Att stå upp för muslimers rättigheter gör dig omedelbart till måltavla

27 december 2021 at 7:08 e m

Denna artikel publicerades ursprungligen som krönika i dagens ETC den 8 december 2021.

Jag har tidigare kallats USA-agent, men nu har jag istället börjat kallas agent för Qatar!

Det är inte ovanligt att personer som försvarar muslimers rättigheter beskylls för samröre med Qatar och Turkiet, eftersom dessa länder haft en strategi att alliera sig med och stötta islamistiska folkrörelser. Nu är det jag som anklagas. Bakgrunden är att jag hittat intressant information om svenska myndighetskopplingar till Förenade arabemiraten (UAE) som jag delat med intresserade inom politik, media, civilsamhälle och akademi, däribland en brittisk forskare som studerar UAE:s påverkanskampanjer mot väst. Eftersom forskaren haft uppdrag för Qatar via sitt lärosäte så finns det nu ”bevis” på att jag ”kollaborerar med Qatar och Turkiet”. Det låter helt sjukt, jag vet, men jag ska förklara.

UAE är, likt sin allierade Saudiarabien och de andra klanbaserade diktaturerna i gulfen (som Qatar), världsledande på allt från systematiskt slavarbete till ojämlikhet mellan könen. Under arabiska våren blev de livrädda för kraven på demokrati och har sen dess intensifierat sitt krig mot alla former av opposition. Först med total övervakning i det egna landet, sen med våld i regionen och nu med propaganda mot organisering för demokrati i MENA, i väst. Eftersom religion varit ett av få verktyg som funkat för att skapa motvikt mot diktatorerna har ”islamism”, och särskilt ”Muslimska brödraskapet” (MB), utsetts till huvudfiende.

UAE har instrumentaliserat västs rädsla för islam för sina syften och en viktig strategi har varit att skapa falska experter, antingen genom att upphöja någon redan befintlig islamkritisk individ i något av sina egna expertcenter, eller helt enkelt skapa dem ur tomma intet. När det inte gått att terrorstämpla har de istället försökt delegitimera och beställer rapporter och böcker från olika tankesmedjor och inflytelserika debattörer för spridning av konspiratoriska påståenden. När vidden av UAE-ambassadören Al-Otaibas samarbete med lobbyister i Washington blev känt, ledde det till omfattande skriverier om landets aggressiva informationspåverkan, bland annat i New York Times.

Det vore naivt att tro att detta inte kan hända i Sverige. Ta t ex Sameh Egyptson, doktorand vid Lunds universitet. Trots att han varit inskriven i 22(!) år har han inte presterat någon forskning. Efter arabiska våren började han dock producera; ett par böcker och ett femtiotal debattartiklar där han sprider rädsla för MB. Ingenting ska räknas som akademiskt arbete enligt hans institution. Det saknas helt såväl forskningsplan som etikprövningar, och institutionen verkar ha resignerat, eftersom de inte har rätt att avsluta en påbörjad doktorandutbildning när den bygger på egenfinansiering.

Vår lokala förening Hjärta kletas sedan 2014 allt mer intensivt ihop med MB, som vi då inte visste mycket mer om än att de massakrerades och fängslades i Egypten 2013. (Där general al-Sisi senare visade sig ha haft direkt stöd av UAE, när han krossade arabiska våren och återinförde militärdiktatur.) Att vi ifrågasätter falska anklagelser har till och med kallats att ”hota den fria forskningen” och det har kommit krav på att våra motiv till att försvara oss ska utredas! Tonläget har varit direkt hetsande.

Många av Egyptsons källor är antingen felöversatta, feltolkade eller helt enkelt inte existerande (så har varit fallet när Hjärtas ordförande Mattias Irving försökt få ut källor från bl a Stadsarkivet och Exploateringskontoret). Många av Egyptsons påståenden är långtgående, illa underbyggda och skadar människor, men han kommer undan eftersom det finns så få kvar i svensk offentlighet som vågar förhålla sig källkritiskt till larmen om ”infiltrering” – trots att de vilar på samma klassiska rasistiska teorier som motiverat så mycket våld. Att försöka stå upp för muslimers självklara rättigheter i samhället gör dig nämligen omedelbart till måltavla.

Nu har Egyptson skickat två olika, lätt omarbetade översättningar av sin bok Holy white lies till samtliga riksdagsledamöter. Boken sprider till punkt och pricka UAE:s narrativ om MB. Den har inte stöd i forskningsfältet, han har inte fått forskningsmedel och han deklarerar ingen egen inkomst. Så var kommer egentligen pengarna ifrån? En ledtråd kan vara att Egyptsons bok är utgiven på förlaget Dar el Maaref, i Egypten, ett förlag med direkta kopplingar till regimen i UAE via landets kulturdepartement.

När Egyptson varnar för de ”farliga muslimerna i studieförbunden och partierna” spelar han på en rädsla för terror och extremism som alltmer kommit att genomsyra tankeklimatet i västvärlden. Men tänk om det som marknadsförs som skydd för demokratin i själva verket är raka motsatsen? Rädsla för ”den Andre” är fortfarande skrämmande effektivt.

Torsdag den 9 december arrangerar KD seminarium för riksdagens ledamöter. Egyptson är talare och seminariet är fullsatt. En gulfregims skrämselpropaganda sprids nu i den svenska demokratins hjärta, och vi som vågar ifrågasätta hängs ut som agenter för en gulfregim. Fascinerande va?

Egyptson svarade att detta var ”sandlådenivå”, att det är partipolitiskt och att jag vill tysta min granskare. hans svar finns här i sin helhet.

Så här skrev jag i min slutreplik:

Egyptson har i många år kallat sig forskare, och har i Lunds universitets namn hängt ut människor offentligt med grova anklagelser. När väl någon av oss som grundlöst pekats ut till sist har börjat granska honom tillbaka, ja, då är det plötsligt ”smutskastning” att konstatera att hans egen institution ser honom som en belastning och har sagt att det han gör de facto inte är forskning. Det är ett klassiskt exempel på populistiskt tvärtomspråk: ”jag smutskastar inte, jag forskar. Det är ni som smutskastar när ni granskar mig”.

Egyptsons notapparat är förvisso större än brukligt, men det spelar ingen roll när referenserna är felaktiga eller obskyra, som när islamisk översätts till islamistisk eller diarienummer uppstår ur tomma intet, och dessutom används för att legitimera påståenden som är hämtade från en främmande regims propagandaapparat. Egyptson borde granskas för forskningsfusk, men då han inte räknas som forskare och inget av hans material räknas som forskning finns det inte något utrymme att anmäla honom för granskning. Inte en enda av hans över 50 snarlika artiklar är peer reviewade, på 22 år. Inte heller har någon trovärdig förklaring till hur han finansierat arbetet och de stora gratisupplagorna presenterats.

Istället för att svara på berättigad kritik tar han tillfället i akt att sprida den propaganda om ”islamister som tar över politiken” som nu med stöd från UAE sprids från högerlobbyister runtom i västvärlden. Jag förstår att upplevelserna från Tahrirtorget var traumatiska för Egyptson, men analysen att en av de andra oppositionella grupperna än hans egen är ett större hot än den brutala regim som till slut krossade den gryende demokratin är likafullt inte trovärdig. Egyptson har, sida vid sida med den växande antimuslimska miljön, sökt efter bevis för en islamistisk infiltration allt sedan UAEs kampanj inleddes i samband med arabiska våren, men det tycks fortfarande inte finnas mer bevis än att tro och solidaritet arrangerade fyra workshops med det stora paraplyet för muslimska församlingar på 90-talet. Så en oberoende granskning kring vad detta egentligen handlar om vore välkommen.

För mig är det svårt att begripa varför någon som utger sig för att vara demokrat konsekvent sprider en berättelse som har orkestrerats av en av världens värsta diktaturer. Om det verkligen inte är muslimer och deras rätt till politisk jämlikhet som Egyptson vill bekämpa, så frågar jag mig varför Egyptson inte försvarat rättigheterna för alla de av hans landsmän som mördades i en attack på demokratin värre än den vid himmelska fridens torg: massakern i rabaamoskén. Jag frågar mig varför Egyptson målar upp samvetsfångar som fängslats och dött under oklara omständigheter efter den UAE-finansierade militärkuppen som ett större hot än den diktator UAE satte på tronen. Om det är lojalitet eller naivitet? För vetenskaplighet är det definitivt inte.

Jag föreslår att Egyptson skriver en forskningsplan för sitt avhandlingsprojekt och får de studier han vill göra etikprövade, så att den forskning han påstår sig vilja bedriva kan få komma igång, efter 22 års väntan. Tills det sker bör han granskas som en debattör.

Fotnot: Jag är medlem men representerar inte Socialdemokrater för tro och solidaritet, organisationen som sägs vara i fokus för Egyptsons nu över två decennier långa avhandlingsprojekt, i detta. Organisationens officiella förkortning är STS, något som borde vara känt av någon som forskat på organisationen i så många år. Jag är också mycket riktigt doktorand, och studerar närliggande ämnen, men använder till skillnad från Egyptson inte antagningen till en utbildning som argument i debatten. Däremot har jag lärt mig en del om vetenskaplig metod som varit värdefullt i granskningen av Egyptson.

Entry filed under: politik.

Jag är socialdemokratin – var är mitt parti? ”Kriget mot julen kom av sig i år”. En nyårskrönika 2021-2022!


Senaste inlägg


%d bloggare gillar detta: