FN bekräftar: rasdiskrimineringen ökar i Sverige

9 juni 2018 at 6:05 e m

Om mindre än en vecka avslutas muslimernas heliga fastemånad. Bra kämpat och en välsignad eid al fitr till er alla! Och apropå det så vill jag också uppmärksamma FN:s rasdiskrimineringskommittés granskning av Sverige som släpptes nyligen, som bekräftar något vi i Hjärta varnat för länge – att muslimer är en särskilt utsatt grupp i Sverige.

Kommittén består av 18 oberoende experter som enligt stadgarna ska ha “hög moralisk integritet och omvittnad opartiskhet”, och är valda på fyra år. De gör förhör med regeringar och representanter från civilsamhället och sammanställer därefter sina slutsatser, en gång vart femte år för alla länder i FN.

Och nu kommer det hemska. En bekräftelse på att vår oro över utvecklingen i Sverige, där Socialdemokraterna går i sitt danska systerpartis fotspår och där fascisterna påstår sig se ”en ny vår” komma för sin människofientliga politik: kritiken mot Sverige hårdnar. Ett ”stort antal hatbrott och fortsatt rasistiskt våld” särskilt mot muslimer och afrosvenskar är ett av en rad mycket allvarliga kritiska slutsatser.

”Vi är oroliga över att Sverige tillåter organisationer som stöttar och sporrar rasistiskt hat”, skriver de och kräver ”omedelbara krafttag mot rasism”. Även hatet mot judar, romer och samer lyfts, och kopplas inte bara till det faktum att vi tillåter rasistiska och nazistiska grupper att hetsa, utan också hur hatbrott inte utreds, hur media och valkampanjer bidrar till klimatet och de stereotypa bilderna av vissa grupper av människor och till och med hur lagstiftningen bidrar till diskriminering.

FNs kommitté mot rasdiskriminering har som sagt bland annat riktat hård kritik mot Sveriges behandling av samerna. Brist på lagstiftning som skyddar samernas rätt på deras egna traditionella landområden exempelvis. Att vissa grupper av samer inte får samma rättigheter, att kompensation för rovdjursskador är svårt att få ut och att stora företags önskemål om att vi inte ska underteckna viktiga internationella konventioner accepteras, även av S och MP.

Men kanske allra mest problematiskt anser de vara attacker och rasism mot muslimer i Sverige. ”Vi är mycket bekymrade över attacker mot moskéer. Vi är också oroade över att terroristlagar på oproportionerligt inriktas på muslimer medan brott av andra grupper, som neonazistiska grupper, inte utreds som terrorbrott. Stereotypisk framställning av muslimer i medierna och av politiker är också oroväckande.”

Personligen upplever jag att det snart inte går att föra ett enda vettigt samtal med människor utan att islam och muslimer kommer på tal som problem och förtryckare. Oavsett om det handlar om att värna demokratin, yttrandefriheten, andra minoriteter, kvinnor, HBTQ-personer och så vidare, hindra segregation eller främja kultur och bildning eller rentav bekämpa svälten i världen, så kan det landa i att problemet är islam eller muslimer som grupp. (En ledarskribent sa upp bekantskapen med mig när jag som S-märkt politisk chefredaktör på Gotlands tidningar refuserade hennes vansinniga artikel om hur svälten i Afrika var orsakad av islam!) Vi måste bryta den här trenden, i valkampanjerna, i media och i våra privata samtal. Hatbrott och diskriminering av människor på grund av religion eller etnisk tillhörighet måste hejdas, nu.

Anna Ardin

Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm

 

Entry filed under: politik.

Lugna ner er, väktare & polis I Johan Westerholms fantasifulla värld är jag en legitim måltavla


Twitter

  • Mitt konto har inte blivit kapat. Det var bara för mycket hat som kom till det här användarnamnet. På återseende. 10 months ago

Kategorier


%d bloggare gillar detta: