Nu slutar vi låta högern extremförklara (V)

14 januari 2012 at 5:25 e m 28 kommentarer

Hur länge ska högern tillåtas hålla på att kalla Vänsterpartiet ”extremt”? Jag tycker att det räcker nu. Jag tycker att det är trams som inte hör hemma i en seriös politisk debatt.

Det är uppenbart att det är ett spinndoktortrick för att skjuta den politiska skalan högerut, men bakom finns bara symboler, semantik och guilt-by-association, ingenting verkligt.

Fredrik Segerfeldt är en av dem som upprepar ”vänstern är extrem, vänstern är extrem, vänstern är extrem”, och jag börjar lacka på det. Så jag frågade honom varför han tycker så, här är hans svar:
K-ordet, svensk-kubanska, inte kunna välja mellan Bush och Castro. V är inte rumsrent. Punkt.K-ordet alltså! (Och då menar han inte den kapitalismen som varje dag håller miljoners miljoner människor i fattigdom, som dödar barn i botliga sjukdomar eller som orsakar massvält i en värld som har överflöd av mat, nej, han menar ”kommunism”, och kommunism i den form han själv valt att definiera den, som en ”mördarideologi”). Han menar att V i forntiden, ungefär samtidigt som Moderaterna tyckte att fattiga och kärringar inte skulle ha rösträtt alls, stöttade ”bolsjevikerna”. Bolsjevikerna som alltså (med metoder som idag inte ses som särskilt fräsha) ville omsätta denna, enligt Segerfeldt idiotiska idé om jämlikhet, i praktiken.

Och sen detta med svensk-kubanska. Där menar han alltså att Eva Björklund nyligen satt i Vänsterpartiets styrelse. Tillåt mig småle, men är det verkligen det tyngsta argumentet? Dessutom från någon som stöttar en allians där Carl Bildt är utrikesminister?

Att denna tant är ett av högerns absolut starkaste argument för att extrem-måla vänstern är ingenting annat än trams.

Om man jämför en tant som tycker att Castro är het och Kuba en demokrati med en gubbe som påstått att ett bolag som misstänks för folkrättsbrott är fredskämpar, eller att krig, svält och massdöd är utveckling så tycker jag att det är ganska solklart vem av dessa som är mest extrema. Förutom det faktum att Björklund är föredetting på en ganska låg position och Bildt är nuvarande på en av landets absolut högsta maktpositioner.

Jag har inget till övers för Eva Björklund. På socialistiskt forum för några år sedan ”debatterade” jag med henne och hon hånskrattade och gömde huvudet i sjalen när jag ifrågasatte något som typ varför bara 6 av 1000 kubaner har tillgång till internet. Läs ett gammalt inlägg av mig om saken här, där jag också kallar vissa av Svensk-Kubanskas medlemmar för socialfascister, vilket jag fortfarande tycker. Det har dock ingenting med V att göra, särskilt inte med Sjöstedt som partiledare, läs gärna på hans blogg här.

Och till sist argument tre, att inte kunna välja mellan Bush eller Castro. Jag tycker att det är ganska orimligt att vara så tvärsäker på att man ska välja Bush i valet mellan Bush och Castro. Jag vill inte heller välja mellan dessa två! Gör det mig till icke-rumsren?

Bush har ställt till sjukt mycket för världen. Med tanke på hans vidriga war of terror så har jag svårt att se honom som demokrat över huvud taget. För säkerhets skull vill jag säga nej, Kuba är ingen demokrati, och Castro anstränger sig inte direkt för att fixa det. Jag vill också säga att trots att jag faktiskt sett ett av Castros fängelser från insidan, så krävs det betydligt mer än så för att få mig att frivilligt välja Bush, till någonting.

Entry filed under: Kuba, politik. Tags: , , , , , , , .

Problemet med benådningarna på Kuba Kommenterar ett märkligt läge i radio idag

28 kommentarer

 • 1. David  |  14 januari 2012 kl. 7:11 e m

  Hej Anna. Du skriver: ”K-ordet alltså! (Och då menar han inte den kapitalismen som varje dag håller miljoners miljoner människor i fattigdom, som dödar barn i botliga sjukdomar eller som orsakar massvält i en värld som har överflöd av mat […]”

  Om du har lust och tid och ork att utveckla detta så skulle jag vara jättetacksam. Detta eftersom jag trodde att de delar av världen som i störst utsträckning anammar den flitigast – exempelvis Honk Kong, Singapore, Australien, Nya Zeeland, Schweiz – är de länder som är bland de rikaste och mest välmående platserna i världen.

  Vänliga hälsningar

  • 2. Bruno  |  14 januari 2012 kl. 10:46 e m

   Under 1500-talet började representanter för den europeiska marknadsekonomin en frenetisk jakt efter vinster i den s k Nya Världen. Som ett resultat av deras ansträngningar försvann ca 90% av ursprungsbefolkningen i Latinamerika, och ca 97,5% i Nordamerika, i en av historiens största och mest utdragna folkmord.

   Dödstalet fortsatt att öka i takt med utvecklingen av kapitalismen. Enligt den brittiske historikern Eric Hobsbawn gick ca 100 miljoner människor under mellan 1815 och 1914 som följd av kapitalisternas vinstbegär. Denna siffra omfattar inte de ca 20 miljoner som offrades i frihandelns namn i Indien under 1980-talet.

   Det var vid första världskriget som den kapitalistiska dödsmaskinen verkligen kom igång. Sedan dess har kapitalisternas strävan att dominera den globala ekonomin lett till en förintelse av enorma proportioner.

   Mellan 1914 och i år har kapitalisternas ständiga jakt efter större vinster lett till förtidig död för miljoner människor världen över, som följd av krig, svält och sjukdom.

   Plus dödsfall på grund av sjukdomar hos barn över fem år som enkelt kunnat förhindras om pengar inte varit så ojämnt fördelade, det elände som är resultatet av slavlöner, barnarbete, brist på utbildning, brist på grundläggande hälsovård eller arbetslöshet.

  • 3. Bruno  |  14 januari 2012 kl. 10:52 e m

   Kapitalismen har både goda och onda sidor. Det är kapitalismens onda sida som gör att 30 000 människor svälter ihjäl varje dag.

   Kolonialismen är en av kapitalismens onda sidor.

   Det är endast social trygghet som kan bromsa befolkningstillväxten i världen. Social trygghet kan endast uppnås genom att kapitalismens överskott fördelas mer rättvist. När människor får social trygghet så minskar barnafödandet.

   Ett villkor för att Världsbanken ska låna ut pengar till fattiga länder, är att dessa länder stryker alla sociala reformer som de eventuellt har som målsättning.

   Plundringen av Afrika har inte upphört med kolonialismen. Privatägda fiskeflottor från det rika Europa bedriver utrotningsfiske längs Afrikas kuster. Fisken räcker inte till för det lokala fisket när Europas industritrålare har dragit förbi kusten. Utfiskningen tar ifrån Afrikas länder möjligheten att skaffa mat för dagen.

   Nyliberalism fungerar inte, det måste finnas regler för hur de fria marknadskrafterna ska fördela sitt överskott, så att överskottet kommer alla till del. Om inte kapitalismen tyglas så dör människor, men de borgerliga partierna vill ha fler avregleringar.

   • 4. Lennart Regebro  |  15 januari 2012 kl. 12:48 f m

    Kolonialismen är lika kapitalistisk som folkmordet i Rwanda var socialistiskt: Inte alls.

    Vad du gör är att du tar allt dåligt du kan komma på, ock så skyller du det på kapitalism, utan att ens försöka ta reda på vad kapitalism är och hur det fungerar.

    • 5. Bruno  |  15 januari 2012 kl. 1:14 f m

     Kapitalismen har en auktoritära, våldsam och hierarkisk struktur. Cortez’ plundring av Mellanamerika 1519–1521 under renässansen är tidpunkten för kapitalismens genombrott. Slavhandeln till sydstaterna i Nordamerika och i vår tid barnarbetet i tredje världen har varit en förutsättning för det kapitalistiska systemet. Kapitalismen är också drivkraften bakom européernas kolonialism och de bägge senaste världskrigen motiverades av en omfördelning av de kapitalistiska marknaderna.

     Kapitalismen saboterar demokratin eftersom de avgörande ekonomiska besluten i samhället fattas i slutna styrelserum. Kapitalismens produktionsordning har också utlöst en storskalig miljöförstöring med global uppvärmning som resultat.

     Kapitalism är ett ekonomiskt system byggt med tvång då individen nekas suveränitet i det kapitalistiska systemet och möjligheter till frivilligt deltagande genom äganderättens utformning och den stat som avser att skydda egendomsförhållandena. Profit är ett ekonomiskt tvång då arbetaren inte får förfoga över sitt arbetes resultat, vilket strider mot tanken om individens suveränitet. Patent, privilegier och privat/reglerad infrastruktur hämmar konkurrensen på marknaden och begränsar individers möjligheter till att verka frivilligt, vilket hindrar en rättvis fördelning av produktionen. Kapitalism är en parasit som lever av arbetarens resultat.

     Enda möjligheten till maximal frihet och rättvis fördelning av produktionen är med mutualistisk ekonomi, med vilket menas att arbetaren ges möjlighet att äga sin kropp och vad som produceras av densamma.

     • 6. Lennart Regebro  |  15 januari 2012 kl. 1:52 f m

      ”Kapitalismen har en auktoritära, våldsam och hierarkisk struktur.”

      Nej.

      ”Cortez’ plundring av Mellanamerika 1519–1521 under renässansen är tidpunkten för kapitalismens genombrott.”

      Seriöst, ditt argument grundar sig på att två saker nämde samtidigt? Hur som helst är påståendet att kapitalismens genombrott kom i början på 1500-talet tämligen verklighetsfrånvänt.

      ”vår tid barnarbetet i tredje världen har varit en förutsättning för det kapitalistiska systemet. ”

      ”Kapitalism är ett ekonomiskt system byggt med tvång då individen nekas suveränitet i det kapitalistiska systemet ”

      Det är precis tvärtom.

      ”och möjligheter till frivilligt deltagande genom äganderättens utformning och den stat som avser att skydda egendomsförhållandena.”

      Det beror på om staten är demokratisk eller inte, vilket är oberoende av om den är kapitalistisk eller inte.

      ”Enda möjligheten till maximal frihet och rättvis fördelning av produktionen är med mutualistisk ekonomi, med vilket menas att arbetaren ges möjlighet att äga sin kropp och vad som produceras av densamma.”

      Jaså, du är nyliberal. Det är nämligen precis deras argumen. Utgår du från det argumentet hamnar du obönhärligen i någon slags liberal, kapitalistisk demokrati. Det är ofrånkomligt.

      Du vet helt enkelt inte vad kapitalism än. Dina argument är rena fantasier utan verklighetskontakt.

   • 7. Lennart Regebro  |  15 januari 2012 kl. 12:49 f m

    (Fast du har rätt om nyliberalism. Men nyliberalism och kapitalism är inte sama sak. Nyliberalismen är kapitalistisk. Kapitalismen behöver inte vara nyliberal).

 • 8. Håkan J  |  14 januari 2012 kl. 7:31 e m

  ”Forntiden”, skriver du, och lyfter fram hur (m) ställde sig i frågan om allmän rösträtt för kvinnor (1921) med hur (v) ställde sig i frågan om att stödja Sovjetunionen eller inte (1990).

  Kan du möjligen hålla med om att det ändå är lite skillnad? Typ 70 år? Och att Gudrun Schyman, Lars Ohly och Jonas Sjöstedt alla tre faktiskt gick med i det partiet, VPK, och vid den tidpunkten, före 1991, när det var demokratiskt helt uppåt väggarna?

 • 9. Alfred Askeljung (@alfredaskeljung)  |  14 januari 2012 kl. 7:42 e m

  Förlåt min skepsis men vilka belägg har du för att kapitalismen ”håller miljontals människor i fattigdom”?

  Dessutom hade väl V band till Moskva ändå tills muren föll? (rätta mig gärna om jag har fel på den här punkten)

 • 10. Isak Gerson  |  14 januari 2012 kl. 8:36 e m

  David: Personligen skulle jag säga såhär: Kapitalismen producerar allt för en marknad. Forskning görs för att säljas (ofta i form av patent). Patenten köps in efter popularitet. Man köper därför in patent för produkter som gynnar de köpkraftiga. Naturligtvis läggs även den materiella produktionen på att gynna de köpkraftiga.

  I västvärlden har vi så mycket mat att vi slänger otroliga mängder. Samtidigt anser vi ändå att vi behöver använda tredje världens odlingsmark och befolkning för att odla foder till våra boskapsdjur och råvaror till vår produktion. Vi använder korrupta regeringar och sjuka maktförhållanden för att appropriera inhemska bönders odlingsmarker, vilket gör att bönderna oftast tvingas till (djupare) fattigdom och svält. Kan vi ordna det bättre? Är ett annat, bättre system möjligt? Ja.

  Vi har lagt ut utvecklingen av mediciner och genmodifiering på företag som serverar en marknad. Vad är resultatet? Vi lyckas uppfinna en extrem mångfald av (oftast ofungerande) bantningsmedel, potensmedel och andra typer av kemikalier som egentligen inte tillför så mycket nytta – istället för att utveckla bättre och billigare mediciner för de epidemier som råder i tredje världen. Vi utvecklar växter som tål mer bekämpningsmedel, och som är bättre på att överleva monokulturer. Det är något som bara hjälper den odlingssituation som västvärlden kräver. Kan vi ordna det bättre? Är ett annat, bättre system möjligt? Ja.

  Självklart finns det fler perspektiv att berätta, men det här är ett par av områdena jag kan. Andra får gärna fylla i.

  Håkan J: Nu tycker jag att symbolinriktad associationspolitik är rätt förlegat, och något vi kanske borde ha lämnat till splittringsvänstern under 70-talet. Men eftersom det uppenbarligen finns ett intresse för att diskutera en associationspolitik som vi i dagens vänster oftast aldrig varit en del av kan vi ju börja med att diskutera att Moderaterna värnade om rätten att stödja apartheidsystemet så sent som 1993 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=GH0347&rm=1993/94&bet=47

  Det går för övrigt ganska bra att vara socialist utan att tycka om Stalin. Själv tycker jag att det mesta han gjorde var rätt kefft. Förutom möjligtvis hans mustasch.

 • 11. Lennart Regebro  |  14 januari 2012 kl. 10:58 e m

  ”den kapitalismen som varje dag håller miljoners miljoner människor i fattigdom, som dödar barn i botliga sjukdomar eller som orsakar massvält i en värld som har överflöd av mat”

  Nej, det kapitalismen menar han inte. För den kapitalismen finns bara i vänsterns fantasi.

  Faktum är dock fortfarande att flera medlemmar i vänsterpartiets styrelse stödjer en diktatur. Och så länge man gör det är man inte rumsrena. Fattar du inte vilket jävla liv det skulle bli om, säg, folkpartiet gick ut och stödde nån diktator? Antag att tre personer i folkpartiets ledning skulle gå ut och säga ”Det var bättre i Chile under Pinochets tid.” Och när man påpekar att han mördade folk så hade dom svarat att man får offra lite för att få ordning och reda.

  Ja, jag tror du kan inbilla dig vilket otroligt liv det skulle bli.

  Men sånt gör vänsterpartiet mest hela tiden. V är inte demokrater, och kan inte kalla sig demokrater förrän dom slänger ut alla Castro-kramarna. Så enkelt är det.

  • 12. Anna Ardin  |  14 januari 2012 kl. 11:24 e m

   Huruvida kapitalismen är en extrem ideologi handlar om vem som får tolkningsföretäde. Och vilka stater som är demokratier och hur man talar om dem är ju också en glidande skala. Som ett exempel säljer Sverige bara vapen till demokratier. Ändå hävdar handelsministern det goda i att förse Khadaffi med övervakningsutrustning. En demokrati måste till exempel värna minoriteters rättigheter. Men utrikesministern lovade ändå att obstruera mot svenska riksdagens beslut att verka för Turkiets erkännande av folkmordet på armenier. Kort sagt, det finns en massa stöd för olika diktaturer i olika partier, och en massa åsikter som förmodligen varken du eller jag håller med om i de demokratiska partierna. Det går helt enkelt inte att säga att V är extrema, eller att V inte är demokrater på guilt-by-association, du måste komma med något verkligt.

   • 13. Lennart Regebro  |  15 januari 2012 kl. 12:44 f m

    Självklart är definitionen av ”extrem” styrd av den som har tolkningsföreträde. Och du kan ägna dig åt nyspråk hur mycket du vill, och definiera om vitt till svart om du känner för det.

    Men det ändrar ju inte fakta, och kommer inte övertyga någon än dig själv.

    ”Det går helt enkelt inte att säga att V är extrema, eller att V inte är demokrater på guilt-by-association, du måste komma med något verkligt.”

    Helt korrekt. Och här är det verkliga: Flera i vänsterpartiets partiledning är *verkligen* människor som stödjer den *verkliga* diktaturen på Kuba. Dom är alltså *verkligen* antidemokrater. Ett parti som faktiskt i verkligheten har antidemokrater i sin partiledning är *verkligen* inte rumsrent.

    Jag vet inte hur du lyckades inbilla dig att det jag sa var hypotetiskt. Det är det inte. Det är verkligt.

 • 16. Lennart Regebro  |  14 januari 2012 kl. 11:04 e m

  ”Kan vi ordna det bättre? Är ett annat, bättre system möjligt?”

  Du blandar ihop olika saker. Kapitalismens syfte är inte att ordna dom problem du drar upp. Kapitalismen är ett EKONOMISKT system. Dess syfte är att göra ekonomin så effektiv som möjligt. Att be kapitalismen fixa andra problem är som att kräva att din TV skall laga maten åt dig, och hävda att TV’n är en värdelös TV som inte lagar din mat, och att man därför skall slänga ut alla TV-apparater och ersätta dom med en microvågsugn, där man har slängt bort all skärmning så den strålar fritt och målat Karl Marx på framsidan, och hävda att det är en bättre TV.

  Kapitalismen orsakar inte dom här problemen. Men den löser dom inte heller. Vad den däremot gör är att gör så att samhället har nog pengar för att fixa problemen på annat sätt.

  Är ett bättre ekonomiskt system möjligt? Nej. Behöver man mer saker än kapitalism? Ja.

 • 17. David  |  14 januari 2012 kl. 11:05 e m

  Hej Isak och tack för ett svar. Tyvärr kan jag inte se hur kapitalismen skapar dessa förhållanden av dem som brukar systemet. Du försöker bara poängtera att andra länder far illa?

  Patent införskaffas så länge de kan förväntas ge positiv avkastning. Finns det flera att välja mellan så bör alternativkostnader också beaktas. Du säger köpkraft, men menar förmodligen betalningsvilja. Det är irationellt att producera något för en person med mycket pengar, men som inte vill lägga dem på produkten i fråga. Anser du det inte ”önskvärt” att det ”mest poppulära” handlas på marknader? Vad annars maximerar nytta?

  I det andra stycket talar du bara om att kapitalismen är väldigt duktig på att producera mat. Det övriga i resonemanget handlar snarare om äganderättsproblematik. Just äganderätten är en viktig institution och del i kapitalismen. Brist på densamma har inte med för mycket kapitalism att göra, snarare för litet.

  Och vad gäller ditt resonemang om mediciner så anser du att det inte ger människor nytta. Låt dem bestämma det själva. I rationalitetens namn torde människor byta sina pengars subjektiva lägre värde mot varor med subjektivt högre värde. Annars skulle inte handeln äga rum. Att mediciner för människor i tredje världen inte skapas i den utsträckning du vill är naturligtvis tråkigt. Om dessa länder hade ett kapitalistiskt system skulle de kunna skapa mediciner som efterfrågas hemma. Det kan ju inte vara så att ett system som gagnar de som är en del av det, är skyldigt till att andra som väljer att inte ingå i det förblir fattiga.

  Svara gärna, men ditt svar får isf avrunda :)
  Vänliga hälsningar

 • 18. Fredrik  |  15 januari 2012 kl. 1:03 f m

  Alfred och Håkan:

  Vänsterpartiet stöttade knappast Sovjet 1990, vid den tidpunkten hade det ju funnits en rejäl kritik mot Sovjet under lång tid och i praktiken enda sedan CH Hermanssons tid som partiledare på 1960-talet. Däremot var väl partiet något mer naivt i sin inställning till DDR, men DDR var nog också på många sätt ett betydligt sundare land.

  På vilket sätt var Vänsterpartiet uppåt väggarna demokratiskt 1991? Vänsterpartiet hade redan på den tiden bättre interndemokrati än till exempel Moderaterna.

 • 19. Gracchus Babeuf  |  15 januari 2012 kl. 1:14 f m

  Segerfeldts kritik är slentrianmässig men knappast giltig längre. Vänsterpartiet är numera snarast ett socialliberalt parti. Ska man tillskriva dem någon -ism är det väl snarast feminismen och, måhända, socialismen. Antalet kommunister i dagens Sverige kan man snart räkna på fingrarna. Ändå är det så viktigt för nyliberalismens och Svenskt Näringslivs hantlangare och budpojkar att vidmakthålla kommunistskräcken! Är det något som är extremt i Sverige i dag är det väl Caremamoderaternas skattefinansierade variant av nyliberalism vars slutmål är att skänka bort Sverige till riskkapitalister. Ackompanjerade av Fredrik Segerfeldts hurrarop!

 • 20. Me  |  15 januari 2012 kl. 2:10 f m

  Att kalla SD för rasister var och varannan minut är värre än att kalla vänstern för extrema. En seriös politisk debatt skulle innebära att man argumenterade mot SD istället för att fjanta sig som ni gör. Om du vill ha en seriös politisk debatt kanske du ska titta dig i spegeln först?

  • 21. Me  |  15 januari 2012 kl. 2:20 f m

   Det finns väl två ”seriösa” argument emot SD från er ”seriösa” politiker som vill ha seriösa debatter. SD är rasister och Brevik(angående guilt-by-association) röstade på dom även fast han är norsk och inte har möjligheten att rösta i svenska val.

   Du tycker inte det är dags för er allihopa att bli lite mer proffisionella? Jag tror ett inom 20 år har alla svenska politiker ersatts av några ledarapor och resten av papegojor och era höga löner går direkt till sjukvården istället.

   • 22. Anna Ardin  |  15 januari 2012 kl. 2:25 f m

    Jag betalar 800 kronor i medlemsavgift för att vara sosse, sen får jag typ 150-300 kronor per möte i kyrkorådet där jag fick sitta efter att ha blivit inkryssad i kyrkofullmäktige, och jag gick på runt 5 möten under 2011, plus förmöten som man inte får betalt för. Jag tror inte att det hade hjälpt vården särskilt mycket om jag hade blivit utbytt mot en apa.

  • 23. Anna Ardin  |  15 januari 2012 kl. 2:28 f m

   Jag har tydligt förklarat varför jag anser SD är rasister, och det handlar inte om att enskilda medlemmar tycker konstiga saker eller att jag inte håller med dem i största allmänhet, utan att de vill ha ett etniskt homogent land och därför att de gör skillnad på människor av olika ursprung både i retorik och praktik. Anledningen till att jag kallar SD rasister är för att den politik de vill föra, och banar väg för, få rasistiska konsekvenser. Det är en helt annan logik än den man använder för att kalla vänstern för extrema.

   • 24. Me  |  16 januari 2012 kl. 12:14 f m

    Att du medvetet misstolkar deras politik ger dig inte rätten att kalla dem rasistiska. Antingen debatterar man seriöst eller så gör man det inte. Att SD vill ha ett etniskt homogent land stämmer inte, det borde du veta. Du är inte seriös, du hittar på saker för att få kalla dom rasister så du slipper debattera problemen på ett seriöst sätt.

    • 25. Anna Ardin  |  23 januari 2012 kl. 5:35 e m

     Väldigt märkligt att de skriver i sitt politiska program att idealet är ett etniskt homogent land om det inte är det dom vill ha… Läs gärna mer i min ledare i GT från i somras.

   • 26. Misslyckande  |  17 januari 2012 kl. 12:13 f m

    Det som banar väg för rasistiska konsekvenser är de som ständigt måste tala osanning att det pågår bla ingen massinvandring?

    Invandringen reglerades 1968

    Invandringens riktlinjer infördes 1975

    97.000 put – 29.000 sökte asyl – 330.000 står i bostadskö

    673.733 sökande – 52.595 lediga jobb – finns det jobb åt alla invandare?

    När riktlinjerna spårat ut om och om igen skriker ni rasist och inte kan stå för er ”vision”

    Att ha en vision efter 44 års massinvandring är extremism!

 • 27. Seppo Laine  |  15 januari 2012 kl. 3:50 e m

  Av historien har vi sett att det bara är samhällen med starka fria fackföreningar och arbetarrörelsepartier som förmått jämna ut den automatiska inneboende orättvisa fördelningen som kapitalismen har.

 • 28. itpastorn  |  16 januari 2012 kl. 11:24 e m

  Sakupplysning: Inför v-partiledarvalet fick samtliga kandidater frågan om de såg Kuba eller USA som mest demokratiskt. Ingen av dem – inte ens Jonas Sjöstedt som själv tillbringat mycket tid med icke-fängslade åsiktsfränder i New York – kunde säga att USA var mer demokratiskt.

  Antalet personer ifrån (v) som uttalat sig lika dumt är stort, mycket stort. Att beskriva det som en enstaka röst på tvären med sitt parti är inte seriöst.


Senaste inlägg


%d bloggare gillar detta: