Posts tagged ‘kårpolitik’

Hur går det med jämlikheten post-obligatorie?

För ett tag sen publicerade jag en artikel på rebellabloggen om hur jämlikheten kommer att påverkas negativt av avskaffandet av kårobligatoriet. Nu vet vi att dödsstöten kommer om ganska exakt ett år.

Jämlikhetsfaktorer

En av de enskilt största faktorerna för jämlikheten i samhället är lika tillgång till utbildning, utbildning gör chanserna till klassresa mycket större och utbildning kompenserar för dåliga utgångslägen.

Betty Pettersson
En av de enskilt största faktorerna för att högskolan i Sverige idag är så pass jämställd är på grund av att en sadelmakardotter från Visby, Betty Pettersson, stred för att få dispens av kungen från förbudet för kvinnor att studera. Detta har de senaste 100 åren förändrat Sverige i grunden.

Kvinnor klarar sig bättre fast sämre
Idag är runt 60% av de högskolestuderande kvinnor, kvinnor har genomgående bättre betyg, tar fler högskolepoäng och tar i högre utsträckning ut sina examina. Men ändå får män fortfarande högre löner, de har lättare att komma in på doktorandutbildningar och ju längre tiden går, desto lättare har de att komma vidare i sina akademiska karriärer.

Klass och etnicitet
Personer vars föräldrar inte pluggat vidare är fortfarande kraftigt underrepresenterade i akademin liksom killar med utländsk bakgrund. Andelen med utländsk bakgrund går att jämföra med hur den svenska befolkningen ser ut, men om man kompenserar för utbildningsbakgrund så ser man att invandrare i Sverige har högre utbildning än svenskfödda. Det betyder alltså att det borde varit många många fler med invandrarbakgrund som pluggar vidare! Barn till invandrade akademiker pluggar mindre än barn till svenskfödda akademiker och barn till invandrade icke-akademiker pluggar i ännu mindre utsträckning än barn till svenskfödda icke-akademiker.

Ojämlik högskola
En stor anledning till detta är att högskolan inte är jämlik. Högskolans rekryteringsinsatser går främst till skolor där det är lättare att rekrytera studenter (dvs innerstadsskolor om vi pratar Stockholm), extra språk på gymnasiet ger pluspoäng – men inte om det är ditt hemspråk (jag har alltså förtur om jag kan svenska, engelska och tafflig tyska jämfört med någon som kan svenska, engelska och flytande kinesiska), kurslitteraturen beskriver män som avtalsskrivare i tunga industrier och kvinnor som hemmafruar, män med svenska namn som norm och personer från balkan som kriminella, transpersoner och kvinnliga filosofer som något som bara existerar i sagorna och högskolornas examinationsformer är ofta anpassade till en viss typ av studenter.

Organiseringen
I detta finns några väldigt viktiga organisationer. De kallas studentkårerna och jobbar med utvärderingar. De jobbar med att ta hand om tjejer som utsatts för sexuella trakasserier och använda informationen om vad som förekommit för att jobba förebyggande, kårerna granskar litteraturen och påpekar bristerna, kårerna ser till att der finns studentrepresentanter i tusentals organ runt om på högskolorna och universiteten i Sverige. Regeringen har nu bestämt att kårerna ska avskaffas sakta men säkert i och med avskaffandet av kårobligatoriet.

Jämlikhetsarbetet ryker först
På Uppsala studentkår, där jag jobbade som jämlikhetsansvarig för ett par år sedan, är det troligt att jämlikhetsansvarig är en av de första anställda som ryker, om man ska kunna upprätthålla basfunktionerna. Kårerna kommer istället för att ta in medlemsavgift få finansiering från staten, en finansiering som per student kommer att ligga på ungefär en femtedel av vad sveriges frimärksungdom får per medlem och år i statligt stöd. Högskolorna behöver kårerna i detta arbete. Att jämlikhetsarbetet, i synnerhet det förebyggande, kommer att försämras kraftigt i och med att kårerna tvingas tillbaka är oundvikligt.

Unga arga män som fick rätt
Frågan är om regeringen ser detta som en seger eller som ett nödvändigt ont för att värna föreningsfriheten, den föreningsfrihet som Europadomstolen slagit fast inte på något sätt äventyras av kårobligatoriet. Var det värt att offra jämlikheten i högskolan och därmed jämlikheten i samhället för att ge unga vita manliga borgerliga, moderata och liberala studenter billiga revanschpoäng? Eller var offrandet av jämlikheten själva poängen?

16 juni 2009 at 11:49 e m 4 kommentarer

När kapitalet och patriarkatet får styra universitetet

Om du vill veta vad som händer när patriarkatet får styra universitetet så tycker jag att du ska titta på den här filmen.

När kapitalet får styra universitetet är inte ett trevligare scenario, titta på den här filmen också.

Och gå sedan in på http://www.karvalet.nu och rösta på s-studenter med hjälp av koden på ditt kårleg, så får vi en kår som arbetar för att universitetet inte styrs som i filmerna.

7 april 2008 at 11:27 f m 2 kommentarer

Kårvalsresultat

Eftersom kårvalsgeneralern förmodligen ligger och sover och inte lyckas uppdatera www.karvalet.nu med valresultatet så skall jag härmed leverera hur de 41 mandaten fördelade sig på de nio partierna:

Vänsterns studentförbund (VSF) 8 mandat
Uppsala universitets studenter (UUS) 8 mandat
Socialdemokratiska studenter (s-studenter) 7 mandat
Borgerliga studenter 7 mandat
Piratstudenterna 6 mandat
Gröna studenter 5 mandat
NSDAP 0 mandat
Gotiska förbundet 0 mandat
Halvera.nu 0 mandat

Man kan säga att väljarna röstade hyfsat rätt även om antalet röstande var skandalösa 7,1%. Kan bero på att informationen om kårvalet låg inuti reklam från Svenskt näringsliv och på att man varken fick mejl eller brev om det hela, men det kan också bero på något annat… Man kan ju också om man vill dra slutsatsen att de som inte röstar åtminstone inte bryr sig tillräckligt om att spara in hälften av sina kåravgiftspengar i alla fall, och det är ju skönt.

Ett autentiskt citat från en middag med halvera.nu, där de alla är väldigt mätta och nöjda: ”In your face african child”. Även om jag inte gillar det här med guilt by association måste jag upprepa: dom är folkpartister.

28 april 2007 at 8:18 f m 7 kommentarer

Kårvalet

Om du pluggar i Uppsala eller av andra skäl är med i Uppsala studentkår så pågår just nu ett val som du bör vara med i!

Plocka fram ditt gula fina kårleg och skriv in den koden på kårvalets hemsida www.karvalet.nu så kan du välja ch vraka bland partierna. Men tänk inte längre än till den 26 kl 22.00, för då är allt förbi!

Rösta gärna på mig, jag står på plats 15 för s-studenters räkning. På kårvalets hemsida står vad vi vill göra. Mina personliga vallöften om jag kommer in är att driva: ”tillåt studenter att bo flera i studentrum”, ”sluta ta betalt av studenter i form av kurslitteratur som lärare skrivit”, ”tillåt fri kopiering” och ”mer kärlek”.

Rösta inte på NSDAP (nazisterna), halvera (som folkpartister, fast helt utan koll) eller Gotiska förbundet (som miljöpartister, fast helt utan koll).

Även du som inte får rösta kan förstås gå in och kolla läget!

17 april 2007 at 10:40 e m 5 kommentarer


Senaste inlägg