mot feministerna. Det är vi som är måltavlorna för våldet. Men det är alla demokraters ansvar att vägra utgöra det grumliga vatten där de fula fiskarna trivs. Hoppas att fler tar det ansvaret, snart.

Läs även: min, Mattias & Somars artikel i Aftonbladet, Maria Svelands artikel som fick igång hela den här debatten just nu och Lena Anderssons alldeles lysande förklaring till varför vänstern så mycket oftare anklagas för hyckleri, som jag tycker är relevant här.

En allmosa skulle inte få den konservativa att känna sig god om ojämlikhet inte vore principiellt stötande. Vore den inte stötande skulle en utjämnande gest vara meningslös och obegriplig för den som utförde den.

16 februari 2012 at 3:01 f m 28 kommentarer

Att skylla Broderskap (& muslimer) för homofobi bygger på fördomar inte fakta

Idag är jag sur över en tönt– och idiotdiskussion om att broderskaps muslimer inte nämner sexuell läggning (och därmed är uttalade homofober eller?!) i sitt manifest, och där broderskaps ordförande Peter Weiderud svarat (på sitt sätt).

Hur som helst så är jag sur över debatten. Förutom att de broderskapskritiska debattörerna jämför en idépolitisk plattform på fyra sidor med ett valmaterial på en sida, så finns det flera ideologiska snubblingar i resonemangen. Särskilt sur blir jag när rasister som dessutom själva är hobofober använder det saknade ordet för att angripa både S och islam i en härlig kombo. Grattis.

Ordförande för de muslimska socialdemokraterna Abdulkader Habib betonar ofta att det inte går att särskilja en rätt från en annan, exempelvis genom att rätten att klä sig som man vill är lika viktig för minoriteter oavsett om det är religion eller könsidentitet som ligger till grund för brytandet av normerna, och att vi som socialdemokrater hårt måste stå emot alla försök att ställa rättigheter mot varandra. Här måste vi lyssna på honom!

Som socialdemokrat, Broderskapare, projektledare för Islam & Politik, handläggare för muslimnätverket när de tog fram sitt manifest och mångårigt aktiv i HBT-frågorna (se bl.a. Klubb Feber) skulle jag vilja säga att Broderskapare är mindre homofobiska än ganska många socialdemokrater, för att inte tala om politiskt aktiva i allmänhet i Sverige, för att INTE TALA om människor i världen. Så att komma dragande med att man ska gå ur Broderskap för att ett ord som man själv lärde sig för ungefär arton månader sedan plötsligt, när det gäller muslimer, inte ingår i varje dokument är bara dumt och hycklande.

Och dessutom djupt orättvist. Broderskap har varit synnerligen aktiva när det gäller homosexuellas rättigheter till exempelvis äktenskap på samma villkor som heterosexuella och har under flera år haft detta som en viktig paradfråga mot den religiösa högern. Det finns inga ”dubbla budskap”, eftersom Broderskap inte har någon som helst officiell linje, varesig kristen eller muslim, som ger något annat budskap än att vi fullt ut stödjer HBT-personers lika rättigheter i samhället på alla plan.

På ledarplats i tidningen Islam & Politik, som också användes i valrörelsen, tar nätverket för muslimska socialdemokrater upp frågan om lika rättigheter för alla oavsett sexuell läggning explicit. Så om ni går ur Broderskap av den här anledningen så kommer i alla fall jag att räkna in er till skaran av fördomsfulla islamofober. (Här kan ni lyssna också för att verkligen försäkra er om att de är lika rättrogra HBT-aktivister som ni själva tydligen blivit.)

Det fanns inte heller något aktivt motstånd mot att ha med orden sexuell läggning i manifestet, för dessa ord fanns aldrig med i förslagen. Från början fanns ett blankt papper, och där skrev man upp de viktigaste frågorna att ha med, formuleringar lånades från manifestet för kristen vänster, men som ni kan se om ni läser är det mesta egna formuleringar. Manifestet för muslimska socialdemokrater togs fram under några veckor av en arbetsgrupp på fyra personer och fastslogs av knappt tjugo aktiva i nätverket som läste dokumentet via e-post, skrev under på det som stod, och – får man anta – utan att aktivt jämföra med manifestet för kristen vänster eller andra dokument som formuleringar lånats från för att ta ställning till allt som inte stod. (För övrigt behandlades det kristna manifestet minst en gång i de flesta av våra 22 distrikt under två år och flera remissomgånger och slutligen på vår kongress med 200 delegater).

Dessutom så tycker jag personligen att det är djupt tragiskt hur så många missbrukar HBT-frågorna för att dölja de allt mer brännande och helt avgörande samhällsfrågorna som handlar om ras/religion och i synnerhet klass. Det är en delvis konservativ och delvis liberal synvilla som mängder av goda socialdemokrater går på, att de individuella rättighetsfrågorna kan (och bör?) ersätta jämlikhet. Visst finns det mängder av homofoba muslimer (och kristna), det är inte tu tal om saken, men ingen som jag träffat inom broderskap. Och visst prioriterer många muslimer i broderskap att driva frågor om social rättvisa framför normkritik och identitetspolitik – men är inte det bara väldigt bra? Är det inte till och med dags för hela arbetarrörelsen att göra just detta?

Varför är man mer upprörd när muslimer inte prioriterar HBT-frågor än när socialdemokrater inte prioriterar frågor om att minska klyftorna?

Rosemarie och Leine är kamrater som tagit upp diskussionstråden. SvD startade som en del av sin anti-s-kampanj och QX hakade på. Och Lukas är mycket läsvärd.

UPPDATERING: På pride för några år sedan arrangerade broderskap ett seminarium om religion, familj och religioner där begreppet synd problematiserades och HBT-rättigheter försvarades i strid mot konservativa krafters försök att begränsa rättigheter. Bara som en extra poäng för att visa att det inte betyder homofobi att ett visst ord saknas i ett visst dokument.

31 december 2010 at 2:56 f m 1 kommentar

Islam & politik ute nu.

Islam & politikVi vill stolt presentera vår nya tidning som kommit ut nu i valrörelsen/under Ramadan! Läs den online här.

24 augusti 2010 at 4:19 e m 11 kommentarer

Skilj på slöja och slöja

Debatten om religiösa kläder är ständigt aktuell, attackerna mot användandet av slöja återkommer regelbundet. Man säger att slöjan avpersonifierar kvinnan och utestänger henne från fullt deltagande i det offentliga livet. Men vi säger att det är trams. En hijab – den slöja som täcker håret och öronen – utestänger inte. Det är fördomar och rädsla för det främmande som utestänger. Det löser vi knappast genom att tvinga varandra att ta av vissa klädesplagg.

Vi håller med om att en niqab, där bara ögonen syns, eller den heltäckande burkan där man inte ser vare sig minspelet eller ögonen, stänger ute. Människan som psykologisk varelse måste kunna utläsa känslouttryck för att kunna ha ett fungerande socialt samspel, det finns en anledning till att människan har över femtio muskler i ansiktet! Människor behöver kunna spegla sig i varandra för att kunna utveckla solidaritet och känsla av gemenskap. Om man väljer att avskärma sig själv måste man acceptera att det är just det man blir i samhället. Men det är inte det debatten handlar om. Niqab är en så pass ovanlig företeelse i Sverige att många av dem som yttrar sig inte ens sett en kvinna i niqab i verkligheten.

Det relevanta i debatten i Sverige idag är kvinnor i hijab, och de är de minst lika kapabla till att kommunicera och interagera socialt som andra. Håret och öronen fyller faktiskt ingen särskild funktion när vi ska uttrycka känslor. Vi kan inte blanda inte ihop och dra alla former av slöjor i världen över en kam.

Som feminist tycker jag att det är tragiskt att jämställdhetsaspekten används som en politiskt korrekt murbräcka för att attackera islam. Självklart ska ingen tvingas att ha vissa kläder mot sin vilja, men slöjan är för de flesta som bär den i Sverige viktig och högst frivillig. För vissa kan slöjan vara ett sätt att protestera mot ett exkluderande samhälle, för andra är det en muslimsk identitetsmarkör eller helt enkelt ett personligt sätt att komma närmare Gud.

Många icke-muslimer upplever säkert att de har svårt att kommunicera obehindrat och naturligt med en kvinna som täckt håret med hjälp av en hijab. Det känns främmande, ovanligt och kanske till och med hotfullt. Men det sägs att skönheten ligger i betraktarens ögon. Samma sak gäller det hotfulla.

Till exempel kippa är också ett hinder för kommunikation. Många judar som egentligen skulle vilja, väljer ändå att inte bära kippa, eftersom de döms och reduceras till sin huvudbonad av många. På samma sätt som en sikh kan få problem att kommunicera på grund av en turban. I vårt mångfaldssamhälle måste vi ha en sådan öppenhet att hijab, kippa eller turban inte ska uppfattas som ett överstigligt hinder för dialog.

Vi måste sluta försöka få varandra att ta av oss vissa plagg för att vi ska acceptera varandra och istället träna upp våra öppna sinnen. Ett öppet sinne för det annorlunda är nämligen en nödvändig egenskap i vår alltmer globala värld.

Anna Ardin och Qaisar Mahmood
Om användadet av sjal, på Newsmill

24 september 2009 at 11:18 f m 11 kommentarer

Förbjud all slakt på samma sätt som shechita och halalslakt!

I debatten om halal- och kosherslakt anser många att djurrätt är jättesuperviktigt – att andra kulturer respekterar. Djurrätten används som slagträ för främlingsfientliga grupper, och på något sätt undviks alltid helt vanliga svenska jakt och slaktritualer.

Djurskyddsmyndigheten skrev i en rapport 2006 att det finns ”brister när det gäller hantering av djuren vid uppstallning, drivning, bedövning och avlivning” i svenska slakterier. Vid mitt studiebesök på Swedish meats i Uppsala ansåg guiden att packeteringen var mycket intressant, men vid slakteriets själva huvudverksamhet – dödandet fanns det ”ingenting att se”, och vi förvägrades att se det vi kommit dit för. Antagligen för att de vet att romantiseringen av den goda svenska slakthusdöden inte mår bra av fakta.

Förbudet mot kosherslakt infördes efter påtryckningar från nazi-tyskland på 30 talet Bland annat gjordes en nazi-film som heter ”Der Ewige Jude” som visar falsk kosherslakt. Den väckte mycket ilska – mot judar, inte mot slakt. Exakt samma metoder används idag. Slakthusfilmer sprids på YouTube, filmer från Swedish meats döps om till något med halal och väcker mycket ilska – mot muslimer, inte mot kött.

För en tid sedan rusade en uppretad man in på vårt kontor, han hojtande att det var fullständigt vidrigt att vi stöttade djurplågeri i religionens namn! Han hade sett filmer på hur grisarna lider vid slakt; ”de skriker och sparkar medan blodet pulserar ur deras avskurna halsar”. Märkligt, eller hur? Troende muslimer och judar tycker ju inte att grisar ska slaktas och ätas alls! Att det är han själv som äter grisarna från filmen är för honom, och många andra debattörer, förmodligen irrelevant. Eftersom det inte är djurplågeri man anser värst utan, just det, människor från andra kulturer än sin egen.

För bara några dagar sedan ringde en man och fullkomligt skrek att vi i Kristna Socialdemokrater var barbarer, som ville tillåta utlänningar att slakta ”levande djur”. Ja, som vegetarian håller jag med! Inget djur bör plågas och slaktas, oavsett om det är i Allahs eller Scans namn! Men han menade nog inte köttförbud.

Både kosher- och halalregler har från början syftat till att skydda djuren. En halalregel är att inget djur ska behöva se ett annat djur dö, en annan att djuren ska behandlas med medlidande och värdighet, inget som efterlevs i svensk slakt. Den traditionella halalslakten grundar sig på elva punkter, varav en är att djuret ska vara friskt och utan skador. Att djuret skjuts i huvudet med bultpistol, som är den vanligaste svenska bedövningsmetoden, anses förstås vara en skada, eftersom djuret blir hjärndött.

Att jaga och döda för nöjes skull är lagligt, men följer knappast halal- eller kosherregler. De förslag som ledande judiska, kristna och muslimska företrädare accepterar, som de tagit fram tillsammans med Broderskapsrörelsen innebär att djuren på några sekunder försätts i djup medvetslöshet som de inte vaknar upp ifrån.

Missuppfattningarna om bedövningar och lidande är stora.

Sverige är det enda EU-landet som har kvar detta diskriminerande totalförbud – trots att den svenska lagen på flera punkter har sämre djurskyddsregler än halal- eller kosherreglerna. Det är dags att ta lagen om allas lika rättigheter oavsett religion på allvar. Tills den dagen då slakt är förbjuden i Sverige, måste även halal- och kosherslakt tillåtas. Missbruka inte djurrätten för människodiskriminering.

Krönika publicerad i Tidningen Broderskap som kommer på måndag.

Uppdatering:
Jag har fått flera väldigt rasistska inlägg om att utlänningar inte ska stå över svensk lag och att människor med annan hudfärg är djurplågare och att nazi-tyskland var snälla mot djur. Och det trick jag beskriver om att visa vanlig slakt och påstå att det är muslimer som vill ha det så har förstås använts.

Jag har fått postade länkar som visar vad som händer när man skär halsen av nötkreatur – jag vet! Jag tycker det är för jävligt att det är lagligt med slakt. Idag är det ju faktiskt så att svenskar står över svensk lag, eftersom det är tillåtet att slakta på just det väldigt djurplågande sätt som ni gör.

Fatta, min poäng är att samma saker ska vara lagliga och tillåtna oavsett kringritualer. Det ska vara samma krav på undvikande av djurplågeri för alla. Om man envisas med att tillåta att skära halsen av djur så ska det gälla. Om jakt är tillåtet och bultpistoler, elpåfösare, vidrig trängsel, för lite bedövningsmedel, sönderstressade djur och att äta kött varenda jävla dag – då finns det liksom inga argument för att ha exakta direktiv för en viss liten del av en typ av slakt.

Det är hyckleri att låtsas att man själv är god och vill djurens bästa när det enda man vill är att slå på invandrare. Om det är så viktigt för er med djurrätt, då borde det vara lätt för oss att komma överens om att förbjuda all slakt.

18 april 2009 at 10:11 f m 15 kommentarer


Twitter

  • Mitt konto har inte blivit kapat. Det var bara för mycket hat som kom till det här användarnamnet. På återseende. 6 months ago

Kategorier