Posts tagged ‘ideologi’

En fail i vår opinionsbildning

Jag träffade nyligen en välutbildad och högt uppsatt journalist. Jag sa att det var synd att socialdemokraterna inte tydligare förklarade varför vi behöver politik för jämlikhet, och vilka skillnaderna egentligen är mellan oss och Alliansen. Hen sa ”men lägg av, inget parti i Sverige är ju emot jämlikhet”!

Bevisligen har vi failat i vår opinionsbildning
Och nu skulle jag ju kunna sluta bloggposten genom att säga att POINT PROVEN. Men eftersom ingen pratar om ämnet, och välutbildade och högt uppsatta journalister bevisligen inte ens tror att det finns partier som vill ha mer ojämlikhet så känner jag att jag behöver fortsätta skriva lite till.

Ojämlikhet som verktyg – en dum men legitim åsikt
Att vilja minska jämlikheten, som Moderaterna faktiskt vill, är en legitim åsikt. Jag håller verkligen inte med, men det är en åsikt som kan ha en logisk förklaring.

När man säger att ”det ska löna sig att jobba”, så menar man exempelvis att klyftorna till dem som inte jobbar ska öka. De som är sjuka, arbetslösa, pensionärer, ungdomar eller som av andra skäl inte arbetar, behöver känna det i plånboken, annars kan ju inte de som faktiskt arbetar heller känna det i plånboken. Poängen med denna politik är att det behöver finnas en större ojämlikhet än idag – till de arbetandes fördel. Man tror, eller hävdar att man tror att det skulle få fler att jobba. Man tror att problemet är att sjuka, arbetslösa, pensionärer, ungdomar etc inte jobbar eftersom de är lata, och med lite piska & morot kommer de att skärpa sig. Det gäller säkert vissa, men jag tror att det är en usel förklaring till arbetslöshet och sjukdom generellt, och ett uselt sätt att behandla folk som har eller kommer att arbeta – beroende på vilken livsfas de befinner sig i.

Ett annat exempel på att de har en politik som strävar efter ojämlikhet är skapandet av en låglönemarknad, och försvaret av riktigt skyhöga löner och vinster i näringslivet. Sänkta skatter, sänkta lönekostnader och ökade vinster för företagen. Alltså minskning av löneandelen av företagens vinster anses bra. Ackumulering av stora kapital anses vara viktigt för att få samhällets ”hjul att rulla”. Trots att det är inbyggt i själva systemet att vinsterna kommer färre till del. Jag tror förstås att det är dumt, men så kan man ju tycka. Det man inte kan tycka däremot är att det är en strävan efter jämlikhet.

Hästskitsteoremet är motbevisat – vi behöver omfördelning
Det är inte uttryck för ondska eller ovilja. I många fall finns en genuin tro på hästskitsteoremet, att alla får det bättre om de rikaste får det bättre. De talar om att höja upp ”dem som har det sämst” och blir mycket förnärmade om en skulle tala om rikedom som ett problem. Att problematisera om det verkligen går – om vi inte behöver omfördelning för att de rika inte ska behålla sina stålar och låsa fast fattiga människor och länder i svindyra lån – avfärdas med hänvisningar till jantelagen.

Jämlikhet – en bortglömd prioritering
Om då välutbildade journalister på höga positioner på allvar tror att Alliansen och oppositionen är eniga om att jämlikhet är eftersträvansvärt, och om personer som hen aldrig reflekterat över skillnaden mellan politik för och politik emot jämlikhet, så betyder ju det att vi inte gör oss hörda i bruset. Man kan inte påstå att det är ”så självklart att det inte behöver nämnas”.

Vårt verktyg för lycka
Att sätta jämlikhet som mål i gradvisa och demokratiskt förankrade reformer är vårt verktyg för framgång, trygghet och lycka. Det har historiskt varit mycket framgångsrik som ideologi. Den ideologin heter socialdemokrati.

Om man läser Magdalena Anderssons artikel ”ansvarsfull politik – jobben först” (DN aug 2012) noga, så kan man hitta minskade löneklyftor, utvärdering av politiken utifrån ”fördelningsmässig verkan” och annat som antyder skillnaderna i ideologi. Men allt för mycket låter så förvillande likt nymoderat retorik (som ju också skapats för att likna S) att dessa nyanser går förlorade. Behovet av ett gediget arbete för att förklara – i synnerhet för oss själva och våra förtroendevalda! – skillnaden mellan oss och M är akut.

Jämlikhet är för mig den viktigaste skillnaden i svensk politik idag. Och den skillnaden borde socialdemokraterna inte tala så tyst om.

27 januari 2013 at 3:21 e m 11 kommentarer

Dags att låta tusen hjärnor tänka inom (S)

Läs den här lysande artikeln i DN idag, om att ”S måste hitta en riktning för samhällsomvandlingen”.

Jag tycker att Arbetarrörelsens Tankesmedja borde ta på sig ledartröjan i att samordna det här, driva forskarnätverk inom olika områden och sy ihop alla stora tänkare (som finns i stora mängder även om det inte märks så mycket just nu) som utgår från en socialdemokratisk värdegrund och som sitter med lösningar eller kan formulera dem.

Tankesmedjan skulle helt kunna släppa att låta arvoderad personal skriva rapporterna, och istället lägga kraften på att driva på för att forskare, studenter, filosofer, poeter och alla andra ska ses, utveckla sina tankar och konkret beskriva hur vi kan tillämpa vår vackra socialdemokratiska ideologi i en förändrad tid.

Det är hög tid att samordna det socialdemokratiska tänkandet istället för att ängsligt försöka förvalta nån slags sanning man tror sig ha hittat på 70 respektive 90-talet.

”Låt tusen hjärnor tänka” ska bli min nya paroll för partiets framtid. Håkan Juholt har ju både hyllat Rebellas framtidsrapport som säger just det, och var den som en gång startade tankesmedjan, så jag har gott hopp, mycket gott hopp.

20 mars 2011 at 1:28 e m 4 kommentarer

Bra Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraterna har krävt att man i riksdagen ska ha en debatt om ”våldsbejakande islamistisk extremism”. Talmannen har beslutat att detta ska ske i januari, men har ändrat rubriken till ”våldsbejakande extremism”. Vilket ju är mycket mer relevant, med credden för att detta kommer till stånd tycker jag ändå att man bör ge till SD som tog upp frågan.

SD är en väldigt viktig aktör för att förklara en mycket stor del av de nästan 1800 terrordåd som skett i Europa under den senast uppmätta tidsperioden (2006-2009). Sverigedemokraterna är ju de i svensk politik som ideologiskt och organisatoriskt står närmast den grupp som står för nästan alla terrordåd. Vissa av de våldsamma extremistgrupperna är till och med vänner och allierade till Sverigedemokraterna, de nationalistiska och högerextrema har nämligen stått för över 90% av terrordåden.

Terrordåd i Europa 2006-2009
Högerextrema/nationalistiska 1596 st (90,2%)
Vänsterextrema 106 st (6%)
Islamistiska 6 st (0,3%)
Övriga 62 (3,5%)
Källa: Europol

Sverigedemokraternas mål med att rikta in sig på islamistisk extremism är förstås ett sätt att peka ut muslimer som de som står för den våldbejakande extremismen, och det är alltså inte sant. Självklart är de sex islamistiska terrordåden lika sjuka och fruktansvärda var för sig som vart och ett av de nationalistiska, vänsterextrema eller andra, men jag hoppas att det seminarium som SD tagit initiativ till inte som vanligt fastnar vid 0,3% av fallen. Vi behöver lyfta debatten för att stoppa våldet.

Ansvaret ligger nu tungt på SD att faktiskt ta den våldsbejakande extremismen på allvar för att vi ska kunna komma åt den. Om SD inte vill peka ut sin egen nationalistiska ideologi ”att älska sitt land mer än mänskliga rättigheter” som orsaken till våld och terror har jag full förståelse för detta, men att peka ut någon annan grupp av människor, någon religion eller ideologi är ohederligt. Nationalismen är en mycket viktig förklaringsmodell för våld och terror, islamism är inte en särskilt bra förklaringsmodell.

Så, bra Sverigedemokraterna, att ni vågar ta upp detta trots att det så lätt kunde vändas till att hota er ideologi, hoppas nu att ni i riksdagsdebatten vågar utmana även era fördomar och hjälpa oss att gå till botten med alla former av våldsbejakande extremism.

UPPDATERING: Läs mer här.

10 januari 2011 at 3:45 e m 49 kommentarer


Twitter

  • Mitt konto har inte blivit kapat. Det var bara för mycket hat som kom till det här användarnamnet. På återseende. 10 months ago

Kategorier