Posts filed under ‘broderskapsrörelsen’

There is some super-big-deal shit going on

Man med plakat "Egypt supports Wisconsin" och demonstranter med Egyptiska flaggor i bakgrundenJag, en buddist, ett par muslimer och en en judisk-ättad kristen organiserar just nu för en smärre reformistisk revolution för att rädda partiet och vända den rasistiska trenden i Sverige, det går framåt. Ni kommer att få höra mer, promise.

Samtidigt pågår stora grejer i världen, som min vän Amber Frost från socialdemokraterna i USA skriver: there is some super-big-deal shit going on. 1968 in our times liksom, Afghanistan är det nya Vietnam och arabländerna är det nya Latinamerika, där USA och Europa gör vad de kan för att behålla diktatorerna på sina stolar. Samtidigt protesterar (klicka för att se filmklipp från demonstrationerna)  70 tusen pers för fackliga rättigheter i Wisconsin. Grand.

Jag vill avsluta med att tillägga att Glenn Beck måste vara världens bästa satiriker alternativt jordens största idiot, det går liksom inte att avgöra. Han menar att FN, Wisconsin-demonstranterna och det muslimska brödraskapet står i förbindelse med varandra för att skapa en enda stor härlig marxist-islamistisk världsregering som respekterar mänskliga rättigheter och frihet enligt FN:s resolutioner, vilket förstås vore fruktansvärt (sic). Det är ju så snurrigt konstigt så att det blir komiskt.

Look at this video and join us in the reformist revolution.

20 februari 2011 at 10:30 e m 9 kommentarer

HBT-frågor och islamofobi kombineras för att motverka jämlikhet

Rödgrön pride. Foto: Marta Axner

Jag bär de rödgrönas banderoll under Prideparaden 2010. Jag är broderskapare. (PS till höger om mig står en muslim)

Jag fick en fråga om vad jag i mitt inlägg om broderskap och homofobin menar med att

”visst prioriterer många muslimer i broderskap att driva frågor om social rättvisa framförnormkritik och identitetspolitik – men är inte det bara väldigt bra? Är det inte till och med dags för hela arbetarrörelsen att göra just detta?”

Och det tycker jag är en väldigt intressant sak att utveckla.

Jag menar att många av de muslimer jag träffat (inte minst under valrörelsen när jag jobbade i bland annat Järva och Botkyrka) röstade på socialdemokraterna för att de ser att det finns strukturer som beror inte primärt på normavvikelse utan på ojämn resursfördelning (där de mest resursstarka förstås sätter normerna). Den liberala rättigehetsstanken går ut på att stoppa aktivt förtryck, och det är väldigt viktigt, men det strukturella förtrycket glöms bort eller prioriteras ner.

När man försöker arbeta intersektionellt och antar det normkritiska/identitetspolitiska perspektivet så blir det lätt så att frågor som handlar om till exempel hur utbildningsbakgrund, hudfärg eller kön prioriteras ner eftersom perspektivet är skapat utifrån HB(T)-rörelsens problemformulering. En parallell är det som vi sett inom gayrörelsen historiskt, att det är lätt hänt att homosexuella mäns problem prioriteras framför sådant som drabbar andra HBT-personer. Det är svårt intill omöjlighetens gräns att jobba intersektionellt, och ingen människa kan prioritera alla förtrycksgrunder lika högt i sitt personliga engagemang – därför måste vi som vill nå jämlikhet vara tacksamma när andra människor driver de frågor vi själva inte brinner för (lika mycket).

Som ett exempel till alla som blir upprörda nu, och säger att en socialdemokrat har en skyldighet att gå i Pride-tåg vill jag säga att när jag i ”normkritiska” sammanhang tar upp diskriminering på grund av religion så är det inte bara så att man inte brukar delta i demonstrationer, utan de är dessutom ganska vanligt att man får höra att religiösa människor bör acceptera att bli diskriminerade (sic)! Kanske med argument som att på grund av vad de tycker och ”utsätter andra människor för” (de försvarar pedofiler, de är korkade, homofoba, kvinnoförtryckande etc), att de kan välja att sluta tro eller hålla en låg profil.

Så jag tycker att det är bra att det kommer in fler muslimer, som faktiskt ofta har ett starkare engagemang och rimligare förhållningssätt i frågor om framförallt ras, religion och klass, i socialdemokraterna för att vi ännu tydligare ska lyckas nå ett intersektionellt hållningssätt gentemot förtryckande strukturer i samhället, socialdemokraterna har tappat väldigt mycket av den jämlikhetssträvan för alla människor vi haft.

Normkritik är som sagt bra, och diskrimineringsombudsmän och arbete för att folk ska kunna leva och klä sig som de vill, men är bara en del av lösningen som jag ser det.

För även om sexuell läggning helt skulle tappa sin betydelse och vi skulle nå fullständig jämlikhet på grund av detta, så skulle vi ha väldigt mycket ojämlikhet kvar, och för att rätta till detta behövs det perspektiv som många av våra nya muslimska medlemmar i socialdemokraterna kommer med.

Om man inte är vänster, som många bögar som yttrat sig i debatten trots allt inte är, så håller man säkert inte med mig, men det finns inget homofobt i att inte prioritera HB-frågor framför till exempel religion, ras, klass, kön eller ett mer intersektionellt perspektiv, precis som att det inte finns något rasistiskt i att gayrörelsen inte driver ras i varje mening.

Självklart ska gayrörelsen prioritera HB-frågor, och till viss del har gayrörelsen även omfamnat frågor om kön (inklusive T-frågor), vilket är toppen, men det finns ännu fler perspektiv som är kraftigt i bakvattnet i rättighetsdebatten i Sverige idag.

Bland unga välutbildade storstadsbor, medie- och debatteliten finns det en mycket starkare åsiktsöverensstämmelse om HBT-rättigheter än om rättigheter som handlar om religion och klass.

Rättigheter får aldrig stå emot varandra, ingen får någonsin använda religion för att förtrycka kvinnor eller homosexuella, och inte heller ska högern tillåtas använda HBT-frågorna för att motverka en jämlik resursfördelning.

3 januari 2011 at 2:14 e m 67 kommentarer

Att skylla Broderskap (& muslimer) för homofobi bygger på fördomar inte fakta

Idag är jag sur över en tönt– och idiotdiskussion om att broderskaps muslimer inte nämner sexuell läggning (och därmed är uttalade homofober eller?!) i sitt manifest, och där broderskaps ordförande Peter Weiderud svarat (på sitt sätt).

Hur som helst så är jag sur över debatten. Förutom att de broderskapskritiska debattörerna jämför en idépolitisk plattform på fyra sidor med ett valmaterial på en sida, så finns det flera ideologiska snubblingar i resonemangen. Särskilt sur blir jag när rasister som dessutom själva är hobofober använder det saknade ordet för att angripa både S och islam i en härlig kombo. Grattis.

Ordförande för de muslimska socialdemokraterna Abdulkader Habib betonar ofta att det inte går att särskilja en rätt från en annan, exempelvis genom att rätten att klä sig som man vill är lika viktig för minoriteter oavsett om det är religion eller könsidentitet som ligger till grund för brytandet av normerna, och att vi som socialdemokrater hårt måste stå emot alla försök att ställa rättigheter mot varandra. Här måste vi lyssna på honom!

Som socialdemokrat, Broderskapare, projektledare för Islam & Politik, handläggare för muslimnätverket när de tog fram sitt manifest och mångårigt aktiv i HBT-frågorna (se bl.a. Klubb Feber) skulle jag vilja säga att Broderskapare är mindre homofobiska än ganska många socialdemokrater, för att inte tala om politiskt aktiva i allmänhet i Sverige, för att INTE TALA om människor i världen. Så att komma dragande med att man ska gå ur Broderskap för att ett ord som man själv lärde sig för ungefär arton månader sedan plötsligt, när det gäller muslimer, inte ingår i varje dokument är bara dumt och hycklande.

Och dessutom djupt orättvist. Broderskap har varit synnerligen aktiva när det gäller homosexuellas rättigheter till exempelvis äktenskap på samma villkor som heterosexuella och har under flera år haft detta som en viktig paradfråga mot den religiösa högern. Det finns inga ”dubbla budskap”, eftersom Broderskap inte har någon som helst officiell linje, varesig kristen eller muslim, som ger något annat budskap än att vi fullt ut stödjer HBT-personers lika rättigheter i samhället på alla plan.

På ledarplats i tidningen Islam & Politik, som också användes i valrörelsen, tar nätverket för muslimska socialdemokrater upp frågan om lika rättigheter för alla oavsett sexuell läggning explicit. Så om ni går ur Broderskap av den här anledningen så kommer i alla fall jag att räkna in er till skaran av fördomsfulla islamofober. (Här kan ni lyssna också för att verkligen försäkra er om att de är lika rättrogra HBT-aktivister som ni själva tydligen blivit.)

Det fanns inte heller något aktivt motstånd mot att ha med orden sexuell läggning i manifestet, för dessa ord fanns aldrig med i förslagen. Från början fanns ett blankt papper, och där skrev man upp de viktigaste frågorna att ha med, formuleringar lånades från manifestet för kristen vänster, men som ni kan se om ni läser är det mesta egna formuleringar. Manifestet för muslimska socialdemokrater togs fram under några veckor av en arbetsgrupp på fyra personer och fastslogs av knappt tjugo aktiva i nätverket som läste dokumentet via e-post, skrev under på det som stod, och – får man anta – utan att aktivt jämföra med manifestet för kristen vänster eller andra dokument som formuleringar lånats från för att ta ställning till allt som inte stod. (För övrigt behandlades det kristna manifestet minst en gång i de flesta av våra 22 distrikt under två år och flera remissomgånger och slutligen på vår kongress med 200 delegater).

Dessutom så tycker jag personligen att det är djupt tragiskt hur så många missbrukar HBT-frågorna för att dölja de allt mer brännande och helt avgörande samhällsfrågorna som handlar om ras/religion och i synnerhet klass. Det är en delvis konservativ och delvis liberal synvilla som mängder av goda socialdemokrater går på, att de individuella rättighetsfrågorna kan (och bör?) ersätta jämlikhet. Visst finns det mängder av homofoba muslimer (och kristna), det är inte tu tal om saken, men ingen som jag träffat inom broderskap. Och visst prioriterer många muslimer i broderskap att driva frågor om social rättvisa framför normkritik och identitetspolitik – men är inte det bara väldigt bra? Är det inte till och med dags för hela arbetarrörelsen att göra just detta?

Varför är man mer upprörd när muslimer inte prioriterar HBT-frågor än när socialdemokrater inte prioriterar frågor om att minska klyftorna?

Rosemarie och Leine är kamrater som tagit upp diskussionstråden. SvD startade som en del av sin anti-s-kampanj och QX hakade på. Och Lukas är mycket läsvärd.

UPPDATERING: På pride för några år sedan arrangerade broderskap ett seminarium om religion, familj och religioner där begreppet synd problematiserades och HBT-rättigheter försvarades i strid mot konservativa krafters försök att begränsa rättigheter. Bara som en extra poäng för att visa att det inte betyder homofobi att ett visst ord saknas i ett visst dokument.

31 december 2010 at 2:56 f m 1 kommentar

Prenumerera på Tro & politik

Prenumera! Tro & politik. Klicka här

Följ med i den aktuella debatten i skärningspunkten mellan tro och politik. Genom att prenumerera på Tro & Politik får du världens enda tidning med en kristen och en muslimsk ledare i brevlådan varje måndag, en tidning med ett frihetligt progressivt perspektiv som inte väjer för att kritisera makten – vem som än har den, som vågar ta frågor om andlighet på allvar och som står på människans sida snarare än systemens.

För att Tro & politik ska kunna fortsätta vara en radikal röst i det borgerliga mediebruset krävs fler prenumeranter snarast.

Jag skriver krönikor där förresten.

Prenumerationspriser:
Helår: 441 kronor (49 nummer)
Halvår: 225 kronor (24 nummer)
Kvartal: 140 kronor (12 nummer)

Skicka ett mejl till prenumerera@troochpolitik.se, så ser vi till att du snabbt får tidningen hem!

Ange namn och adress samt vilken prenumerantionsperiod du väljer.

9 december 2010 at 12:42 f m

Islam & politik ute nu.

Islam & politikVi vill stolt presentera vår nya tidning som kommit ut nu i valrörelsen/under Ramadan! Läs den online här.

24 augusti 2010 at 4:19 e m 11 kommentarer

Ska du rösta i riksdagsvalet?

Jag jobbar just nu med Tidningen Islam & Politik, en tidning för progressiva muslimer, som kommer ut den 18 augusti. En grej vi har i tidningen är att vi frågar folk, särskilt muslimer eller med muslimsk bakgrund, om de ska rösta i valet.

Vill du vara med? Eller har du en vän du kan fota och fråga om han/hon ska rösta och varför/varför inte?

Deadline i helgen!


Miriam Ben Saleh
23 år, Göteborg
Ja. För att samhället påverkas av hur man röstar och då vill jag att samhället ska vara rättvist. För mig är jämställdhet och jämlikhet de viktigaste frågorna. Jag vill inte att de fattiga ska bli fattigare och kanske inte få lika bra hjälp i skolan i sjukvården.

.

Sahra Mehri
70 år, Malmö
Nej. Jag är inte svensk medborgare, men jag ska självklart rösta i kommunalvalet.

.

.

Said Botan
24 år, Umeå
Ja. Men oavsett vilket parti jag röstar på kommer det att ta emot, helst vill jag rösta blankt men det är svårt, för då ökar Sverigedemokraternas chans att komma in, ett parti som drömmer om en tillbakagång 1960-talet. Det kostar för mycket att inte rösta.

.

Ali Farah
31 år, Uppsala
Ja. Varför inte? Tänk dig alla i Afrika som inte får rösta! Om alla Somalier i Sverige röstar kan vi avgöra valet.

27 juli 2010 at 9:53 e m 6 kommentarer

Min Gazaresa i twitterformat

Ulf Carmesund och Anna Ardin i Palestina

Ulf Carmesund och anna Ardin i Palestina

# Anlänt till Jerusalem, inga rökfria hotellrum och erbjuden att hyra bil av green peace car rental :)
4:18 PM Dec 3rd from web

# Herregud, visste ni att d bor beväpnade bosättare i hus de byggt på palestiniers tak muslimska delen av Jerusalem?
8:46 PM Dec 3rd from txt

# Sitter i Israels spärr till Gaza, inga bänkar trots flera h förväntad kötid, blev just skjuten av en 3åring m k-pist i plast förresten…
10:50 AM Dec 4th from txt

# Förbi Israels spärrar, nu e d bara Hamas spärr kvar att forcera, men utan sprit & porr i bagaget ska d nog gå bra!
11:13 AM Dec 4th from txt

# Marna hotell Gaza, fem minuter, sen ska jag ut med min (frivilliga) hijab och träffa Civitas, kolla på bombad infrastruktur och sopberg
5:46 PM Dec 4th from web

# Gaza har 56-75% arbetslöshet, de flesta jobbade utanför men får inte längre åka till jobbet, fabrikerna får inte ta in råvaror
6:06 PM Dec 4th from web

# dagens # ff blir @AlaaIdris som också är i Palestina idag och @UlfBjereld som är här andligen
6:17 PM Dec 4th from web

# @robert_damberg vi har samma smak du och jag :) jag lovar, det kommer mera!
6:44 PM Dec 4th from web in reply to robert_damberg

# Maher, chefen för vår samarbetspart i Gaza svarade på ‘vad kan vi göra bättre från svensk sida’: – ’you should have a better gender balance’. Ragadish!
9:00 PM Dec 4th from txt

# Har hängt i det porrfria hotellets alkoholfria bar hela kvällen, mmmangojuice, alla barer i Gaza är alkoholfria.
11:47 PM Dec 4th from web

# twitpic Hamnen i Gaza, läs mer här
12:48 AM Dec 5th from TwitPic

# i Israel fanns hårfön på hotellrummet, i Gaza är den utbytt mot vattenslang för rumpan
8:07 AM Dec 5th from web

# Gazaborna har mat, el & kläder, men inte makt & möjligheter. De behöver ett fritt land & en riven mur, inte katastrofhjälp
9:31 AM Dec 5th from txt

# Avslutade just spännande möte m Hamasnära House of Wisdom, nästa möte är farligare
10:25 AM Dec 5th from txt

# Klockan 4 ska vi äta riktig couscous, men vi får inte berätta det för nån, för då vill alla ha & d tar hela dan att laga
12:31 PM Dec 5th from txt

# Fick världens godaste jordgubbe av en palestinagubbe. Fullt av Israelisk frukt i Gaza, men ingenting från fälten här går utanför muren.
1:02 PM Dec 5th from txt

# Fler i Palestina dör i trafiken än i krig varje år, jag fattar det! Fan, använd reflex om du tänker gå mitt i vägen!
5:13 PM Dec 5th from txt

# @Andreas_Nson Kul! Det är väldigt spännande att vara här!
6:45 PM Dec 5th from web in reply to AndreasNson

# Sosse (sous-e), en lurig insekt som käkar upp träds inkråm så att d plötsligt faller utan att nån anat oråd, en politisk förebild i Gaza
7:01 PM Dec 5th from web

# @JulioSueco Testa själv att mörkerköra hem i Gaza, om man inte kör i snigelfart har man klippt ett par-tre pers, de ser sig inte ens för!
8:40 PM Dec 5th from web in reply to JulioSueco

# Inshalla i arabvärlden betyder hoppas, i Gaza betyder det glöm det
7:37 AM Dec 6th from txt

# Vår NGO i Gaza snackar om gender balance, men när d kommer till couscous & städ upptäcker man varför d vill ha kvinnor m sig, egentligen
9:20 AM Dec 6th from web

# @gudschy E i Palestina & fattar verkligen inte va Carola snackar om när hon pratar om härlig julstämning, det är nog inte samma land!
11:29 AM Dec 6th from web in reply to gudschy

# Idag träffade vi grekisk-ortodoxerna i världens 3e äldsta kyrka. De sa att de kristna i Gaza har god relation till Hamas!
1:00 PM Dec 6th from web

# Träffade Palestinas kulturminister nyss, jag sa att Hamas kvinnosyn e mer problem än terrorn för många svenskar. Han sa att Hamas e feminister!?!
8:18 PM Dec 6th from txt

# Lämnar åsneplågarstället Gaza, nu gäller det att bli accepterad av Israel igen!
8:05 AM Dec 7th from txt

# Ute! På väg till Jerusalem och möte m svenske konsuln
9:05 AM Dec 7th from txt
# Envist rykte på Gaza: Hamas dolda agenda är en trestatslösning!
9:49 AM Dec 7th from txt

# Stor palestinsk tackmanifestation utanför Sveriges konsulat i Jerusalem ang att staden ska vara huvudstad i två stater
10:45 AM Dec 7th from txt

# Tillbaka i ‘trygga’ Jerusalem efter 3 dar i Gaza. blixtvisit i Betlehem för checkpointupplevelse, vip-behandling för utlänningar!
4:14 PM Dec 7th from txt

# har druckit mangojuice i tre dagar i Gaza, nu ska vi ut och dricka vin i de kristna kvarteren i Jerusalem :)
4:44 PM Dec 7th from web

# @AlaaIdris Fika i Jerusalem på onsdag?
4:47 PM Dec 7th from web in reply to AlaaIdris

# @BirgerOstberg tack för stödet i somras, vi är på g, brödraskapet på Gaza har nu övertygat än fler om att vi måste byta namn!
8:51 PM Dec 7th from web in reply to BirgerOstberg

# Hamas, checkpoints, konsul, turistfälla, religionscentrum, familj omringad av mur & kippakavalkad på samma dag, är helt slut, gonatt!
10:33 PM Dec 7th from web

# Har hyrt bil (green peace car rental), ska till kibbutz Degania & träffa gamla stammen Labour, d e inte många kvar
6:04 AM Dec 8th from txt

# Skulle fika i Jeriko (enda palestinskt kontrollerade stan i omr), men en militärjeep, 4 militärer & en stor hög sand blockerade vägen.. Fan!
3:06 PM Dec 8th from txt

# @AofArabia1 Sweet! Skönt att få bekräftat att det inte är helt hostile territory!
8:45 PM Dec 8th from web in reply to AofArabia1

# Var vid jordanfloden m en socialistsionist idag, kände att golanhöjderna va ganska obehagliga när man såg dem m israeliska ögon..
8:46 PM Dec 8th from web

# George Bush skapade Hamas & Hamas fick kvinnorna att täcka håret i Jerusalem. För 10 år sen täckte ingen håret, varken kristna lr muslimer
7:11 AM Dec 9th from txt

# Frukost m några sköna palestinier, pitabröd, hoummus & hel lök. Gomorron!
7:49 AM Dec 9th from txt

# Egypten & Israel börjar stänga tunnlarna, kris och panik i Gaza, orolig!
10:55 AM Dec 9th from web

# @FahdAskander En snubbe på Israeliska UD sa förresten rakt ut i ett möte m oss: ”We created Hamas”
10:56 AM Dec 9th from txt

# Har varit i armeniska kvarteret i jerusalem idag, gated community, kloster & ghetto på samma gång
4:43 PM Dec 9th from txt

# Fredssionism är inte ett oxymoron utan skulle kunna slå igeno in our lifetime, eller vad tror ni?
6:55 PM Dec 9th from txt

# @AofArabia1 spännande! har utforskat ämnet vs ortodoxa kyrkornas män ikväll, har en del att säga om institutionaliserat hyckleri!
10:32 PM Dec 9th from web in reply to AofArabia1

# ska träffa Israeliska MR-aktivister imorgon, I <3 them!
10:33 PM Dec 9th from web

# Ska till Västra Jerusalem för att träffa sionister mot bosättningarna, spännande!
8:20 AM Dec 10th from web

# Sitter & funderar på hur Israel ska klara opinionen om Gaza om de verkligen stänger tunnlarna, det blir ju svältkatastrof!
10:24 AM Dec 10th from web

# Kollar in bosättningar på västbanken, förstår inte ännu hur de tänker, det är ett problem… 1:54 AM Dec 10th from txt

# om mark e obrukad i 3 år så har man enl nån gammal lag rätt att ta den, så Israelerna kör bort folk & har ”säkerhetszon” i 3 år. smart!
1:59 PM Dec 11th from web

# Lärare på ortodoxt prästseminarium m kyskhetslöfte i Jerusalem: jag måste ha sexualundervisning, annars får de könssjukdomar
6:44 PM Dec 10th from txt

# Dagens religonsfrihet i Jerusalem post: när vissa ortodoxa judar ser nåt orent måste de få ut det ur kroppen, så de spottar på präster
8:16 PM Dec 10th from txt

# Prästseminarieläraren igen, han hävdar att hans studenter blir gay för att de är präster, inte tvärtom alltså som man lätt kunnat tro annars..
12:28 AM Dec 11th from txt

# Fick prata m airport security manager om Palestinasjalen bagaget. Only fashion sa jag…
8:44 AM Dec 11th from txt

# Svensk på planet som läste om Gaza över min axel: e du journalist? Nä, jag e politiker. Oj då, ännu värre. Undrar va han menade?
1:24 PM Dec 11th from txt

# Home sweet home
23:24 PM Dec 11th from txt

14 december 2009 at 12:18 f m 14 kommentarer

Äldre inlägg Nyare inlägg


Twitter

  • RT @NoMoreDeaths: "It is within our teachings within our communities that if someone shows up to our doors, you provide them food. And if y… 1 month ago
  • RT @NoMoreDeaths: "If they are determined to criminalize kindness and compassion, if they are hell-bent on criminalizing the practice of ou… 1 month ago
  • Alex Schulman pratar om det uppenbara, att krist i KD inte tycks betyda någonting: KD 2019 når en ny nivå av kyla… twitter.com/i/web/status/1… 2 months ago

Kategorier