Frågan om vinst i välfärden är ganska okontroversiell

22 september 2012 at 5:23 e m 2 kommentarer

Image

Debatten om välfärden har kört fast. Det handlar om så oändligt mycket mer än bara ja eller nej till vinster, vi behöver en helt ny problemformulering.

Vinsterna i välfärden är en rökpuff i ett maskineri som brinner
Jesper Meijing, som marknadsforskare vid KTH menade vid ett seminarium arrangerat av Socialdemokraterna i Stockholms stad idag att ”vinsterna är en rökpuff i ett maskineri som brinner”. Och det tycker jag är en bra liknelse.

Problemet är inte röken, utan elden. Men det är ändå röken som sticker i ögonen. Och det är röken som storbolagen är ute efter. Om vi inte börjar med att slå fast huruvida vi anser att vinsten är nödvändig eller inte, så kommer vi inte heller kunna komma överens om huruvida vi ska släcka elden. Och det sa jag också i den efterföljande paneldebatten, som jag deltog i som representant för Sektor3.

Då kan man ju tycka att jag som representant för en partipolitiskt obunden tankesmedja borde vara mer försiktig. När till och med partipolitiskt bundna socialdemokrater inte kan sätta ner foten i denna fråga, inte kan uttala att vinstfrågan är grundläggande i debatten. Istället hänvisas det ofta till sådant som att ”vinster är inte problemet, det viktigaste är kvalitén” eller ”låt oss lämna frågan om vinst, och tala om …”. Som ett sätt att blidka lobbyisterna och slippa ta debatt som dessa vill ska svida.

Men faktum är att frågan inte är särskilt kontroversiell.

Ja till mångfald, ja till återinvesteringar
Visst är friskolor och privata vård- och omsorgsgivare ett självklart inslag i vår välfärd, vid sidan av det offentliga. Få vill förbjuda alternativa utförare, och de ”förbudsivrare” som Maria Crofts dillar om i dagens DN kommer knappast ha något större inflytande på S-kongressen (LO hör i alla fall inte dit). För samtidigt vill åtta av tio svenskar att eventuella vinster i välfärden ska investeras i verksamheten, och inte betalas ut till ägarna (Novus, maj 2012). Alternativa utförare är här för att stanna, men vinsterna ska återinvesteras, om man ska tro opinionen. Svenska folket är mer eniga i att man inte vill ha vinstutdelningar än i de flesta andra frågor. Skattepengar till välfärd ska gå till verksamhet, inte till 15%-iga vinster, vilket är dubbelt så mycket som alla andra branscher, eller så mycket som 100%-iga vinster vid försäljningar.

Dags att sätta ner foten
Ändå vacklar socialdemokraterna. Riksdagsledamöter vågar inte skriva under debattartiklar av rädsla att flyttas bort från listorna i nästa val, trots att de håller med, ledande företrädare på många olika nivåer vill hålla sig väl med det man uppfattar vara ”båda sidorna”. Alltså den sida som 80% av befolkningen sluter sig till att överskott ska återinvesteras och inte delas ut som vinst, och den sida som i princip företräds av storbolagens just nu enormt aktiva lobbyister.

Att de vinstdrivande i högre grad än de idéburna och de offentliga försöker smita undan de krav och kontroller som finns vet vi. Att vinstintresse ger företag incitament att göra så lite som möjligt utöver det som finns på kommunen eller landstingets kravspec vet vi också. Och visst kan vi försöka att täppa till luckor i reglerna, visst kan vi försöka att stävja storbolagens fixande och trixande med reglerna, visst kan vi försöka att minimera alla de nackdelar vinstintresset i välfärden får. Nackdelar för de ideella aktörerna som konkurreras ut och nackdelar för brukare och medborgare som får se lärartätheten, jämlikheten och ja, faktiskt till och med valfriheten sjunka.

Har vi råd och lust att utöka kontroller & kravbyråkrati?
Men frågan är om vi verkligen har råd och lust att lägga resurser på ständigt ökande kontroller av en drivkraft som leder fel?

Om det är så att vinst som drivkraft inte leder fel, så fattas det hur som helst en hel del bevisning från de vinstdrivande aktörernas sida. Jag vill se betydligt starkare belägg för den osannolika hypotesen att effekterna av vinstutdelningarna faktiskt samspelar med medborgarnas önskemål och behov.

Det är dags att bli mer ideologiska
Vi kan inte längre komma undan kärnan i debatten och tala om kvalitetskrav eller vädja till etiska koder. Vi måste börja lagstifta om återinvesteringar och begränsningar av vinstuttag vid både drift och försäljning.

Exakt hur behöver utredas grundligt, men först måste vi helt enkelt konstatera att vi är överens om att vi vill att människors väl ska komma i välfärdens allra första rum, inte vinst. Att påbörja arbetet med att lagstifta mot vinsten som drivkraft i välfärden är nödvändigt för att kunna komma till nästa steg.

Oron för att vi måste kompromissa med lobbyisterna för att vinna val är obefogad. Vi har råd att omedelbart sluta vela med uttalanden som att det inte skulle ”låta sig göras”.

Entry filed under: civila samhället, politik, socialdemokraterna. Tags: , , , , .

Grattis till ditt nya jobb Göran Persson! Rädda t&p!

2 kommentarer

 • 1. Varning för Röda faran från Malmö « Röda Berget  |  23 september 2012 kl. 12:33 e m

  […] Rekommenderad läsning: Anna Ardin – Vinsterna i välfärden är en rökpuff i ett maskineri som brinner […]

 • 2. Mikael Olsson  |  24 september 2012 kl. 9:47 f m

  Idéburna alternativ trängs nu undan av vinstsyftande bolag, samtidigt som studier visar att det ger sämre kostnadseffektivitet. Över tid bör skattefinansieringen riktas enbart till aktörer utan vinstavkastningskrav, skriver Daniel Wolski och Daniel Johansson.

  Den svenska välfärden har förändrats. En växande andel välfärdstjänster utförs av vinstdrivande företag. Avregleringen och konkurrensutsättningen har motiverats både av ideologiska skäl och av förhoppningar om ökad mångfald och ökad kvalitet till lägre kostnad. Verkligheten har i stor utsträckning motbevisat dessa argument.
  De idéburna och kooperativa alternativen i välfärden trängs nu undan av de vinstsyftande bolagen. Internationella studier visar att vinstdriven vård och omsorg leder till sämre kostnadseffektivitet och något lägre kvalitet. Generellt är personaltätheten lägre i privata omsorgs- och utbildningsföretag än i offentliga verksamheter. Segregationen och de sjunkande skolresultaten kan bland annat tillskrivas konkurrensen om elevernas skolpeng. Därtill skeppas skattemedel avsedda för välfärd till de stora välfärdskoncernernas säten i skatteparadisen.

  Allt fler, experter som politiker, konstaterar nu att vinstdrift motverkar målet om en välfärd med hög kvalitet förenad med kostnadseffektivitet och transparens. Frågan handlar därför inte längre om värdet av en vinstfri välfärd utan om hur vi når dit.
  Ett självklart sätt vore att rikta skattefinansiering enbart till aktörer med ett primärt engagemang i själva välfärden, det vill säga till verksamheter utan avkastningskrav – offentliga som privata.

  En övergång till ett non-profitsystem i välfärden bör ske över tid. Exempelvis ska de upphandlingsavtal som nu är i bruk gälla tills de löper ut. Men därefter ska eventuella nya entreprenader följa modellen.
  På så vis ges utrymme till ombildning från vinstsyftande bolagsformer till exempelvis kooperativ eller idéburna föreningar som fortsatt ska vara berättigade offentlig finansiering. Däremot kommer företag med avkastningskrav från välfärdsverksamheter själva att få ansvara för sina intäkter.

  Förslaget är i linje med S-kongressens beslut från 2009 om att ”ge ideella, kooperativa och andra sammanslutningar utan vinstsyfte goda möjligheter att medverka i välfärden utifrån sina unika förutsättningar” och utan att tvingas att konkurrera med internationella vårdkoncerner. Därtill garanteras Stefan Löfvens målsättning från tidigare i år att ”varenda skattekrona ska användas till det den är avsedd för”.
  Naturligtvis är inte vinstfrihet det enda som krävs för en bättre välfärd – meddelarfrihet, ersättningssystem med tydligare behovsprägel, och högre och mer specifika kvalitetskrav är bara några exempel på andra, välbehövliga reformer. Men det vore ett viktigt steg på vägen.
  Daniel Wolski
  styrelsesuppleant Socialdemokraterna i Malmö
  Daniel Johansson
  förbundsstyrelseledamot S-studenter

  http://aip.nu/default.aspx?page=2&debatt=2474


Senaste inlägg


%d bloggare gillar detta: