Ett förslag på hur näringslivet kan hindra massdöden på Medelhavet

5 september 2015 at 1:36 e m

en bild på en vit buss med röda korsets logga och svenska flaggan samt en uniformerad provdocka, från ett museum

Att röda korset ska återuppta sin tradition av ”vita bussar” genom ”vita båtar” är ett förslag som lyfts för civilsamhället att göra motstånd mot det EU-direktiv som dödar människor i Medelhavet. Ett annat förslag finns i denna bloggpost.

En av de huvudsakliga anledningarna till att den drunknade pojken Aylan Kurdis far betalade tjugo tusen kronor per biljett för att åka några kilometer i en livsfarlig båt mellan Turkiet och Grekland är EU-direktiv 2001/51/EC. Det transportörsansvar som ålägger flygbolag och andra persontransportörer att betala för de kostnader som följer av en eventuell avvisning från mottagarlandet.

Detta har gjort att transportbolagen antagit policyer för strikta kontroller på resehandlingar och visum innan de släpper ombord människor som behöver fly, för att inte riskera dyra räkningar. I kombination med att det bara går att söka asyl på plats i EU-länderna och inte till exempel på ambassader, har detta direktiv gjort att den absoluta rätten att söka asyl i EU inte finns i praktiken. Men människor måste fortfarande fly. De säljer allt, riskerar allt och lägger sin frihet i händerna på ofta ljusskygga smugglare.

Det stora ansvaret ligger förstås på EU och dess medlemsstater att öppna möjligheterna för lagliga vägar till asyl. Men det finns andra aktörer som kan gå in och ta ett ansvar när lagstiftaren sviker, inte minst näringslivet.

EU-direktivet ger de seriösa persontransportbolagen en stor ekonomisk risk. Men en risk som borde gå att kalkylera, och täcka upp för. Och det finns bevisligen en marknad för transporter från krigshärjade områden, plus att de ekonomiska riskerna att transportera människor från exempelvis Syrien torde vara relativt små då människor därifrån får asyl. Istället för att förvägra människor rätten att resa med säkra transporter, och tvinga dem i händerna på smugglare så skulle en försäkring kunna tas fram. För dem som inte har visum eller andra inresehandlingar så bör en försäkring kunna erbjudas som alternativ. En försäkring som kan användas för eventuella kostnader som åläggs transportören och där en premie kanske skulle kunna återbetalas vid asyl, återresa eller uppehållstillstånd? Hur den konkreta lösningen skulle kunna se ut överlåter jag med varm hand åt bolagens kreatörer, jurister och ledningar.

Den här lösningen lägger visserligen fortfarande en kanske orimlig ekonomisk börda på flyktingar. Men faktum är att asylrätten idag säljs för pengar, pengar som går rakt ner i fickorna på smugglare och som gör att människor dör i sina försök att utnyttja sin mänskliga rättighet att söka asyl. Att kunna använda pengarna för att ge oss möjligheter att upprätta säkra och lagliga vägar att söka asyl, istället för att finansiera kriminella dödsfällor vore en stor förbättring. Det är också ett område där näringslivets logik skulle kunna användas för att lösa ett akut problem.

Entry filed under: politik.

Fem klargöranden om migration & rasism Expressenledarskribent vill dra undan mattan för föreningslivet


Twitter

Kategorier


%d bloggare gillar detta: