Kirchner är död – länge leve Kirchner!

28 oktober 2010 at 12:41 f m

nestor kirchner håller tal

Néstor "K" Kirchner

Den 30 maj 2005 skrev jag den här rapporten  från min post som praktikant på Sveriges ambassad i Buenos Aires. Som ett minne från gamle K som idag gick bort, publicerar jag min rapport här på bloggen. Kirchner blev bara 60 år och skulle troligtvis ställa upp igen till presidentvalet nästa år.

Läs också min gamla bloppost från 2005 om ”peronisterna i mitt hjärta”. Här är iaf rapporten:

Åttiotre procent av befolkningen är nöjd med hur President Kirchner har skött sitt jobb. Argentinsk press menar att det Kirchners politik främst misslyckats med är att lösa problemen med arbetslöshet, fattigdom och ojämn inkomstfördelning. De största förtjänsterna menar de är finanspolitiken, omförhandlingen av statsskulden och ansträngningarna att avskaffa straffriheten för brotten mot mänskliga rättigheter.

Den 25 maj 2005 var det 2 år sedan peronisten Néstor Kirchner, kallad K, tillträdde som president för republiken Argentina. Han har fått kritik för att han inte ger presskonferenser. Vid 2 år fyllda vid makten bjöd han dock in till ett samtal. Detta är en sammanfattning av vad som skrevs i de största dagstidningarna i samband med jubileet och intervjun.

Presidenten själv om situationen

 • Efter Argentinas uppskjutna/inställda betalningar av utlandsskulden (el default) behöver landet arbeta för att återigen bli ansett som seriöst och förutsägbart.
 • Det erbjudande som gavs till de privata långivarna om att byta obligationer (el canje), kommer inte att öppnas för dem som inte accepterade, vi måste stå vid vårt ord.
 • Det behövs ingen ekonomisk teori, receptet är korrekt ärlig administration, budgetöverskott som går till rätt saker, bekämpning av fattigdom och marginalisering och en förståelse för att alla förändringar är gradvisa. Vi behöver även skapa arbetstillfällen, ensiffrig arbetslöshet är vårt mål (nu officiellt 13 %).
 • Det ”förnyade partido justicialista” (peronistpartiet) har som mål att kämpa mot exklusion ur samhället, mot fattigdomen och mot korruption. Vi är medvetna om den politiska och institutionella krisen. Vi har mycket kvar att göra.
 • Argentina måste återindustrialiseras, konkurrenskraft och produktivitet måste stärkas.
 • Vi har tagit viktiga investeringsbeslut för gasindustrin, men vi behöver utvinna gas och olja i lika hög utsträckning som förr. Jag tror att det tar ca 5 år att nå dit.
 • För att lyckas jämna ut inkomsterna, så behövs en skattereform. Inkomstskatten har exempelvis redan höjts.
 • Vi är populära, inte populistiska. Populism är att distribuera det man inte har, eller att prata utan att kunna leverera.

Andra röster om Kirchner

CPC och Recrear (den numer sammanslagna högern, som ännu saknar gemensamt namn): Han bråkar med alla, vi har dåliga internationella relationer och har återigen energibrist. Han tror dessutom inte på maktdelning och han har ingen plan för att lösa landets verkliga problem. Det bästa med hans två år är att vi kommit ur default och fått ordning på finanserna. Han har även återetablerat auktoritet för presidentskapet och lyckats avskaffa provinsernas egenproducerade pengar.

ARI (vänster): Det sämsta är korruptionen inom planläggningsministeriet, nedmonteringen och presidentens styre av kontrollorganen, hans klientelistiska politik, den dåliga inkomstfördelningen och inskränkningarna i yttrandefriheten. Utrikespolitik saknas helt. Det bästa är avtalet med utlandsskulden, självbegränsningen i hur domare utses och ogiltigförklarandet av amnestilagarna mot militärerna.

UCR (lib/center): Kirchner respekterar inte demokratiska värden, hans hegemoniska projekt och politiska opportunism går inte att hejda. Han har inga långsiktiga planer för att lösa de allvarligaste problemen. Han fortsätter med peronismens retoriska bedrägerier. Det som är bra är att han återinfört den presidentiella auktoriteten, att han lyckats förhandla ner utlandsskulden och fått Argentina ur sin default.

Opinionsundersökningar

Majoriteten verkar mena att ”ärlighet”, ”vilja att förändra” och ”kompromisser mellan olika intressen i landet” är de mest framstående positiva egenskaperna hos Kirchners regering. Arbetslösheten och risken att utsättas för brott är fortfarande de största olösta problemen. Befolkningen är även oroad för att utbildnings- och sjukvårdskvalitén håller på att sänkas, och för fattigdomsnivån. Sjuttiofyra procent anser att landet blivit bättre sedan Kirchner fick makten, 68% menar att de personligen fått det bättre med honom som president och hela 83% är nöjda eller mycket nöjda med hans 2 år vid makten. Kongressvalet den 23 oktober 2005 blir en ny måttstock.

De mest återkommande positiva kommentarerna om Kirchners politik

 • Stabiliserat finanserna och politiken
 • Omförhandlat och därmed sänkt utlandsskulden
 • Folkligt stöd och trovärdighet i samhället
 • Avskaffandet av straffrihet för övergrepp mot mänskliga rättigheter begångna under militärdiktaturen

De mest återkommande negativa kommentarerna om Kirchners politik

 • Arbetslösheten
 • Osäkerheten och brottsligheten
 • De bestående och ökande inkomstklyftorna

Kommentar

Néstor Kirchner tillhör, liksom 6 av de övriga 8 presidenterna sedan diktaturens fall 1983, Partido Justicialista (peronisterna). Hans politik kan sägas vara en blandning av nationalism och lojalitet till Perón och hans idéer om social rättvisa, ekonomiskt oberoende och politisk suveränitet. Inkomstfördelningen är dock inte på väg att utjämnas, snarare tvärtom, medan han fått godkänt, åtminstone av inhemsk media, i frågorna om politisk suveränitet och ekonomiskt oberoende. Hur ekonomiskt oberoende det är möjligt för Argentina att vara med sin fortsatt stora utlandsskuld, återstår att se. Presidenten har ett brett folkligt stöd i nuläget, när den internationella ekonomiska konjunkturen är positiv, men bara ett fåtal ekonomiska reformer har de facto genomförts. President Kirchners popularitet och Argentinas ekonomi kanske inte förblir lika stabila när konjunkturen vänder.

Den 25 maj 2005 var det 2 år sedan Néstor Kirchner, kallad K, tillträdde som president för republiken Argentina. Idag är 83 % av befolkningen nöjda med hur han skött sitt jobb, men fortfarande finns mycket kvar att göra i fråga om arbetslöshet och en ojämn inkomstfördelning.

Entry filed under: jämlikhet. Tags: , , , , .

Jag lämnar landet Smart, visionär och inte myglare – hon finns


Twitter

 • Mitt konto har inte blivit kapat. Det var bara för mycket hat som kom till det här användarnamnet. På återseende. 10 months ago

Kategorier


%d bloggare gillar detta: