Posts tagged ‘jobbkongressen’

Kongressen gick vänster – framåt


På facebook ställde jag frågan till mina vänner om varför alla bara går med på SvDs, DNs mfls spinn att S gick åt mitten/höger jämfört med tidigare. Om det är på grund av att det stämmer eller vad?

Här är lite av det som kom fram.

Lite mer vänster:
Tuffare krav på friskolor, lånefinansierat infrastruktur, mer progressiv skatt, satsning på kultur, tydligare kritik av FRA- och IPRED-lagar, mer individualiserad föräldraförsäkring.

Ett stort steg framåt:
Total uppslutning på Sahlin, ingen repressiv partiledningspiska, färre extremåsikter på grund av mer kompromissvilja (åt både höger och vänster), (s)töttepelarna, facklig-politisk samverkan, avståndstagande mot SD.

S-kongressen säger att folk ska i högre grad kunna kontrollera sina liv, kontrolleras mindre och få mer utrymme för egna beslut, det är vänster. Frihetlig vänster. Den moderatstyrda regeringen är klart på väg åt höger med samma definition. Auktoritär höger.

S står inte för enbart statssocialism och mer facklig makt utan vill också involvera hela familjen och hela livet i vad som är viktigt. Det kallas generell välfärdspolitik. Många tror att den är så grundläggande och självklar. Men det krävs egentligen bara några få voteringar för att rasera hela denna politik.

Den generella välfärdspolitiken – alltså att alla betalar in och alla får under olika skeden av livet – är de facto något som det rödgröna regeringsalternativet värnar, medan borgarna bevisligen sakta men säkert arbetar för att avskaffa.

Andra bloggare på temat:

3 november 2009 at 11:19 e m 2 kommentarer

Vi har inte en stark man längre – hurra!


DN skriver om vår kongress att ”partistyrelsen fick sin vilja igenom i alla större frågor”. Redan i början av kongressen var det deras linje att kogressombuden mest var röstboskap för att trumma igenom en på förhand given linje. Men det är ju helt fel!

Det stora med den här kongressen var att det inte handlade om att få igenom majoritetens linje, eller för partiledaren att skrämma ombuden att vi skulle förlora valet om vi inte röstade med honom (om vi delade föräldraförsäkringen eller så som ni kanske minns från tidigare kongresser), utan det handlade om att komma överens. Om att hitta en gemensam linje.

Partistyrelsen fick igenom det de ville eftersom de verkligen ansträngt sig (med något flagrant undantag) att skriva om förslagen efter temagruppernas arbete, sidoorganisationernas och ombudens förslag. Det är ju jättebra!

Vi har inte längre en stark man som partiledare, utan en kvinna som vill att vi ska lyssna på varandra, ena oss genom dialog, hitta de bästa politiska förslagen kompromisser och stärka oss som parti genom interndemokrati. Lev med det DN!

Dessutom vill jag säga till SvD att vi på flera punkter gick åt vänster och på ännu fler stärkte den ideologiska kopplingen, att det skulle vara mer mitten är inte sant.

2 november 2009 at 12:00 e m 1 kommentar

Ja, jag är på kongressen…

…men jag bloggar på kristen vänster!

29 oktober 2009 at 5:33 e m 2 kommentarer


Twitter

Kategorier