Posts filed under ‘kristen höger’

När Alf blir gammal blir han socialist?

En greve kräver bättre utsikt över högvaktsavlösningen – och blir intervjuad i DN. Det var det gulligaste och mest harmlösa aprilskämtet på länge.

Kristen Vänster skämtas det om att Alf Svensson konverterat och blivit socialist, när han till slut förstått innebörden i Jesu kärleksbudskap. När fan blir gammal blir han religiös, eller hur är det man säger?

1 april 2009 at 1:01 e m

Ny blogg för kristen vänster

Peter Weiderud, ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater börjar blogga idag, under titeln Kristen Vänster. Och det är inte bara Weiderud som är tänkt att skriva under detta paraply, utan ett bredare spektra av den bredare ”kristna vänstern”. Det betyder att både miljöpartister och judar får plats, bland andra troende som inte är höger.

Vi är kristen vänster, vi vill vara med och leda den mobilisering som syftar till att låta samhället genomsyras av Guds kärleksbud. En aktiv politisk kamp för våra värden om frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att omsätta kärleksbudskapet från ord till handling.

Bland planerna för bloggen finns också att den ska bli ett diskussionsforum om Broderskapsrörelsens manifest för kristen vänster, som fastställs på kongressen i Malmö i sommar.

Jag har förresten flyttat från Uppsala till Stockholm så jag flyttar mig även på på bloggkartan!

24 februari 2009 at 5:23 e m 1 kommentar

Hoppfullt med kristen vänster i vita huset

En särskild mening fastnade jag för i Obamas installationstal, och det var hans syn på religion.

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus – and non-believers.

Hans lilla mening om det amerikanska samhället tror och hoppas jag tyder på att han har en syn på religion som rättighet men inte skyldighet, mångfald av tro som styrka och en lösning på problemen inte en del av problemen. Precis det som är min definition av den kristna vänstern i relation till den kristna högern.

I USA är det de som inte är religiösa (kristna) som behöver få en mer självklar och jämlik plats att agera i politiken, i andra länder är det andra religioner som stänger ute non-believers och personer med fel tro på andra sätt. I Sverige är det snarare troende av olika religioner som behöver bli mer accepterade som en självklar del av det demokratiska samhällslivet.

21 januari 2009 at 9:38 e m

Jag är inte Åke Green thank you very much

Ledare publicerad i tidningen folket 19/11

I tidningen läste jag om några som ville skänka pengar till fattiga och sänka skatterna, en annan gång hörde jag på radio om någon som ville förbjuda kärlek – i Jesu namn och i morgonteve talade en man om hur all äganderätt är helig, all äganderätt utom den som en kvinna har till sin kropp. Alla tre gångerna hörde jag av någon att detta var kristenheten. Kommentatorer i min närhet och i media menade varje gång att det är kristna som tänker så, kristna som begränsar och stänger in och kristna som driver konservativa linjer utifrån evangeliernas ord.

Men jag är kristen, och jag tänker ju inte så! Jag är kristen men inte höger, och jag är långt från ensam. Vi är många som är trötta på att bli ihopklumpade med kristdemokrater som Lennart Sacredeus, predikanter som Åke Green eller statsmän som George Bush, eftersom vi tycker att de är tokiga patriarkala gubbar med maktbegär som de försöker dölja genom att hänvisa till Gud. Vi gillar inte att ”kristen” i mångas ögon betyder så mycket som vi inte alls håller med om.

För mig är kärlek kärnan i det kristna budskapet, och det leder mig till att all kärlek är bra kärlek. Om två vuxna är överens om att de älskar varandra, oavsett om de har samma eller olika kön, så finns det inga skäl att ge dem annorlunda förutsättningar än andra i samhället. Men den kristna högern tycker tvärtom.

För mig som kristen är livet heligt, och det leder mig till att varje människa själv måste kunna värna om sitt eget liv och välja om hon vill och kan bära ett nytt liv. I många länder är lagar som gör abort illegalt den enskilt största dödsorsaken för kvinnor i fertil ålder, utan att lagarna på något sätt minskar antalet aborter. Därför är det inte bara fel utan även kontraproduktivt att förbjuda alla möjligheter till abort. Men den kristna högern tycker tvärtom.

För mig är gemensam och solidariskt finansierad välfärd grundbulten i ett fungerande samhälle. Välgörenhet kan vara viktigt i samhällen som havererat, men måste ses som ett komplement i ett välfärdssamhälle som vårt. Välfärd är en skyldighet att bidra till och en rättighet att få ta del av. Välgörenhet är en frivillig företeelse, där den som ger behöver få något tillbaka. Är det ett företag kan det vara reklam, en ökad möjlighet att rekrytera personal, en privatperson kan stilla sitt samvete. Och omvänt behöver då den som får vara tacksam. Tacksam för att det som tidigare var en rättighet tillgodoses. Ökade möjligheter för välgörenhet, ökad tilltro till privata skolor och mer offentliga pengar till vinstdrivande omsorg om missbrukare och hemlösa driver samhällets utveckling från gemenskap och omtanke om varandra till ett system där människor betalar till det offentliga bara om de själva direkt tjänar på det. Därför måste vi ständigt sträva efter ett välfärdssamhälle, och inte ett välgörenhetssamhälle. Men den kristna högern tycker tvärtom.

Tro och religion blir allt viktigare i samhället och i politiken, inte minst i Sverige. Vad vi än gör kommer det finnas ett behov för människor att tro. Därför låter jag min tro följa med i politiken, därför måste vi visa att det finns ett alternativ till den kristna högern. För mig heter det alternativet Broderskapsrörelsen, kristna socialdemokrater.

26 november 2008 at 3:17 e m 2 kommentarer

Vem bestämmer vänster eller höger? (Jesus?)

Bitte Assarmo, en kristen övertygad socialist skriver att Göran Hägglund för en progressiv abortpolitik och att hon tror på äktenskapet mellan man och kvinna. Läs hela hennes artikel här.

Assarmo skriver: ”Med en kristdemokrat som socialminister har Sverige gått i bräschen för att kvinnor från andra länder ska få göra abort i Sverige. Det är knappast ett särskilt högerkristet beslut”. Nej, det är nog främst ett högerbeslut tror jag. Som snarare är för att kvinnor från andra länder ska få betala för att göra abort i Sverige, och på så sätt börja göra sjukvård till en handelsvara. Jag tycker att kvinnor från andra länder kan få göra abort gratis i Sverige, eller, om socialministern tycker att det är så viktigt kan han väl skicka ut ”abortbåtar” som kvinnorättsorganisationer brukar ha utanför förbudsländers kust. Dessa båtar räddar massor av liv på kvinnor som är fattiga och desperata för att deras liv är på väg att gå åt helvete. De som har pengar undgår alltid abortlagarna, de som kan betala slipper moralpredikningarna, det är de fattiga som drabbas. Det är unga fattiga kvinnor som ligger och blöder till döds i smutsiga sängar, och där hjälper den gode socialministerns hets om personliga tragedier och sänkning av antalet veckor för fri abort föga. De ”absurt höga aborttal” som råder i Sverige är fullt jämförbara med många länder där abort är förbjudet, men jag förstår inte vad Assarmo vill säga oss här. Självklart ska vi ha en mycket aktiv politik kring prevention och familjeplanering, det är vi väl överens om? Eller är det inskränkningar i rättigheterna vi pratar om? Förbud hjälper inte vill jag säga för säkerhets skull, om nu nån vettig alls tycker det i Sverige, det vore ju tokigt. Aborttalet är konstant efter förbud och det enda som händer är att kvinnorna dör.

Och så detta kring kärleken igen. Att motivera att den kristna högern kämpar med näbbar och klor, hotar att spräcka regeringssamarbetet och driver påkostade reklamkampanjer mot allas lika rätt att gifta sig med vem dom vill med ”det finns oändligt mycket större frågor för dagens socialister att arbeta med” är ju direkt ohederligt. Det finns självklart större frågor att arbeta med, klyftorna i samhället generellt, välfärdens utveckling och stoppade klimatförändringar är några frågor jag personligen tycker är betydligt viktigare än detaljer i en ny äktenskapslagstiftning. Men det handlar om allas lika värde i praktiken, därför är det en viktig symbolfråga. Och eftersom den kristna högern inte verkar ha någonting alls högre på sin prioritetsordning har även vi tvingats brottas med frågan som egentligen bara borde gå att klubba igenom utan diskussion.

Att man inte gör samma tolkning i alla enskilda sakfrågor betyder ju inte att man inte ändå kan vara tydligt höger eller vänster, tillhöra ett visst parti eller en viss kyrka. Jag tycker ofta att offentliga socialdemokrater säger knäppa saker, saker som inte är förenliga med min tolkning av ideologin, men jag tycker ju inte att de blir kristdemokrater för det!

Vi måste kunna ha olika åsikter inom den kristna vänstern, och det finns säkert folk bland Broderskaps medlemmar som håller med Bitte om just äktenskapet, precis som många socialdemokrater inte är feminister eller anti-rasister!

Men min vänstervridna tolkning av kärlek som kärnan i det kristna budskapet leder till att samkönade par ska få gifta sig. Att vara vänster och ändå göra en exkluderande tolkning av detta budskap tycker jag bara helt enkelt är ologiskt. Jag tror också på äktenskap mellan man och kvinna, om två människor älskar varandra så är ju äktenskap ofta rätt trevligt! Men på vilket sätt blir det sämre av att även andra som älskar varandra får göra det? Fatta att man i Sverige måste skilja sig om man korrigerar sitt kön (juridiskt och anatomiskt)! Det är ju en bisarr konsekvens av den här konstiga diskriminerande lagen om att man måste vara man och kvinna för att få älska på samma villkor som andra i samhället. Varför förespråkar man skilsmässa om man tror på familjen? Och det var ett jäkla tjat om just den här frågan. Det finns väl större problem att ta tag i här i världen för alla kristna?!

9 november 2008 at 11:22 e m 2 kommentarer

Kristen höger ifrågasätter bibelns mest grundläggande ting: kärleken

Idag publicerades en replik till vår debattartikel på SvD, med rubriken Är all kärlek verkligen bra?

Företrädare för den högerorienterade tankesmedjan Claphaminstitutet hakade förstås upp sig på den paragraf som bland annat kunde tolkas som stöd för att tillåta samkönade äktenskap:

All kärlek är bra kärlek. Vi erkänner och stödjer att en kärleksfull och trygg familj kan se ut på många sätt.

Och ja, visst menade vi att en kärleksfull och trygg familj kan bestå av två mammor och barn, eller två pappor och barn, men även att det kan vara en familj utan barn, det kan vara ensamstående med vänner som familj, storfamiljer där syskon fortsätter bo ihop, kollektiv med många vuxna och barn, farmor som bor hos mamma pappa barn eller kanske någon av de tusen andra sorterna av kärleksfulla och trygga familjer. All kärlek är bra kärlek.

Att genast associera kärlek till omoraliskt sex och vilja fördöma det visar på, om inte en skruvad människosyn så i all dålig fantasi. I flera andra blogginlägg och kommentarer på olika håll så finns samma tendenser som hos Claphaminstitutet, där man lyfter pedofili, incest och andra former av sådant som man tydligen kopplar till kärlek och trygghet. Allt för att blanda bort korten från att handla om det som faktiskt är en politisk fråga just nu. Stå för att det är er egen åsikt att ni inte gillar bögar, för i bibeln finns det många ställen som säger det motsatta. Det finns också många saker som bibeln lyfter som oerhört viktiga, som den kristna högern passerar med kompakt tystnad. Till exempel att man inte ska vara rik, eller att man inte får låna ut pengar mot ränta till landsmän.

Att två vuxna människor som älskar varandra inte ska få göra det på samma villkor som två andra vuxna människor, för att den kristna högern tycker det står att just den typen av kärlek är dålig är ideologi, inte religion. Att hävda att det är bättre för en homosexuell att inte älska alls än att älska någon av samma kön är helt ute och cyklar. Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. (1 Joh 4:8 och 12)

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta; lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. (Mik 6:8)

Om man nu ska forma sin ideologi enbart utifrån exakta bibellydelser så förstår jag inte varför Claphaminstitutet frågar om Broderskap vill låta syskon gifta sig (något som vad jag vet Broderskap inte tagit ställning till, men med största sannolikhet skulle rösta ner om frågan lyftes). I andra sam. 1:26 står: Jag sörjer dig, min broder Jonatan, du var mig mycket kär, din kärlek mer för mig än kvinnors. Och i höga visan 4:10 står: Vad din kärlek är skön, min syster och brud. Så vad vill Claphamistitutet? Ska man tillåta formaliserad syskonkärlek i äktenskap bara för att det framstår som att det är schysst i bibeln?

Ja, det är kanske en ohederlig tolkning av lösryckta meningar, men inte mer ohederlig är att hitta på att Gud skulle tycka att homosexuell kärlek skulle vara mindre bra är heterosexuell.

Det går inte att vara bokstavstroende eftersom bibeln säger emot sig själv och då är det avgörande vilken tolkning man väljer. För mig är det ett enda litet ord som berättar allt, som vägleder när man inte vet vad man ska tro. Det ordet heter inte moral, det heter inte påven och det heter inte sanning, kyrka eller Clapham, det heter kärlek. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. (1 Joh 4:16) Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. (PS 33:5)

På ett ställe i bibeln säger Gud rakt ut vad hon/han tycker om dem som driver kärlekslös politik i hennes namn:

Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap om Gud hellre än brännoffer. Som rövare ligger prästhopen på lur och dräper längs vägen till Shekem. Ja, de begår skändliga brott. (Hos 6:6 och Hos 6:9)

Första korinterbrevet (13:8-13) är också tydligt i vad det är som gäller.

Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.

Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad.

Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

5 oktober 2008 at 10:44 e m

Manifestet för kristen vänster lanseras idag!

Girighet får inte styra samhället

Publicerad i SvD 1 oktober 2008, 04.44

NYTT KRISTET VÄNSTERMANIFEST Individualismen måste kombineras med en gemenskap som håller ihop samhället. Den kristna högern exkluderar människor och åsikter, vi vill inkludera dem och bekämpa egoism och girighet, skriver Peter Weiderud, Ulf Bjereld och Anna Ardin i Broderskapsrörelsen.

Vi lever i en tid präglad av religionens återkomst i samhällslivet. Frågor om tro och politik blir viktiga igen. Idag finns det mer än 1,5 miljoner människor som aktivt utövar sin tro i Sverige.

Upp emot en miljon går regelbundet på gudstjänst i Svenska kyrkan. 150000 är troende katoliker, 100000 ortodoxa bekännare, 300000 medlemmar i frikyrkorna och 100000 muslimer organiserade i moskéer.

I Påskuppropet för en generell flyktingamnesti och i Hopp-kampanjen mot Israels agerande på de ockuperade palestinska områdena har svenska samfund tagit politisk strid för humanitära värden.

Frågor kring samkönade äktenskap, religiösa friskolor och bruket av slöja väcker starka känslor. Vi har gått in i en postsekulär tid.

I detta nya politiska landskap formulerar vi ett manifest för en kristen vänster. För oss är tron en källa till hopp, mening och en väg till mänskligt växande och frigörelse.

En aktiv politisk kamp för värden som frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att omsätta kärleksbudet i praktisk handling.

Uttryckt i konkret politik arbetar vi för:

1. Rätten till förlåtelse och upprättelse. Varje människa har rätt till en ny chans. Vi utmanar ­högerns ta dig i kragen-politik.

2. Att män och kvinnor ska ha lika möjligheter att bestämma över samhället, sin kropp och sitt liv. Sverige är inte ett jämställt samhälle.

3. Ett öppet Europa, dit männi­skor kan flytta för att arbeta och studera och där den som söker skydd undan förföljelse garanteras en fristad. Vi protesterar mot planerna på att göra det svårare för familjer att återförenas i Sverige.

4. Bekämpa islamfobi och rädslan för att prata om religion. Vi söker aktivt samarbete med ­andra ­troende, deras samfund och organisationer. Förra året skapade vi ett nätverk för socialdemokrater också med annan tro.

5. Ökade insatser för global utveckling – ett generöst bistånd – men också radikala förändringar för rättvis handel och mer jämbördiga villkor i samarbetet med fattiga länder.

6. En restriktiv vapenexport från både Sverige och EU. Vi har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för Sveriges framtida handel med krigsmateriel.

7. Fred i Mellanöstern – genom ­dialog, försvar av folkrätten och en tvåstatslösning. Vi har ett långt samarbete med det civila samhället i Gaza.

8. En snabbare omställning till ett hållbart samhälle. Miljö­förstöring och klimatförändringar drabbar fattiga värst. Sverige ska gå före i omställningen.

9. All kärlek är bra kärlek. Vi ­erkänner och stödjer att en kärleksfull och trygg familj kan se ut på många sätt.

10. Ett rakryggat försvar av folkrätt och mänskliga rättigheter. Förslaget från socialdemokraternas rådslag att försvaga folkrätten är vi emot. Det kan sänka tröskeln för militär våldsanvändning.

Vi står i skarp kontrast till den kristna högern. I USA har den kristna högern ett ansvar för landets krigföring i Irak och för den tilltagande militariseringen.

I Sverige står den kristna högern – med fäste såväl inom kristdemokratin som i den nyskapade tankesmedjan Claphaminstitutet – ensamma mot en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Där den kristna högern exkluderar och gör skillnad mellan ­människor vill vi, den kristna vänstern, inkludera.

Staten ska självklart vara sekulär. Men vi menar att religionen erbjuder människan något viktigt – ett existentiellt sammanhang att dela och något större att vara med och genomföra.

Här skiljer vi oss från den torftighet som kännetecknar ateisterna i förbundet Humanisterna, som förnekar varje sammanhang och erfarenhet bortom det snävt rationella.

Även vårt socialdemokratiska moderparti är med sin tid. Dokumentet ”Politik och religion” från rådslagsgruppen ”Vår värld” visar på en förståelse för religionens betydelse bortom individen på ett sätt som inget annat parti förmår visa upp.

Dagens svenska samhälle är så mycket mer individualiserat än tidigare. Men individualiseringen måste kombineras med den gemenskap som är nödvändig för att hålla ihop ett samhälle.

Vi vill slåss för att individualiseringen inte ska ta formen av egoism, girighet och isolering, utan frigörelse under ansvar.

Eller som vi skriver i utkastet till manifestet: tron övertygar oss om att människan är en gemenskapsvarelse, att varje människa ofrånkomligen är beroende av andra människor.

Först när var och en ser sig själv och andra som unika individer beroende av varandra kan samhället omdanas i en riktning där människans frihet inte står i motsättning till jämlikhet och solidaritet.

PETER WEIDERUD
ordförande för Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

ANNA ARDIN
styrelseledamot Broderskapsrörelsen

ULF BJERELD
styrelseledamot Broderskapsrörelsen

1 oktober 2008 at 8:27 f m

Välkomna till Broderskap Bamse och Skalman

I ett inlägg från 1999 hittade jag en intressant uppsats om Bamse och hans förespråkande av den kristna vänstern framför den kristna högern. Uppsatsförfattaren har inte riktigt insett skillnaden mellan kristendom och kristendom, där den ena är intolerant och den andra tolerant, den ena kärleksfull och den andra full av maktbegär, den ena höger och den andra vänster. Men jag tycker i alla fall att uppsatsen i fråga är en intressant religionspolitisk betraktelse, och att det är skoj att se Bamse ur detta perspektiv. För att länken inte plötsligt ska bli en återvändsgränd kopierar jag in hela stycket nedan, utan att göra anspråk på författarskap.

Trots att religion och tro knappast nämns i serierna, är de moraliska värderingarna av sådan karaktär att det är oundvikligt att ibland associera till vissa passager i Bibeln. Kanske är referenserna till Matt. 5:44 (Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder) tydligast (otaliga är serierna, där Bamse är snäll mot sina fiender och låter dem få tårta istället för stryk – som Skutt vanligtvis förespråkar) men även Matt. 5:39 får representera en åsikt som vanligtvis delas av Bamse (Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till honom – Bamse slåss aldrig, utan överser med de dummas beteende). Tio Guds bud kan tyckas utgöra grunden i den lära som Rune Andréasson förmedlar till sina unga läsare. Det handlar om att man inte ska ljuga, stjäla, dräpa, slåss, mobba, fuska eller vara allmänt elak. Utan istället vara vänlig och hjälpsam mot sina medmänniskor.

Men dessa värderingar är ju inte specifika för den kristna tron. Det har påpekats att det faktum att ”stora delar av den moral som förmedlas i serien går att föra tillbaka till Bibeln beror istället på att vår västerländska kultur, trots sekulariseringen, vilar på religionens grundvalar”28. Därför kan man säga att det moraliska imperativet snarare bygger på en allmänt hållen västerländsk grundsyn på hur man ska bete sig mot varandra i ett samhälle. Andréasson säger själv: ”Folk som är kristna uppfattar ibland att de har patent på moral. Bamses moral sammanfaller ofta med kristen moral. Det faller sig naturligt.”29

Att Vargen drömmer om ett kyrkbröllop är intressant,
eftersom inga kyrkor annars förekommer i Bamses värld

Det är egentligen förbluffande att notera hur lite kyrkan är med i serierna. Någon kyrkobyggnad förekommer över huvud taget inte under hela åttiotalet30. När Bamse och Brummelisa gifter sig (8-81) är det i ett stall (åtminstone är bröllopsfesten placerad där) och när Lille Skutt och Nina Kanin gifter sig (9-85) är det heller inte någon kyrka inblandad. Vare sig Bamses eller Skutts ungar döps och inga andra sakrament är heller representerade. Julen firas dock, men denna framställs snarare handla om julklappar och tomtar, än att vara en stor kristen högtid31. I julnumret -87 dras dock paralleller till Matt. 2:932, när bamseungarna leds hem av en stjärna som lyser starkare på himlen (som dessutom är molnig) än någon annan stjärna. Skalman håller med om att det faktiskt är Julens Stjärna men menar ändå att det är ”gamle Jupiter” de har att tacka. Huruvida detta är ett bekännande – eller ett avfärdande – av den kristna tron är upp till läsaren att avgöra.

Julkalendern som finns med i julnumren har 25 luckor, vilket alltid leder till en viss förvirring hos läsarna. Särskilt som den 25:e luckan innehåller fredstecknet, vilket Andréasson motiverar med att juldagens budskap är ”Fred på jorden”. Men alla tycker inte om fredstecknet: ”En kvinna i Sundsvall startade i vintras en aktion för att ‘kristna föräldrar’ skulle sluta köpa Bamse-tidningen till sina barn. Den kristna moralisten i Sundsvall ogillade att lucka 25 i Bamses julkalender innehöll fredstecknet. -Hon såg det som en hednisk djävulssignal och menade att jag hädade säger Rune Andréasson och skakar på huvudet”33.

Detta tar Andréasson också upp på Brevsidan i 3-90, där han förvånas över hur folk kan tro att Gud är så småaktig i detaljer. Han skriver vidare att ingen vet hur det blir när vi dör, men tänker sig ändå att vi alla en dag står inför Gud på Yttersta Domen. Om vi då ska få tillträde till Guds paradis, är det nog inte småsaker som avgör det hela. Istället spekulerar Andréasson att det är engagemanget för ”dessa mina minsta”34 som har betydelse för vår dom. Han avslutar med att hänvisa till slutet på Matteus-evangeliets tjugofemte kapitel.

Huruvida han skrev detta för att lugna de upprörda kristna eller för att väcka ännu mer debatt, framgår inte. Men den avslutande meningen i den allegoriska berättelse som används för att förklara hans ståndpunkt är verkligen kontroversiell. Troligtvis finner humanisten Andréasson Matt. 25:4135 aningen hård och säger istället ”Guds svar till de andra (de förbannade, min anm.) överlåter jag till Henne själv”. När så odramatiska företeelser som vissa tecken i julkalendern upprörde känslor, vad borde då inte denna könsbestämning av Gud ha orsakat för stämning bland de kristna fundamentalisterna?

Skalman anammar Jesus retorik för att förmedla sitt budskap

Om det var oklart med budskapet angående Julens Stjärna, finns det andra, mer oomtvistade, äventyr som har uppenbara likheter med berättelser ur Bibeln. I Det är fult att fuska, men… (3-82, 12-89) märks tydliga referenser till avsnittet om kvinnan som skulle stenas36. När Valdemar Varg ska straffas för sitt fusk under kulspelandet får alla ta fem kulor ur Valdemars kulpåse. ”Den går först som aldrig någonsin har fuskat eller försökt att fuska eller har velat fuska” bestämmer Skalman. Ingen i Bamses gäng kan ställa upp på det, så Valdemar går fri. I nästa serieruta undrar Bamse hur Skalman kunde komma på något så fint, varpå Skalman svarar att det inte var han som kom på det, utan att han bara läst något mycket liknande i en bra bok. Andréasson menar att ”berättelsen om kvinnan som skulle stenas är en av de bästa som skrivits. Bibeln innehåller många bra berättelser”37.Född i en metodistkyrka i Lindome och med sju-åtta år i söndagsskola bakom sig har Andréasson goda grundkunskaper i den kristna läran ”-Jag lärde mig Bibeln ganska bra, eftersom jag inte var intresserad av att sjunga”38. När han på Brevsidan i 9-84 får kritik från några mer fundamentalistiskt kristna, som vänder sig mot de avsnitt i Bamses Skola som behandlar jordens och livets utveckling och att jorden skulle ha skapats på sex dagar, är han inte sen att svara: ”Men i Bibeln står också att ‘en dag är för Herren såsom tusen år, och tusen år är såsom en dag’ (Psaltaren 90:4 och Petrus andra brev 3:8)”, vilket ger ett både påläst och bildat intryck.

Matt. 5-44 enligt Bamse
Differentieringen av begreppen tro och vetande är annars en fråga som går igen på många ställen i tidningen. Skalman tillfrågas ibland vad han tror i olika frågor men svarar då att han tror vad han vet, och om han inte vet någonting uttalar han sig inte heller. I många Bamses Skolor (7-86, 5-87, 6-88) tas astronomi och vetenskap upp och ställs mot den, enligt Andréasson, förkastliga astrologin. I Skalman och trollkarlens röda blomma i 10-88 är det på grund av skurkens vidskeplighet som Skalman kan fånga honom och sätta honom i fängelse med orden ”Du skulle ha läst lite om verkligheten i stället för dina trams-böcker om astrologi och annat skrock”. Denna fråga engagerar verkligen Andréasson och han är även hård mot de kristna som genom historien motverkat vetenskapen, genom sina trångsynta religiösa åsikter. Tydligast märks det av hans försvarande av Hypatia. Den intellektuelle Skalman avbildas ofta med en skylt med texten ”Denna gång ska Hypatia försvaras!” uppsatt på väggen i sitt rum. Under åttiotalet passerar denna bild läsarens ögon i mängder av serier, men det dröjer fram till nittiotalets början innan en ordentlig förklaring ges. I början av 1990 utlyses en tävling för dem som kan förklara vem Hypatia var och på Brevsidan i 5-90 förklarar Andréasson hennes historia:

”…den sista av de stora forskarna var HYPATIA, astronom, fysiker, filosof, en lysande föreläsare. Och kanske märkligast av allt: Hon var kvinna i en tid då kvinnor saknade de flesta rättigheter.

Kyrkan med ärkebiskop Kyrillos i spetsen hatade hennes lärdom och vetande, så har kyrkan nästan alltid gjort. Konstigt nog!

Man hetsade folket att bränna biblioteket [i Alexandria] med alla ‘hedniska’ bokrullar och att mörda Hypatia. Det sägs att hon flåddes med snäckskal.

”Därmed försvann sjuhundra års kunskap för att ge plats åt vidskepelse.”

Att Andréasson vurmar för denna vältaliga kvinna, är uppenbart. Men vad är det Hypatia symboliserar?

Antagligen är budskapet tveeggat; dels symboliserar Hypatia vetenskapen, som ska försvaras mot den onda vidskepligheten, som inte bara sprider irrläror, utan även mördar. Dels får Hypatia stå för alla starka kvinnor som blir motarbetade – inte bara inom vetenskapen, utan på alla plan.Detta tämligen aggressiva angrepp på kristendomens historiska brott blir Rune Andréassons sista starka inlägg i frågan. Eftersom han gav ifrån sig tidningen ett par nummer senare är det lätt att tänka att han länge planerat att få det sagt, men utan att det blivit av. När det nu drog ihop sig till pensionering, blev detta försvarstal något av hans testamente. Ett testamente till försvar av en stor kvinna; en folkbildare av hans eget skrot och korn.

Noter


28 Maria Sundkvist i tidskriften Bild & Bubbla nr 2 -93 sid 24
29 Svenska kyrkans tidning nr 34 -87 s 25
30 Med undantag från Tivolivsfarligt i 9-88, då Mini-Hopp går till väders med en ballong och sätter sig på kyrktuppen. Något underliggande kristet budskap står dock inte att finna i serien och kyrkan fyller heller inte någon annan funktion, än att vara en hög byggnad. Dessutom finns det alltså med en präst när Vargen drömmer om giftermål som synes på bilden.
31 På Brevsidan i 12-85 nämns solgudens fest, Midvinterbloten, i viss mån som upphov till dagens traditioner.
32 ”…stjärnan som de hade sett i östern gick framför dem, till dess att den kom över det ställe där barnet var. Där stannade den.”
33 Tidskriften Bild & Bubbla nr 1 -91 sid 7
34 Matt. 25:34; Matt. 25:40
35 ”Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: ‘Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar”
36 Joh. 8:7
37 Svenska kyrkans tidning nr 34 -87 s 25
38 Svenska kyrkans tidning nr 34 -87 s 25

5 augusti 2008 at 9:17 e m 1 kommentar

Broderskap goes gay

Finns det något alternativ till kristna högerns syn på familjen och äktenskapet för oss troende?

Broderskap, Sveriges kristna socialdemokrater, vill vara med på årets pridefestival – Europride – för att visa att religion kan vara en progressiv politisk kraft för allas lika värde – även inom familj och relationer där den religiösa högern ger alla troende ett dåligt rykte. Därför arrangerar vi seminariet:

Syndigt – om religion, familj och relationer

En kort inledning av Henrik Berg, kyrkopolitiker och genusforskare i Uppsala följs av ett samtal mellan biskop Caroline Krook, den socialdemokratiske kyrkopolitikern Paul Trossö och muslimen Ardeshir Bibakabadi från föreningen Homan.

Tid: Söndagen den 3 augusti 15-16.15
Plats: Pride Park, Stockholm
Inträde: gratis till seminariet, men för att komma in i parken kostar det 100 kronor (om du inte vill hjälpa till för Broderskaps räkning förstås, hör av dig i så fall!)

21 juli 2008 at 10:54 e m 4 kommentarer

Kristen höger på DN debatt – jag har googlat

dagens DN debatt skriver 12 läkare att kondom ger 80%-igt skydd mot std’s men att sluta knulla ger 100%-igt skydd – nähä?!

Hur som helst, det kan man ju tycka vad man vill om, och visst är det fint för dom som hittar nån de vill va med resten av livet och som kan tänka sig att ligga med varandra om och om igen. Men det är inte det som är det intressanta med den här artikeln. Det intressanta är att de hävdar att detta inte är för att moralisera, utan att det är för deras medicinska kompetens de skriver detta.

Två saker gör mig högst misstänksam kring deras verkliga syften:

  1. Majoriteten av de undertecknande kommer från Jönsköping – och vad finns i Jönköping? Jo, Sveriges största koncentration av kristen höger.
  2. I en liten liten mening skriver de: ”De som själva är bärare av synen på avhållsamhet och trohet som något gott och eftersträvansvärt kan här vara en tillgång”. Avhållsamhet och trohet, komigen! Det är ett av den kristna högerns absolut mest uttjatade mantran, trodde ni inte att vi skulle se det? Eller är det denna mening som är hela kärnan i inlägget kanske – att vi ska börja utnyttja Kristna läkare och medicinare (KLM) i Sverige som resurs i vårt arbete mot könssjukdomar.

För ja, så är det. När man börjar googla på var och en av dessa undertecknare så framträder ett mönster där man på något sätt kan få in de flesta. Ett mönster som de verkar göra sitt yttersta för att dölja, men de är kristen höger allihop. Kristdemokrater, aktiva i KLM, har skrivit under protestlistor för att bevara äktenskapet (hjälper det också mot könssjukdomar?) osv.

Och varför kunde de inte rota fram några fler som inte bodde i Jönköping och låta bli att använda ordparet ”avhållsamhet och trohet”? Jag hade nästan kunnat gå på det!

De afrikanska kyrkornas ABC (med benägen hjälp från USA) är snarlik DN-undertecknarnas:

A bstain
B e faithful
C ondomize (eller i de mer konservativa kretsarna: Common sense)

Deras motiv är alltså inte primärt att stoppa könssjukdomarna, utan att få folk att leva mer enligt goda moraliska principer, förmodligen är de själva bärare av synen på avhållsamhet och trohet. So far so good, men de borde säga att de talar i en organiserad förenings namn och inte i sina respektive landstings namn så att vi får en möjlighet till källkritik. Det är inte alla som har en hel dag till övers för att googla på er faktiskt! Anne-Berit, en av undertecknarna förklarar i ett annat sammanhang varför hon skrivit artikeln:

I sommar fick jag möjlighet att lyssna till undervisning av biskop Arborelius, där han talade om att allt man gör är en gudstjänst

Anne-Berit Ekström
Barnläkare, Trollhättan
I en ledare i Ars Medicina Nr 2 2007

22 juni 2008 at 5:25 e m 5 kommentarer

Nyare inlägg


Twitter

  • Mitt konto har inte blivit kapat. Det var bara för mycket hat som kom till det här användarnamnet. På återseende. 10 months ago

Kategorier