Andra myndigheter börjar använda MSBs desinformation som beslutsunderlag

23 mars 2017 at 3:49 e m 2 kommentarer

Nu har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) förklarat för länsrätten varför de drog in pengarna från Sveriges unga muslimer (SUM).  Klicka här för att läsa yttrandet.

Värst av allt är att de hänvisar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ”förstudie” Muslimska brödraskapet i Sverige. En studie som i det närmaste kan beskrivas som högerextrem och där MSB tagit avstånd från innehållet i och hänvisar helt till författarna. Men som nu alltså ändå anses giltig som beslutsunderlag.

Den hade inte nått MUCF när SUM-beslutet fattades, säger en avdelningschef på MUCF. Ändå beskrivs och refereras den i MUCFs yttrande till rätten. Så hur var det egentligen, var den underlag eller var den inte underlag för beslutet?

Dessa fyra saker åberopar de i alla fall i sitt yttrande:

MUCF ÅBEROPAR 1: OPINIONSARTIKLAR En rad opinionsartiklar från ”islamkritiska” debattörer, inklusive ett par nyhetsartiklar där SUMs ordförande försvarar sig.

PROBLEM: Artiklarna tycks inte innehålla något som rimligtvis skulle kunna legitimera indragna medel. Kolla själva. Eller läs här. Att Per Gudmundson inte gillar SUM vet vi, men att alla civilsamhällesorganisationer som driver frågor har kritiker är väl snarare ett friskhetstecken och en förklaring till civilsamhällets vikt i en vital demokrati. När underlag begärdes ut från MUCF vad de baserat sitt beslut på, hur de kunde påstå att SUM var odemokratiska, så fanns först enbart en hänvisning till ospecificerade tidningsartiklar. Sedan kom en sammanställning med ovanstående ”exempel”.

 

MUCF ÅBEROPAR 2: TALARE En lista på ”problematiska talare” som bjudits in.

PROBLEM: Vissa av anklagelsepunkterna i MUCFs yttrande är förstås allvarliga. Eller: skulle ha varit allvarliga om de varit rättvisande. Men de är inte det. Som ett exempel så gäller en av punkterna medverkande i ett arrangemang för sju år sedan. En inbjudan som drogs tillbaka när ansvariga fick veta vad personen sagt och personen fick inte medverka. De yttranden som ledde till den indragna inbjudan 2010 hade i sin tur gjorts på 1990-talet, och personen i fråga har tagit avstånd från det som sades. 2011, 2012, 2103, 2014, 2015 och 2016 fick SUM medel, eftersom de bedömts göra viktig verksamhet för unga. Men 2017, när de flesta som då var aktiva slutat (som i alla ungdomsorganisationer) ska pengarna dras in. Att någon, som inte kom på ett evenemang för 7 år sedan, på 90-talet sagt något den sen ångrade. En sjumilaövning i svartmålande. En måttstock som inte rimligtvis skulle användas av MUCF om inte någon annan lagt orden i munnen på dem.

Ska vi ha demokratikriterier som utgår från kontakt och relationer till personer och rörelser så fine. Men då måste de vara lika och prövas för alla. Och inte hittas på i efterhand.

De måste också vara transparent vad som gäller. MUCF hänvisar till att SUM måste ha känt till det problematiska med dessa talare, eftersom det var ”väl känt”. Men vems ord är egentligen dessa? Har MUCF fallit för det högerextrema trycket mot myndigheten? För om det var så ”väl känt”, varför tog det sju år att dra in medlen? Jag tolkar hela härvan som att MUCF velat göra en eftergift för trycket att ”stänga bidragskranen”. Och som syndabock valde man ut SUM. För att visa handlingskraft, för att visa att de tar demokrati på allvar. Men det gick gruvligt fel.

 

MUCF ÅBEROPAR 3: SKATTESKULD Den skatteskuld de tidigare pekade på visade sig inte finnas vid tiden för beslutet.

PROBLEM: Att SUM de facto inte hade någon skatteskuld när pengarna drogs in tycker jag är ytterligare något som tyder på att MUCF ville dra in deras medel och letade argument. Att de inte dubbelkollade och försökte tolka organisationen välvilligt.

 

MUCF ÅBEROPAR 4: DESINFORMATION MSBs märkliga desinformation om muslimska Brödraskapet i Sverige. (Läs mer bla här, där finns också länkar vidare.)

PROBLEM: Jag tolkar det som att MUCF tycker att studien är rätt dålig, men eftersom MSB valt att stå bakom och publikationen inte fått någon som helst konsekvens för någon ansvarig, så litar de ändå på den och använder den som källa. För att det är muslimer som är de ”illsinnade” som Lena Nyberg hänvisar till, och inte överbetalda och i flera avseenden högerextrema ”forskare” är ju rätt tydligt. Myndighetssverige skulle inte funka om alla myndigheter skulle behöva ha egna avdelningar för att granska kvalitén i varandras publikationer. Så ansvaret ligger helt klart på MSB. Samtidigt är en av de tyngsta anklagelsepunkterna mot ”hela den islamiska rörelsen” (dvs samtliga muslimska organisationer) i den rapport MUCF nu hänvisar till är att den arbetar för att motverka islamofobi! Studiens författare talar bland annat om ”självviktimisering” som ”verkar dominera i hela den islamiska rörelsen, något som innebär att de ser sig själva som permanenta offer som vägrar att acceptera att de har ett eget ansvar för sin belägenhet” (sic!).

Studien nämner också att Sveriges muslimska förbund har accepterat ”muslimska brödraskapets integrationsmodell”. Beviset är att de skriver att ”det ideala för samhället är ett system med kulturell pluralism (…) istället för att tvinga egna värderingar på varandra.” Studien kommenterar om denna typ av ”mångkulturalism”, att den bygger på ”‘anarkistiska’ ideal och skulle, om den infördes, innebära slutet för Sverige som demokratisk national- och välfärdsstat.” Samtidigt som de muslimska organisationerna beskrivs som ett hot mot svenska värderingar och våra medborgares självbestämmande. Att de inte vill att vi ska tvinga på varandra värderingar och att de vill tvinga på andra sina värderingar är bara ett av många exempel på att de inte kan komma undan, oavsett vad de säger. Allt tolkas negativt och som ett hot.

Detta källkritiska och analytiska haveri som MUCF alltså hänvisar tolkar det som att Sveriges muslimska förbund vill att etniska svenskar ska förtryckas av minoriteter. Anser MSB eller MUCF verkligen att det föreligger någon som helst risk för detta?

 

Det är så mycket i studien som visar att det är en ideologisk skrift. Ett debattinlägg för monokultur, med udden riktad mot islam och muslimer. Men en människas kvalitéer kan ju inte definieras av härkomst, hudfärg eller religion.

MUCF ska dela ut medel för att motverka extremism och rasism. Då kan de helt enkelt inte använda sig av underlag som motsätter sig sådant arbete. Arbete mot islamofobi är inte ett hot mot samhället, det är islamofobin som är ett hot mot samhället.

Något har gått väldigt väldigt snett. Vi behöver en haverikommission.

PS Det är förresten något skumt med ansvarig tjänsteman på MSB

Ansvarig tjänsteman på MSB heter Michael Tofvesson. Det är nåt skumt med honom (förutom att han har väldigt mycket sekretessbelagt (!) i sitt CV. Hur kan man vara högsta statliga tjänsteman och expert på frågor om desinformation och källkritik och sprida en sån här rapport? En rapport som i all sin tafflighet, brist på källor och rena påhitt nu visar sig fylla exakt den lucka i den högerextrema propagandan som fattades för att kunna påbörja arbetet med nedmontering av minoritetsorganisationer i Sverige. Vilken organisation står näst på tur att ”utredas” med vaga indicier och smutskastning som metod? Vilken organisation står tillräckligt långt bort från mainstream?

Kraven på vad ungdomarna i SUM ska ha koll på och klara av i källkritik är väldigt höga. Mycket mycket högre än vad både Tofvesson och de disputerade forskare vars undermåliga forskning han beställt klarar. Är det sånt här vi ska börja vänja oss vid nu?

 

Entry filed under: antimuslimism, diskriminering, islam, jämlikhet, politik. Tags: , , , , , , .

MSB försöker friskriva sig, men frågorna kvarstår Vill inte ge min unge paw patrols kvinnosyn 

2 kommentarer

 • 1. Annika Braun  |  23 mars 2017 kl. 9:21 e m

  Så här beskriver SUM själva sin värdegrund på hemsidan som nu ligger nere:
  ”Om polygami:
  ”En anledning till att inte kategoriskt förbjuda polygami är, att det på olika platser och i olika tider kan finnas individuella eller sociala förhållanden som gör polygami till ett bättre alternativ. De sämre alternativen är antingen skilsmässa eller en hycklande monogami där man tillåter sig utomäktenskapliga förbindelser.”

  Om kvinnors kläder:
  ”Enligt de islamska klädreglerna ska muslimska kvinnor att täcka hela kroppen, utom ansiktet och händerna….Den skyddar också kvinnor från mäns trakasserier och ger dem en känsla av säkerhet och värdighet.”

  Om sharia:
  ”Om det ligger någonting i detta, torde det bevisa Koranens gudomliga ursprung och sanningen i islams budskap, som till skillnad från mänskliga filosofier och ideologier inte utvecklades ur sin mänskliga omgivning. Det är ett budskap som etablerade sådana humana principer att de inte blivit föråldrade med tiden och inte heller kommer att bli föråldrade i framtiden. När allt kommer omkring är det här budskapet från den Allvise och Allvetande Guden vars visdom och kunskap går långt utöver det ”yttersta” i mänsklig tanke och utveckling.”

  Om jihad:
  ”Ingen troende muslim kan förneka att det är från islam att försvara sitt hem och sin tro även om det innebär att man offrar sitt eget liv, men det gör inte kombattant jihad till den enda goda handlingen i islam.
  Allah swt har skapat olika människor för olika uppdrag, och alla stärker och kompletterar varandra.

  Profeten Mohammed saw har sagt att religionen är enkel och underlättande, och den som söker sig en extrem livsstil i religionen förlorar.”

  Här beskriver SUM att:
  – polygami är att föredra framför skilsmässa
  – slöjan ger kvinnan en känsla av värdighet och säkerhet som hon underförstått inte har utan den
  – Sharia är en gudomlig lag, giltig oavsett tid och plats, och underförstått även svensk lag
  – beväpnad jihad är en av många goda handlingar, som i och för sig är extrem och därför inte uppmuntras

  Den sekulära rättsstaten med demokrati och principen om allas likhet inför lagen, är en värdegrund. Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet får inte inkräkta på lagen mot hatbrott och diskriminering eller principen om allas identiska rättigheter och skyldigheter. Könssegregering och olika lagar beroende på kön, etnicitet, religion och sexuell läggning får inte förekomma såsom Sharia föreskriver. Om man läser Koranen och dess påbud ordagrannt så finns en mängd påbjud och förbud som är helt oförenliga med svensk lag.

  Principen om demokrati och jämställdhet gäller i Sverige. Den offentliga finansieringen av civilsamhället förutsätter att organisationer som beviljas bidrag delar den värdegrunden. Enligt regelverk och förordningar så får inte bidragsgivare bevilja ansökningar till organisationer som utgår från en annan värdegrund. Sharia och svensk lag är oförenliga genom att det som är tillåtet och förbjudet i den ena texten kan vara förbjudet resp tillåtet i den andra. Homosexualitet, utomäktenskapliga förbindelser och förtäring av alkohol är exempel på sådant som är tillåtet i svensk lag men förbjudet enligt Sharia. Tillåtet enligt Sharia men förbjudet enligt svensk lag är t ex polygami, barnäktenskap och dödstraff.

  Koranen påbjuder könssegregering vilket Sverige inte gör. I själva verket förs en kvinnokamp för att män ska respektera total kvinnofrid på kvinnans villkor oavsett var och när hon befinner sig och är klädd. Att antyda att slöjan är en symbol för att en kvinna är värdig och värdefull antyder att hon inte är värdig och värdefull utan. Och att hon är säkrare utan antyder att män anser att det är mer legitimt att antasta en kvinna utan slöja.

  • 2. Anna Ardin  |  24 mars 2017 kl. 12:07 f m

   Vet inget om sanningshalten i det du skriver. Men ingenting av det här är det MUCF åberopar.
   Och om dina tolkningar skulle tillämpas på andra organisationer så skulle de inte hålla. (Ska RFSL eller RFSU bli av med sina bidrag om de resonerar om polygami tex?)
   Men din kommentar visar att det skulle behövas en rejäl begreppsutredning kring alla de skräckord ni muslimjägare kastar omkring er. Så en utredning kring islamismen i Sverige, utan högerextrema utgångspunkter, vore verkligen värdefull.


Senaste inlägg


%d bloggare gillar detta: