Mångfald och vinst är inte samma sak Stefan Stern!

10 juni 2012 at 1:07 e m 9 kommentarer

Idag skriver Stefan Stern en artikel i SvD som hyllar mångfalden i välfärden. Han visar på ett förtjänstfullt sätt att svenskarna vill ha mångfald och varför det finns fördelar med det. Men han gör en logisk vurpa. Artikelns huvudsyfte – att låta ägare (tex Kunskapsskolans, som han jobbar för) fortsätta plocka ut vinster från skattepengar – hänger inte ihop med resten av innehållet.

Att mångfalden skulle minska av ett vinstförbud har han helt enkelt inga belägg för. Tvärtom finns det däremot en hel del som tyder på (vår artikel i DS) att mångfalden hämmas av att det system som gynnar stora kommersiella och allmänt inriktade aktörer kör över små och ideella aktörer. Många funktioner som de ideella har, som opinionsbildning för brukarnas eller samhällets (inte ägarnas) bästa eller vägledning, premieras inte av vinstsystemet och blir därmed svårt att upprätthålla för de ideella, i en ojämn konkurrenssituation.

Jag vill säga emot Sterns två första punkter:

1. Socialstyrelsen visade inte att privat & offentlig äldrevård är ”lika bra” man visade att det saknas forskning. Och man har i den studien bortsett från bredare effekter för marknad och samhälle. Det man kunde visa säkert var dock att små enheter ger nöjdare brukare. Vinster ger drivkrafter till storskalighet.

2. Visst har han rätt i att välfärdens skulle tjäna på mer kapital och resurser, men det finns ingenting som säger att vinster som åker till Caymanöarna eller privata bankkonton på andra platser och därmed inte återinvesteras skulle leda till mer kapital och resurser. (Och så passar han på att skrämmas med offentliga monopol igen.)

Dessutom vill jag säga emot honom även på följande punkter:

1. ”nationella kvalitetskrav lika för alla utförare” hanterar inte  ”bäst politiskt” problemen i välfärdssektorn, det är förödande för mångfalden! För vi är långt ifrån överens om vad som ska anses vara kvalitet. Inflytande inte bara vid valet av utförare utan hela tiden, effekter för samhället och för marknaden, hur många sociala innovationer som uppkommer är saker som inte kan eller kommer att mätas. Den lösningen är en lösning som han vet gynnar de kommersiella, på de ideellas bekostnad.

2. Att non-profitföretagen bara är fem procent och har långa köer tycker jag säger något annat än det Stern menar. Jag tycker att det säger att något gör att fler människor vill välja dem än hur mycket utrymme de har i dagens system, inte att de har för dålig kapacitet. Problemet är snarare att deras styrkor inte premieras, på grund av att vinstintressena snedvrider marknaden. Tips: ladda ner och läs vår bok ”Välfärd bortom staten och kapitalet”.

3. Mångfald och vinst är inte synonymer, de kommersiella måste sluta kapa det ordet. Stern visar siffror på att 9 av 10 av svenskarna vill kunna välja i välfärden, som ett argument för att det är nödvändigt med vinst. Men samtidigt så tycker faktiskt nästan lika många, 8 av 10 (Novus, maj) att vinster ska återinvesteras. Svenskarna tror alltså inte på Stern när han säger att det inte går att kombinera valfrihet med begränsade vinster.

Nej Stefan Stern, du har rätt, det råder ingen tvekan om att ett förbud mot privata aktörer i välfärdssektorn kraftigt skulle minska medborgarnas valfrihet, men det råder en enorm tvekan kring om vinster verkligen leder till den mångfald som behövs för valfriheten. Att begränsa vinst vid drift och försäljning skulle kunna innebära viktiga steg mot en verklig mångfald.

För övrigt anser jag det i det närmaste smutsigt att försöka påskina vinsterna som någon slags kärna i den svenska modellen. Är det någon som är ”systemkramare” i detta så är det Stern, som så envist målar upp bilden av att vårt val i välfärden skulle stå mellan offentliga monopol och vinstdrivande koncerner – som på sikt leder till kommersiella oligopol. Det är en dystopi som jag hoppas att vi inte låter Stern få rätt i. Det finns fler vägar, vägar som faktiskt leder till verklig mångfald.

Entry filed under: politik. Tags: , , , , .

Uppvärdera det svårmätta i välfärden Idag har jag samma analys som SD

9 kommentarer

 • 1. Enn Kokk  |  10 juni 2012 kl. 1:48 e m

  Bra invändningar mot Stern!

 • 2. Lars J  |  10 juni 2012 kl. 3:17 e m

  ”Att mångfalden skulle minska av ett vinstförbud har han helt enkelt inga belägg för”

  Självklart så skulle mångfalden minska. .
  Den företagshälsovård som vi använder oss av (Feelgood) och som vi tycker funkar bra skulle tex försvinna eftersom de är börsnoterade.
  Staten har ju mindre kostnader för företagshälsovård när de köper den från Previa och Feelgood än när de drev företagshälsovård i egen regi.

  Helt klart så skulle tex staten fått en dyrare och sämre företagshälsovård när de gjorde sin stora upphandling för några år sen om de vinstdrivna aktörerna (dvs nästan allihop) inte funnits med.

  • 3. Anna Ardin  |  11 juni 2012 kl. 6:50 f m

   Nej, inte måste dom lägga ner! De säger ju själva att de har fler syften än vinst, John Bauer finns i Norge trots att de inte tillåter vinst och svenska engelska skolan startar nu i England. Det är extremt och väldigt ovanligt att tillåta vinst på skattepengar, och att hela skiten skulle lägga ner om man fixade detta är en myt planterad av storbolagen.

   • 4. Lars J  |  11 juni 2012 kl. 7:09 f m

    ”Det är extremt och väldigt ovanligt att tillåta vinst på skattepengar”

    Det är inte alls ovanligt. Du tror väl tex inte att Skanska under alla år som man byggt vägar åt staten gjort det på ideell basis?
    De flesta aktiebolag som jobbat åt stat, kommuner och landsting sen 1848 (då första aktiebolagslagen kom) och fått betalt medelst skattemedel har gjort det för att göra en vinst.
    Och det är inte alls extremt. I samarbetet mellan näringsliv och det allmänna under socialdemokratiska regeringar har man accepterat att företagen gjort vinst.

    • 5. Anna Ardin  |  11 juni 2012 kl. 5:11 e m

     Det är extremt ovanligt att tillåta vinst på skattepengar i välfärdstjänster, alltså där det vanliga utbud och efterfrågansystemet inte fungerar eftersom det finns ett allmänintresse som ligger bakom hela marknaden. Att företag som säljer lätt definierade tjänster av typen ”bygg ett hus med de här funktionerna och så här många rum” eller ”bygg en väg mellan de här två platserna” till offentliga aktörer är inget konstigt, men att man säljer tjänsten ”ge vård åt ungefär så här många, eller dubbelt så många, som har ungefär dom här sjukdomarna, eller helt andra, och som behöver en eller hundra sjuknätter, där patienterna gärna, men inte nödvändigtvis ska få inflytande genom brukarråd och kom gärna på sociala innovationer som utvecklar samhället men som eventuellt kostar er mer att utföra och så vidare” är ganska mycket svårare att prissätta och konkurrera med. Det blir inte heller någon naturlig marknad eftersom vanliga utbud/efterfråganregler inte gäller. Åtminstone fungerar det system man har idag inge vidare.

 • […] begåvat att välja Stefan Stern som avsändare för budskapet att vinstförbud i välfärden hotar valfriheten. Som senior rådgivare i Magnorakoncernen, en av de stora ägarna av företag i välfärden, är ju […]

 • 7. Gracchus Babeuf  |  11 juni 2012 kl. 3:46 f m

  Jag vill inte kunna välja i välfärden. Jag vill ha lika vård, skola och omsorg för alla. Jag vill överhuvudtaget inte ha några privata alternativ bekostade av skattemedel. Annars kan vi lika gärna avskaffa stat, landsting och kommuner. Varför har alla blivit liberaler? Vart tog den siste socialdemokraten vägen? Snart finns ingen väg tillbaka. Broarna är, bokstavligen, brända.

  Den nya välfärden blir: Satsa på dig själv. Lita inte på staten. Skaffa privata försäkringar åt dig och dina barn. Bosätt dig i rätt bostadsområde. Ordna rätt privatskola åt dina barn. Gör karriär. Hyckla. Förse dig så gott det går. Utnyttja kryphål. Skit i andra.

 • 8. Michael Arvidsson  |  11 juni 2012 kl. 5:44 f m

  Har just läst artikeln och inte säger väll Stern att mångfald är lika med vinst och om/när vi pratar vinster så är det ju också skillnad i ”vinst som inte skattas i Sverige och ”vinst” i sig? Eller läser jag fel?
  Jag ser inget fel med att Kurt och Stina – båda sjuksköterskor – har startat ett företag som levererar omtyckt bra kvalitet – för samma peng som kommunen och att dom efter att ha återinvesterat i sin rörelse får en slant för det goda jobbet? Det är inte som jag ser det att slösa med våra skattekronor. Vinst begreppet är misshandlat efter att några av våra stora jättar ( som våra upphandling ger fördelar ) drivit sina verksamheter hårt och dessutom inte har skattat i Sverige. Alla vi människor arbetar för att få lön, vissa av oss gör arbete också på fritiden som då är gratis men det skulle vara som omöjligt utan lönen på det fasta jobbet.
  Det jag tycker vi helt missar är ju att den verksamhet som är ”statlig” emellanåt är oeffektiv i jämförelse med den privata och vi missar också tanken som de privata lägger fram: verksamheten är till för brukarna/patienterna och inte tvärs om såsom monopolet uttryckte sig. Som sjukvårdspersonal så har jag jobbat i båda delarna och jag kan se fördelar och nackdelar på båda sidorna men en av de viktigaste lärdomarna från det privata alternativen är: det är kunden som kommer med lönen. är kunden inte nöjd så har jag inget jobb.

  Den devisen säkerställer – enligt min erfarenhet – att individen som är i behov av omsorg eller sjukvård får ”mer” och när systemet är fel så ändras det otroligt fort eftersom man inte vill släppa individen/kunden/patienten till en konkurrerande verksamhet. Det i sin tur skapar ju makten där makten skall vara – hos medborgaren.

  En annan sak som vi också måste diskutera är Kvalitet. och det är ett svårt begrepp därför att det finns lika många def på det uttrycket som det finns medborgare. men ändå så är det mångt mycket viktigare att diskutera än vinst uttrycken tycker jag. Vinstuttrycken kan vi reglera med lag och skatt samt i upphandlingarna men kvaliteten på den vård och omsorg vi skall leverera behöver säkerställas så att den är lika uttryckt i hela landet. Medborgaren i tornedalen skall ha samma möjligheter till vård och omsorg med kvalitet såsom medborgaren i malmö eller sthlm och där är vi långt ifrån att komma i mål.

 • […] Anna Ardin – Mångfald och vinst är inte samma sak, Stefan Stern!, Jonas Sjöstedt – The Pain in Spain, AB, Essbeck, Peter Andersson, Cornucopia – […]


Senaste inlägg


%d bloggare gillar detta: