Posts tagged ‘kvinnor’

Sluta att aktivt glömma bort Betty!

Anna och Kajsa en tidig septembermorgon i Uppsala

Jag och Kajsa Hallberg Adu har idag skrivit på ledarsidan i Gotlands Tidningar om kvinnor i Gotlands historia.

Betty Pettersson var en viktig gotländsk föregångskvinna
Länsmuseet på Gotland, Fornsalen, har just nu en utställning som heter Kvinnfolki. Gotlands Tidningar citerar projektledaren Gun Westholm så här:

De illustrerar gotländska kvinnoöden från 1400-talet fram till i dag, berättar Gun Westholm, och nämner några av de mer kända.

Det är Elfrida Andrée, som var Sveriges första kvinnliga telegrafist och också den första kvinnliga organisten i landet. Betty Pettersson var den första kvinnliga studenten. Wilhelmina Skogh var en pionjär inom svensk turistnäring och blev på sin tid Sveriges rikaste kvinna.

– I nästan alla andra fall fanns det dock starka män bakom de framgångsrika gotländska kvinnorna. Men så var det inte med Wilhelmina Skogh. Hon kom från enkla förhållanden och tog sig fram själv. På det sättet är hon unik och något av en idol! säger Gun Westholm.

Och vi blir faktiskt ganska besvikna. Här gör man en utställning med en fantastisk utgångspunkt, att kvinnor finns i historien, men att deras insatser ständigt inte bara försvårats eller rentav stoppats, utan när det faktiskt skett har de glömts, gömts och förminskats. Så visar Fornsalen att det finns en massa stora kvinnor, som mot alla odds lyckats skriva in sig själva i historien, det är ju jättebra!

Förminskning av kvinnors insatser
Men så läser vi Gun Westholms citat och inser att hon sätter upp ytterligare ett krav för att dessa kvinnor ska räknas på riktigt, hon tycks mena att de inte ska ha haft några män som stöttat dem (?). Återigen ställs orimliga krav på kvinnor för att vara värdefulla för vår historia och återigen förminskas kvinnors insatser.

Med samma utgångspunkt som Fornsalens Utställning inledde vi 2006 ett projekt för att uppgradera Betty Petterssons minne i Uppsala, staden där hon kommit för att studera 1872. Vi upptäckte att det fanns väldigt lite information om Pettersson – inte ens ett väldokumenterat foto! Var finns beläggen för dessa ”starka män”, Gun Westholm? Numera heter Gotlands Nations pub ”Bettys pub” och ett oljeporträtt av föregångskvinnan Betty Pettersson finns uppsatt och Betty Pettersson omnämns ofta som Gotlands Nations historiskt mest kända medlem…

Betty Petterssons egna meriter
Insatsen att lyckas ta en kandidatexamen som den enda kvinnan i universitetets då 400-iga historia, och då bland 1544 män, var Betty Petterssons, och ingen annans. Det var också på Betty Petterssons egna meriter som hon var den första svenska kvinnan att ta studentexamen (1871) och senare bli lärarinna vid ett pojkläroverk. På samma sätt menar vi att alla de kvinnor som Kvinnfolki lyfter fram är unika och möjliga idoler för dagens pojkar och flickor. Vi hoppas att Fornsalen kommer att fortsätta att även efter ”kvinnoåret” lyfta fram innovatörer, pionjärer, entreprenörer och hjältar som glömts bort av historien bara för att de råkade vara kvinnor. Kanske är det i detta perspektiv irrelevant om de hade goda relationer till män eller inte?

Kvinnonamn på Visbys gator

För att avsluta vill vi tacka Gun Westholm för hennes medborgarförslag att låta fler kvinnor ge namn åt Visbys gator, för att på så sätt ge dem en plats i historien.

Vi vill också passa på och ge ett stort tack till Ingeborg Lingegård för en fantastisk bokserie om Gotländska föregångskvinnor som inspirerade och informerade oss i vårt projekt.

15 januari 2010 at 12:25 e m 2 kommentarer

Urban Ahlin vs Carl Bildt i jämställdhetsfrågan

Urban Ahlin driver med internationella höjdare

This is too much, jag måste skriva det. Jag har tänkt en lång stund att jag inte borde, men it has to be said.

Mona Sahlin talade i sitt inledningsanförande om att Carl Bildt helt missar jämställdhetsfrågan i sin blogg. Han har tydligen bara nämnt ordet jämställdhet 1 gång och ordet kvinna 5 gånger.

Och alternativet är då att få Urban Ahlin som utrikesminister? Då skulle jämställdheten bli en självklar del av Sveriges utrikespolitik, eller?

Utrikesbulletinen – den blogg som lanserades i den utrikespolitiska debatten för Socialdemokraterna skriver Urban Ahlin, Kenneth G Forslund, Carina Hägg, Olle Thorell, Carin Runeson, Kerstin Engle, Ameer Sachet och Kent Härstedt, S ledamöter i utrikesutskottet.

Om man då gör motsvarande sökning på utrikesbulletinen – vilket INTE PÅ NÅGOT SÄTT gör Carl Bildt till en jämställdhetsivrare (han skiter nog rätt hårt i om det är kvinnor eller män som förtrycks när hans oljebolag ska expandera) – så ser det i princip likadant ut. Ordet jämställdhet, som nämns en gång på Carl Bildts blogg, nämns ingen gång alls. Carina Hägg skriver iofs ordet jämställd i två inlägg

Jämställdhet: 0
Kvinna: 0
Kvinnor: 14 (av dessa har Carina Hägg skrivit den absoluta majoriteten och Ameer Sachet några stycken.)

Urban Ahlin, S utrikespolitiska talesperson har lagt upp ett inlägg som Ameer Sachet har författat som innehåller ordet kvinnor, i övrigt har han alltså inte nämnt jämställd, jämställdhet, kvinna eller kvinnor EN ENDA GÅNG. Jag hoppas att han ändrar sig, eller att S ändrar sig i fråga om vilka personer som får föra vår talan i utrikesfrågor om det är så att jämställdhet är ett av de viktigaste målen för vår utrikespolitik.

*Bilden är utrikesulletinens förstasida de första veckorna och föreställer Urban Ahlin och Javier Solanas. Det är Urban Ahlin som har skapat och lagt upp bilden fick jag veta när jag ställde mig frågande till layouten. Nu framstår bloggen som betydligt mer seriös.

30 oktober 2009 at 9:59 f m 1 kommentar


Senaste inlägg