Posts tagged ‘moderaterna’

Är problemet politisk åsikt eller religiös tillhörighet?

Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

Det finns en stark religionsfobi i stora delar av drevet mot Elisabeth Svantesson, nya arbetsmarknadsministern, och jag anar rentav en konspirationsteori. En teori som säger att de här ”sektmänniskorna” har mer inflytande än det verkar, och andra intentioner än de uppger sig ha. De slår i gränsen för vad vi kan tolerera.

Drevet väcker två frågor hos mig som jag anser att vi behöver diskutera. Tre utgångspunkter först bara:

1. Begränsning i aborträtten är en (religiös) högerhållning (konservativ), alldeles oavsett om du vill begränsa antalet aborter (vilket de flesta trots allt vill). Vänsterhållningen (liberal) är att se problemet med oönskade graviditeter, snarare än aborterna; stärka tillgången till familjeplanering/sexualundervisning/preventivmedel och stark välfärd, arbetsrätt och normkritik. Begränsning av aborträtten eller rentav abortförbud leder inte till färre aborter utan främst till sämre liv för kvinnor. Jag har skrivit om det många gånger, tex här.

2. Ja till livet är en svinorganisation och några av mina främsta politiska fiender i det här landet. De har usla, kvinnofientliga, dogmatiska och tveksamt effektiva politiska förslag. Dessutom drog sig exempelvis deras närstående press inte för att bedriva hetsjakt på en annan troende person, nämligen Omar Mustafa, i drevet mot honom, eftersom han varken är kristen eller reaktionär som de själva. Att de nu kräver tolerans mot de sina är hyckleri och ett hån. Men som ni vet att jag tycker bör man vända andra kinden till och behandla andra som man själv vill bli behandlad. Svantesson är ju som bekant inte ens med där.

3. Moderaterna är ett svinparti, och de mest extrema i ekonomiska frågor och i inställningen till välfärden i svensk politik. Människosynen man ger uttryck för när man tror att sjuka människor kan jobba mer för att man gör dem fattigare, införandet av fas3 och andra former av institutionella tvång gentemot ofrivilligt arbetslösa att stå med mössan i hand är väl ett långt värre hot för oss i vänstern än att de tillsätter nån slags en smygaborträttsmotståndare?

Så till de två frågor som drevet mot Svantesson leder mig till:

1. Är hennes politiska åsikt som är problemet, eller hennes religiösa tillhörighet? Det låter i debatten som att det är den religiösa tillhörigheten, och huruvida det (till skillnad från andra typer av övertygelse) ligger till grund för åsikten? Hennes åsikt hamnar i skymundan.

Det handlar alltså inte bara om huruvida man håller med personen eller inte, utan det finns ytterligare en dimension.

A. Du håller med personen i fråga – och ni grundar er åsikt på samma tro. Du gillar.
Exempel: Ni är båda ateister och tycker inte att aborträtten ska begränsas. Allt är frid och fröjd.

B. Du håller med personen i fråga – och ni grundar INTE er åsikt på samma tro. Du accepterar.
Exempel: Du är ateist och tycker inte att aborträtten ska begränsas, jag är kristen och tycker inte att aborträtten ska begränsas (till exempel för att jag anser att rätten till sin kropp är en helig rätt). Du accepterar min tro när jag håller med dig, men du vill gärna berätta för mig att det vore bättre om jag bara tyckte så, utan att ha någon slags helighet inblandad.

C. Du håller INTE med personen i fråga – men ni grundar er åsikt på samma tro. Du accepterar.
Exempel: Du är ateist och tycker inte att aborträtten ska begränsas, Moderaten Peter är också ateist men tycker att aborträtten ska begränsas genom högre patientavgifter, eftersom det blir så dyrt att landstingen ska betala för unga tjejers slarv med kondomer. Slarv borde man betala själv, resonerar han. Du tycker att Peter är dum i huvudet, men du accepterar att han sitter i landstingsfullmäktige.

D. Du håller INTE med personen i fråga – och ni grundar INTE er åsikt på samma tro. Du accepterar inte.
Exempel: Du är ateist och tycker inte att aborträtten ska begränsas, Moderaten Elisabeth är kristen och tycker att aborträtten ska begränsas genom att sjukvårdspersonal som av etiska skäl inte vill utföra aborter ska slippa det. Du tycker att dels att Elisabeth är dum i huvudet, men du accepterar inte heller att hon får några politiska uppdrag. Att tycka fel är dåligt, men att tycka fel på kristen grund är oacceptabelt. Hon måste gå.

2. Ska vi verkligen ha den här typen av krav på renlärighet hos politiker? I vilka frågor i så fall? Bara de som handlar om abort & HBT-frågor? Varför är just de frågorna viktigare än t.ex. hur man ser på exploatering av naturen? (Där jag kan tipsa om att moderater generellt också är svin.) På hur man ser på vårt ansvar för varandra?

Har ni tänkt på att det väldigt ofta handlar om identitets- & individperspektiv när man angriper troende? Och inte om de allmänna systemen som verkligen har potential att förändra människors vardag. Det är lätt att driva drev mot folk i privalmoralistiska frågor, medan de stora fulfiskarna och systemskiftesrelevanta frågorna kommer undan i skuggan.

När påven gjorde sin stora resa till Afrika för några år sedan, och höll väldigt kontroversiella tal om att Afrika måste resa sig från Västs ekonomiska förtryck så fick vi inte höra ett skit om saken. Och trots att han själv inte någonstans aktivt hade propagerat mot kondomer var det den enda frågan som de sensationslystna västjournalisterna ville pressa honom på. Man krävde att han skulle göra en preventivmedelsturné. Vilket jag också tycker hade varit en fin grej, men rätt orealistisk och inte så meningsfullt att kräva. Att istället låta honom komma undan med en trolig vilja att tona ner konflikten i den frågan och istället kolla på vad han faktiskt sa om de ekonomiska systemen som förstör livet för så oerhört många hade väl varit en betydligt smartare sak för journalister med hjärtat till vänster?

Men kanske är det helt enkelt så att det är viktigare att rensa bort religionen ur världen än att minska lidandet?

Läs även Malin Siwe i Expressen och Hanne Kjöller i DN.

19 september 2013 at 1:24 e m 31 kommentarer

Kommenterar ett märkligt läge i radio idag

Intervju på Alltid nyheter idag 23 januari.

Tack till Martin som också lagt upp klippet.

Uppdatering 24/1: Utvecklade i Gotlands folkblad idag.

Läs om att Reinfeldt & andra borgerliga politiker gjort minst lika allvarliga ”oförlåtliga” misstag som Juholt, men inte alls behandlats på samma sätt här.

23 januari 2012 at 5:30 e m 30 kommentarer

Att göra en Reinfeldtare

Fredrik Reinfeldt

Reinfeldtare - när det man säger, eller tror, ska leda till en sak - i själva verket leder till något annat.

Strax före nyår publicerade språkrådet sin lista på 72 utvalda ord som under 2011 uppfanns eller ökade i användning. Att appa, surdegshotell och arabisk vår finns såklart med, men även mer kontroversiella ord som Juholtare, som definieras som ”(Pol neds), förhastat uttalande som man snart tvingas backa på” och tjejsamla, som båda är ord som vill forma samhället, bestämma hierarkier och driva politik genom att definiera hur vi ska se på saker, saker som Juholt eller hur tjejer samlar.

Intressant här är att tjejsamla bara förekommit en enda gång, i Gotlands minsta dagstidning Allehanda, inte direkt en stor trend, vilket gör att Juholtarens motsvarighet Reinfeldtare torde ha goda chanser att komma med till nästa år, med betydelsen:

Reinfeldtare 1.(Pol. neds) att säga en sak och göra något annat”. (Här skulle jag kunna lägga till ”utan att tvingas backa”, men det hoppas jag ändrar sig innan året är slut.)

Att det man säger, eller tror, ska leda till en sak – i själva verket leder till något (helt) annat.  Som att man är trött när man kommer hem från semestern man tog för att vila upp sig. Eller när man säger (till ex. sina barn) att det är en dålig idé att röka men sedan genom att själv röka visa att man egentligen tycker att det är en bra idé.

Exempel på detta, kopplat till just inspiratören av uttrycket, finns i oändliga mängder. Som när Reinfeldts regering 2009 presenterade regeringens 68 punkters handlingsplan för att främja jämställdhet på arbetsmarknaden, och Sveriges kvinnolobby visade att i princip varenda en av just dessa punkter i slutänden tvärtom gynnade män. Som satsningar på inkubatorer som framförallt gynnat män eller att privatisering av ”kvinnliga branscher” som vård och omsorgsföretag för att ”gynna kvinnligt företagande” de facto gynnat totalt mansdominerade multinationella koncerner (och dessutom försämrat kvinnors arbetsmiljö). Reinfeldt skrev på DN debatt att jämställdhet är en ”smart satsning för framtiden”, och som av en händelse minskar jämställdheten.

Reinfeldts miljöpolitik är ett annat sådant exempel, när han inför klimatmötet i Köpenhamn under 2009 inte nog kunde betona hur extremt viktig miljö och klimat var för Moderaterna, men där det sedan står klart att det skett betydande försämringar inom miljöpolitikens kärna, eller som Maria Wetterstrand kallat det, ett kolsvart miljöbokslut. Miljömålsarbetet, miljöbalken, rovdjurspolitiken, natur- och strandskyddet är viktiga exempel där utvecklingen nu går åt fel håll, biltrafik prioriteras på järnvägens bekostnad, man tillåter nya kärnreaktorer, regeringen ger passivt stöd till de krafter som vill exploatera Arktis, man stödjer valjakt och inte en krona tillförs de globala klimatinsatserna utan allt tas från en redan utlovad biståndsbudget. Skarp kritik kommer från bland andra naturskyddsföreningen kring att Reinfeldt spär på individers känsla av maktlöshet kring klimatproblemen.

Regeringen Reinfeldts tydligt uttalade mål om stöd till folkrörelser och ideella organisationers ”självständighet och oberoende” istället blivit ett extremt riktat avdrag för välgörenhet som bland andra tankesmedjan Sektor3 (där jag jobbar) i dagarna pekat på ökar statens kontroll över det civila samhället. Något jag skrev mer om i en understreckare i Tro & Politik för några veckor sedan.

Studieavgifter för utländska studenter skulle öka intäkterna, göra studenterna mer motiverade och inte få effekter på antalet ansökande, men efter reformen beskrev DN situationen med ”Utländska toppstudenter flyr svenska universitet och högskolor”, och lärosätena är kritiska till de stora kostnaderna för reformen.

Hårdare krav på sjuka och arbetslösa skulle enligt Reinfeldt göra folk anställda och friska, men så blev det inte. Hanif Bali och Katrin Zytomierska förklarar Moderaternas linje på ett extremt tydligt sätt här. Arbetslösheten är sju procent, ungdomsarbetslösheten bland de högsta i Europa, socialbidragen har ökat, antalet unga förtidspensionärer har exploderat och antalet med arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 45%.

Reinfeldt har vid flera tillfällen tryckt på vikten av att minska ojämlikheten och inkomstklyftorna, t.ex. i sitt sommartal 2008, och i regeringsförklaringen 2006 sa han ”Sverige ska vara ett land som håller ihop, där de sociala och regionala klyftorna minskar”. Ändå rapporterade OECD 2011 att ojämlikheten växt fortare i bl.a. Sverige än någon annanstans i världen under 2000-talet. Ungefär samtidigt sa Reinfeldt i P1: ”sedan vi tog över 2006 så har det inte skett några vidgade inkomstklyftor”, som om han inte ens nu fattat att hans ”nya” moderata politik leder till just de effekter de gamla Moderaterna ville ha. Att klyftorna minskade TROTS den moderata politiken PÅ GRUND AV att finanskrisen minskade de allra rikastes kapitalvinster, men att när nu när finanskrisen lagt sig så börjar den moderata politikens effekter synas, oavsett vad Reinfeldt hävdar att han vill och gör.

Listan kan göras hur lång som helst, på punkt efter punkt vill, eller åtminstone säger Reinfeldt att han vill göra en sak, men effekterna av det han och hans regering gör blir en helt annan.

Det finns tre alternativa förklaringar till detta:

  • Reinfeldt vet vart politiken han för leder, men säger medvetet tvärtom för att han vet att väljarna inte vill ha moderat politik.
  • Reinfeldt har en osedvanlig otur, allt som kan gå fel går fel, så att hans brighta analyser om vad som skulle hända gång på gång slår fel.
  • Reinfeldt är en extremt dålig analytiker och saknar helt förmågan att förstå vad politiken han för får för konsekvenser.

Vilket alternativ som stämmer får du själv avgöra, men att vi alla då och då gör en Reinfeldtare är något som står klart, bara det att just Reinfeldt verkar göra det mycket oftare än de flesta.

Bloggat: Heidi Laine Lundgren, Roger Jönsson, Martin Moberg, Röda berget.
Media: SR 1, 2, HD, Sydöstran, Östran.

3 januari 2012 at 8:13 e m 37 kommentarer

Att bygga politik på faktafel

Jag hade egentligen inte tänkt skriva om p-avgiftsfrågan eftersom jag tycker att själva grundfrågan är ganska ointressant. Dock stör jag mig på en dålig debatt. Och debatten om p-avgifterna är dålig. Framförallt för att den är full av faktafel.

Det senaste som oppositionsföreträdare från både Centern och Moderaterna, Gotlands Allehandas ledare och flera insändarskribenter gått i taket över är frågan om att parkeringsautomaterna kommer att gå med förlust. Var ska pengarna tas? Frågar man sig indignerat.

Ett enkelt samtal till tekniska förvaltningen ger dock tydliga besked om att det inte är tal om någon förlust. Man jämför utgifterna med summan man fått in i mynt några veckor in i säsongen. Då fattades alltså alla pengar från kortföretag, mobiloperatörer och dessutom runt halva sommarens mynt på intäktssidan.

Sen frågan om att det inte fanns några problem med parkeringar tidigare. Det stämmer inte heller. Förvaltningschefen Bertil Klintbom menar att han tidigare somrar blivit nerringd på grund av parkeringsproblem, något som inte hänt i år. Polisen upplever också att parkeringssituationen förbättrats och när SCB frågade Gotlänningarna var de flesta nöjda.

Att få en bra parkeringssituation är förstås ett skäl till avgifterna, och att dra in pengar till väg och parkering (det enda man får använda dessa pengar till) är ett annat, det ser jag inga konstigheter med. Det är väl inte mer än rimligt att turisterna, som betalar största delen av avgifterna, är med och bidrar till kostnaderna för det som de utnyttjar?

För övrigt rekommenderar jag varmt att ni läser Eva Bofrides ledare från igår om ni inte redan gjort. Hon beskriver bra hur de partier som nu högljutt klagar i allra högsta grad själva varit med att skapa problemen man klagar över.

I mitten av september kommer det att finnas siffror på hur mycket regionen tjänat på automaterna. För att vi tjänar på det, det är redan klart.

Denna ledare publicerades i Gotlands tidningar den 11 augusti och fick en lite rolig följs dagen efter när Anna Hrdlicka (M) och KarlJohan Boberg (C) skickade in en insändare dagen efter med exakt den formulering jag raljerar över: ”var ska pengarna tas”.

21 augusti 2011 at 5:29 e m

Politisk storskräll från Hoffstedt!

Den moderate riksdagsledamoten Gustaf Hoffstedt uttalade sig riktigt populistiskt i tidningen angående att minska antalet ledamöter i fullmäktige med några stycken och jag svarade på det. Han skrev då ett ännu mer populistiskt svar och det kändes som att han hade servat åt mig bara för att jag skulle kunna få smasha. Det här inlägget var nog det som var roligast att skriva och roligast att komma till jobbet och ta emot jubel över dagen efter publicering. Läs om bakgrunden här.

Jag skrev att Hoffstedts förslag att minska antalet ledamöter i regionfullmäktige syftade till att minska demokratins omfattning och politikens möjligheter. Det tolkar han som att jag säger att han är ond. Jag vill visserligen inte minska politikens omfattning, men det är högintressant att Hoffstedt rentav menar att det skulle vara ondska att göra så.

På moderaternas hemsida under rubriken vår politik står nämligen ordagrant ”den politiska omfattningen måste minska”. Ingen bra idé tycker jag. Men att moderaternas eget högsta höns och riksdagsledamot på Gotland inte bara tar avstånd från kravet utan går så långt som att kalla det ondska kan inte beskrivas som något annat än en politisk storskräll.

Visst är fullmäktigeplenum fem timmar åtta gånger per år en viktig arena och skådeplats. Men Hoffstedt vet lika väl som jag att det mesta av politiken sker mellan mötena. I förhandlingar inom och mellan partierna och inte minst i politikernas dagliga kontakter med gotlänningarna. Fler ledamöter når ut till fler, och större del även av landsbygden kan bli representerad. En tom stol kan göra betydligt mindre än en politiker som kanske hellre skickar upp andra i rampljuset. Att vara tyst är långt ifrån synonymt med att vara passiv. Vissa kommer alltid att synas mindre än andra, att minska antalet ledamöter kommer inte att ändra det.

Borgarna på Gotland brukar kräva att vi ska minska kostnaderna för politiker. Men efter valförlusten i senaste kommunalvalet, när man inte längre hade arvoderade kommunalråd att leda det interna arbetet ville C, FP och M plötsligt att nya arvoden för gruppledare skulle införas, i praktiken fler oppositionsråd. Personligen tycker jag att det var synd att förslaget inte gick igenom, men vad tyckte Hoffstedt?

Denna artikel publicerades i GT den 12 augusti.

17 augusti 2011 at 6:45 f m

Troende Socialdemokrater på Medborgarexpo

Slöjdesign - en politisk gärning, framsida Tro & politik

Våra tidningar Tro & politik samt Islam & politik gick åt som smör i solsken på Medborgarexpo i Kistamässan i lördags

I lördags den 16 april hölls Medborgarexpo i Kistamässan! En interaktiv demokratifestival som vill visa att förorten är fylld av positivt engagemang och som vill guida besökarna till vad de kan göra för att engagera sig för samhället.

Vår S-förening Hjärta – troende Socialdemokrater representerade Stockholms arbetarekommun och vårt mål var framförallt att locka människor att börja göra sin röst hörd i debatten. Vi tror att ett bra sätt att göra det är genom vår tidning Tro & politik, som är den enda tidningen i Sverige med en kristen och en muslimsk ledare (och som tar upp frågor om kultur, politik & samhälle ur ett progressivt troende perspektiv).

Jag själv, och även Abdulkader Habib som är ordförande för Norra Järva Troende Socialdemokrater (en av de lokala S-föreningarna) var väldigt upptagna med arrangemanget av själva Medborgarexpo. Abdulkader eftersom han är rektor för Kista folkhögskola som är arrangörer av hela projektet, och jag eftersom jag eftersom jag jobbade med ett annat projekt på mässan. Men vi hade ett gäng volontärer som höll i vårt bokbord hela dagen.

Döm då om min förvåning när jag får se en film med ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) som påstår att Moderaterna var det enda partiet på plats!

vårt bokbord

I bakgrunden syns dramaten vi använde för att få grejerna till mässan

.

Visst, vi hade inga jackor i glada färger, inga pengar at dela ut glossy broschyrer för eller köpa oss bästa platsen vid scenen. Vi hade svartvita lappar vi skrivit ut själva, ett litet bord längst in vid religionstältet och vi peppade folk att komma till diskussionsträffar om tro & politik varje tisdag i grottan (även känd som moské) i Kista. Vi gjorde det för gräsrötterna, inte för att visa upp oss, så jag kan hålla med om att vi var rätt diskreta, men det var liksom meningen.

Jag såg inte en enda moderat som kom så långt in i mässhallen bland oss och det övriga lokala föreningslivet, och jag känner att de har helt uppåt väggarna fel när de säger att de bryr sig mer om ytterstadsområdenas utveckling.

Förresten kan jag också erkänna att när Moderaterna tömde sin monter och gick klockan 18 så lånade vi deras bord för att samla in pengar till vårt projekt med Gaza, hoppas att det var ok, synd att en så bra plats skulle stå tom när de bästa banden spelade…

20 april 2011 at 10:31 f m 2 kommentarer

Varför sörjer jag

Jag sörjer, inte minst valresultatet. Idag fick jag frågan: ”Varför sörjer du, är det sd?”

Öh, nej.

Nej, jag skiter i sd, de är klåpare som inte ens går på mötena & knappast kan göra så mycket om inte nån annan gör det åt dem, vilket är precis vad alliansen tänker göra. Nån måste regera säger Hägglund, och då kan man sitta där och driva sverigedemokratisk politik, bara man slipper en kille som vill ha sex timmars arbetsdag och kallade sig kommunist, en slarvig kärring till hbt-&muslimaktivist och ett gäng tomtar som vill hindra den monumentala penisförlängaren till motorväg som Hägglund drömmer om.

Alliansen har ju haft en sverigedemokrat som migrationsminister i fyra år redan (”åh nej, så får man inte säga! det är ok att dela upp befolkningen i vi&dom, att olagligt utvisa vissa folkslag man anser vara ohederliga och skruva upp tonläget mot flyktingar, men att jämföra Billström med hans samarbetspartners vars politik han både bygger stöd för & genomför i praktiken är bara så över the limit”), jag fattar inte paniken.

Det jag sörjer är fyra år till av utförsäljningen av mitt land och nedmonteringen av vår gemensamma välfärd, där ökad rasism bara är en i raden av de många katastrofala följderna.

29 september 2010 at 1:04 f m 19 kommentarer

Enkät med felställda frågor från Moderaterna

Idag fick jag svara på en enkät, som med största sannolikhet kom från moderaterna, bland annat ställdes nämligen frågor som hur väl tycker du att Mona Sahlin förstår sambandet mellan ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd.

Det är ju en mycket märklig fråga eftersom:

 • Ingen vet vad som skapar ekonomisk tillväxt
 • Ingen kan bevisa att tillväxt automatiskt ger sysselsättning (jobless growth är inget ovanligt)
 • Ingen kan säga att tillväxt automatiskt ger välfärd för alla (där krävs en politisk vilja!)
 • Ökad välfärd ger jämlikhet, men inte utan aktiv fördelningspolitik. Tillväxt är inte automatiskt bra för fattiga. Världen ser tillväxt, bättre vård, utbildning och omsorg, men en tredjedel av människorna går bakåt i sin utveckling. Om inte välfärden kommer alla till del jämlikt, så förlorar vi den viktigaste poängen med välfärden – att öka lyckan och tryggheten för alla.

Moderaterna vill alltså säga att en politiker som inte ser det här sambandet är en sämre politiker. Det går i enkäten inte att svara att man tycker att Mona inte förstår detta, utan att samtidigt säga att Mona är dålig. Men jag tycker att Mona är bra som inte köper detta!

Vilket parti av S och M förstår sambandet mellan statens möjligheter att rätta till marknadsmisslyckanden och välfärd?

Vem av de två förstår bäst att den amerikanska modellen inte passar Sverige, att vi har en annan typ av arbetsmarknadsstruktur? Vem förstår att det inte går att skapa jobb till alla på den nedre marginalen på samma sätt i Sverige som i USA? Inte ens i USA, där det går att göra det skapas lycka och rättvisa av den typen av jobb, jobb och jobb.

Enkäten från Moderaterna avslutades med en fråga om hur illa jag tyckte följande påståenden var när jag övervägde om jag skulle rösta på dem. Och den listan tycker jag är värd att publicera:

 • Regeringen kom till makten genom att lova väljarna fler jobb och minskat utanförskap. Men väljarna fick inget av det. Under de senaste fyra åren har arbetslösheten stigit och de sociala klyftorna har ökat.
 • Regeringen har vänt ett budgetöverskott på 70 miljarder kronor till ett underskott på 100 miljarder kronor.
 • Regeringen finansierar sina skattesänkningar med lånade pengar.
 • Regeringen har gjort 25 000 personer som arbetade i vården arbetslösa.
 • Regeringen har delat ut tre miljarder kronor till Jobbcoacher, en åtgärd som varken kvalitetssäkrats eller följts upp. Det har lockat till sig lycksökare som erbjudit arbetslösa kristallterapier och hypnos.

Andra om M idag: Moderat classic, Att svara på en obetydlig fråga, Att inte säga vad (m)an menar, men ibland slinter tungan, Gjorde klassresa – föll i inkomstklyftaTre lästips från Ali Esbati, Moderat hyckleri, Valet handlar om politik, Annie Johansson (C) klagar på att M är för sossiga.

M idag: Inkomstskillnaderna ökar i Sverige – det är bra!

1 april 2010 at 12:13 e m 12 kommentarer

Veckans glad- och störlistor

Jag stör mig på
6. Att pennvässare i princip avskaffats
5. Min skäggväxt
4. Män som dumpar sin söta tjej med grön jacka en fredagkväll på fyllan via mobilen
3. Folk som trycker på nödstopp på rulltrappan på blå linjen (särskilt när man stängt av hissen för dagen)
2. Tvånget och människors tvångstankar att man måste äta kött
1. Män som urinerar på offentlig plats (och deras föräldrar som misslyckats och polisen som inte bötfäller dem)

Jag blir glad av
6. Att Benny Andersson finansierar Gudrun Schyman
5. Povel Ramels politiskt inkorrekta och rätt meningslösa Ittma Hohah
4. Folk som frågar om jag är singel
3. Töntgäng i förorten
2. Att pappa inte röstar på moderaterna längre
1. Ugglor

Andra topplistor
6. 100 bästa filmreplikerna
5. 10 böcker just nu
4. topp 10 seriefigursdjur
3. 10 robotar du inte vill mucka gräl med
2. 10 favoriter
1. rymdlistan

6 juni 2009 at 9:59 f m 2 kommentarer


Senaste inlägg