Enkät med felställda frågor från Moderaterna

1 april 2010 at 12:13 e m 12 kommentarer

Idag fick jag svara på en enkät, som med största sannolikhet kom från moderaterna, bland annat ställdes nämligen frågor som hur väl tycker du att Mona Sahlin förstår sambandet mellan ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd.

Det är ju en mycket märklig fråga eftersom:

 • Ingen vet vad som skapar ekonomisk tillväxt
 • Ingen kan bevisa att tillväxt automatiskt ger sysselsättning (jobless growth är inget ovanligt)
 • Ingen kan säga att tillväxt automatiskt ger välfärd för alla (där krävs en politisk vilja!)
 • Ökad välfärd ger jämlikhet, men inte utan aktiv fördelningspolitik. Tillväxt är inte automatiskt bra för fattiga. Världen ser tillväxt, bättre vård, utbildning och omsorg, men en tredjedel av människorna går bakåt i sin utveckling. Om inte välfärden kommer alla till del jämlikt, så förlorar vi den viktigaste poängen med välfärden – att öka lyckan och tryggheten för alla.

Moderaterna vill alltså säga att en politiker som inte ser det här sambandet är en sämre politiker. Det går i enkäten inte att svara att man tycker att Mona inte förstår detta, utan att samtidigt säga att Mona är dålig. Men jag tycker att Mona är bra som inte köper detta!

Vilket parti av S och M förstår sambandet mellan statens möjligheter att rätta till marknadsmisslyckanden och välfärd?

Vem av de två förstår bäst att den amerikanska modellen inte passar Sverige, att vi har en annan typ av arbetsmarknadsstruktur? Vem förstår att det inte går att skapa jobb till alla på den nedre marginalen på samma sätt i Sverige som i USA? Inte ens i USA, där det går att göra det skapas lycka och rättvisa av den typen av jobb, jobb och jobb.

Enkäten från Moderaterna avslutades med en fråga om hur illa jag tyckte följande påståenden var när jag övervägde om jag skulle rösta på dem. Och den listan tycker jag är värd att publicera:

 • Regeringen kom till makten genom att lova väljarna fler jobb och minskat utanförskap. Men väljarna fick inget av det. Under de senaste fyra åren har arbetslösheten stigit och de sociala klyftorna har ökat.
 • Regeringen har vänt ett budgetöverskott på 70 miljarder kronor till ett underskott på 100 miljarder kronor.
 • Regeringen finansierar sina skattesänkningar med lånade pengar.
 • Regeringen har gjort 25 000 personer som arbetade i vården arbetslösa.
 • Regeringen har delat ut tre miljarder kronor till Jobbcoacher, en åtgärd som varken kvalitetssäkrats eller följts upp. Det har lockat till sig lycksökare som erbjudit arbetslösa kristallterapier och hypnos.

Andra om M idag: Moderat classic, Att svara på en obetydlig fråga, Att inte säga vad (m)an menar, men ibland slinter tungan, Gjorde klassresa – föll i inkomstklyftaTre lästips från Ali Esbati, Moderat hyckleri, Valet handlar om politik, Annie Johansson (C) klagar på att M är för sossiga.

M idag: Inkomstskillnaderna ökar i Sverige – det är bra!

Entry filed under: jämlikhet, politik, socialdemokraterna, valet 2010. Tags: , , , , , , , , .

Prästen i Bjästa har en poäng Eldorado apelsinjuice – nu med urin

12 kommentarer

 • 1. Alexandra  |  1 april 2010 kl. 1:35 e m

  Ett klockrent inlägg. Tack!

 • 2. Jonny Disenfeldt  |  1 april 2010 kl. 3:25 e m

  Jag fick en flygblad från socialdemokraterna i brevlådan som hade överskriften :

  ”Socialdemokraternas politiska manifest för 2010-2013 ”

  sedan var det märkligt nog helt tomt på sidan ?!

  På baksidan av bladet stod det med små små bokstäver längst ned i högra hörnet något, jag fick ta hjälp av ett förstoringsglas och då såg jag att det stod

  Höjda skatter för alla, ett par bidragshöjningar och sedan mer skattehöjningar.

  • 3. Anna Ardin  |  2 april 2010 kl. 9:59 f m

   Oj, vi borde ha anpassat flygbladet efter folk som hatar oss och därför är förblindade när de läser vårt material, förlåt. Här kommer tre av våra prioriterade frågorna i kortform, kanske funkar bättre för dig att läsa på webben:

   I höstens val den 19 september är det du som avgör vilken riktning Sverige ska ta. Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Var och en oavsett bakgrund, ska få möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Det gör Sverige starkt.

   Jobben är vår viktigaste fråga. Fler jobb ger stark ekonomi och möjlighet utveckla skolan och vården, samtidigt som det ökar människors möjligheter att styra över sina egna liv.

   Jobb och Ekonomi

   Fler jobb är den viktigaste frågan för svensk ekonomi, tillväxt och utveckling. Vi vill bryta dagens utveckling där överskott förvandlats till underskott, där skatten sänks med lånade pengar och tillväxten minskar medan klyftorna och arbetslösheten biter sig fast. Vi vill ta ansvar för ekonomin, skapa fler jobb och stärka tillväxten. Det handlar om investeringar i en grön omställning, utbildning, infrastruktur och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

   Vi vill satsa på fler och växande företag genom att ge entreprenörer ökad trygghet, tillgång till riskkapital och sänkt skatt för företag som anställer. Forskning och utbildning är viktigt för ett land som Sverige där kunskap, innovation och kreativitet är själva drivkraften bakom tillväxt och konkurrenskraft. Ingenting är så viktigt för att vi ska kunna växa som individer och nå våra drömmar som utbildning. Det är också det bästa skyddet mot arbetslöshet. Vi föreslår 100 000 nya jobb och utbildningsplatser.

   Vi vill investera i välfärdsjobben och anställa fler i skolan, vården och omsorgen. Vi vill skapa fler jobb genom att öka investeringarna i infrastruktur och bygga fler bostäder, främst hyresrätter.

   För att möta framtidens klimatutmaningar måste infrastruktur, bostäder och energisystem moderniseras. Därför vill vi göra satsningar på miljöfordon, energiforskning och grön infrastruktur. Vi föreslår också att ROT avdraget utvidgas med bland annat renoveringar av miljonprogramsområden och klimatrenoveringar. Det ger jobb i dag och stärker ekonomin inför framtiden.

   Läs hela förslaget för fler jobb och ansvarsfull ekonomi

   Välfärd
   Vi vill ha en välfärd av hög kvalitet som finansieras gemensamt och kommer alla till del efter behov. Allas rätt till vård, omsorg och trygghet när livet förändras gör att människor vågar pröva det nya och uppmuntrar till förändring – det tjänar alla på.

   Det finns inga genvägar till hög kvalitet i vården, omsorgen och skolan. Det kräver välutbildade lärare, skickliga specialister och tillgängliga läkare. Vi vill satsa en miljard för att höja och säkerställa kvaliteten i vården. Delaktighet och valfrihet är självklara delar i vår välfärd. Men all verksamhet ska ha samma höga kvalitetskrav, oavsett med vem som driver verksamheten. Därför måste kvalitetskriterierna vara tydliga, efterlevas och redovisas öppet. Vi vill införa en nationell kvalitetscertifiering för vård och omsorg.

   Alla barn har rätt att nå kunskapsmålen i skolan. Så är det inte i dag. Vill stärka kunskapsresultaten och genom att skärpa kvalitetskraven för alla skolor och öronmärka en miljard så att fler elever ska nå kunskapsmålen. Vi har satsat mycket resurser för att nå en välfärd i världsklass. Det ska inte få slumpas bort till underpriser till olika privata ägare. Vi vill införa en lag om investeringsskydd för skattefinansierad verksamhet.

   Läs hela förslaget för en välfärd av hög kvalité

   Unga
   Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i samhället. Det är ett fantasiskt tillskott av nya idéer, kunskap och erfarenheter. En stark vilja och engagemang att förändra är viktiga i samhällsbygget. Det måste vi uppmuntra och ta vara på. I dag möter allt fler unga stängda dörrar – på väg in på arbetsmarknaden, till första bostaden eller utbildning.

   Att vi i dag har bland Europas högsta ungdomsarbetslöshet är ett tydligt bevis på det. Just som de största ungdomskullarna på decennier var på väg ut ur gymnasiet avbröts utbyggnaden av högskolan och det blev svårare att studera vidare. Vi vill korta steget in i arbetslivet genom betydligt fler utbildningsplatser i komvux, yrkesutbildning och i högskolan. En bra utbildning ökar möjligheten till ett första jobb. Vi vill också öppna fler dörrar till arbetsmarknaden genom fler praktik- och traineeplatser, snabbare och mer riktade insatser för jobbsökande.

   Vi vill sänka skatten för de företag som anställer unga arbetslösa. Utbildning, arbete och bostad hör ihop. Bristen på bostäder ska inte utgöra ett hinder. Därför vill vi mer än fördubbla bostadsbyggandet, särskilt hyresrätter som unga har råd att bo i.

   Läs hela förslaget om arbete för unga

 • 4. Jonny Disenfeldt  |  2 april 2010 kl. 10:58 f m

  Jag hatar inte er, däremot

  1) avskyr jag att ni är beredda att regera tillsammans med kommunister från vänsterpartiet.
  Allt bara för maktens skull. Dett var helt otänkbart för bara ett fåtal år sedan.
  Jag skulle önska att ni likt Maria W var lite mer öppna för bredare lösningar/koalitioner istället för att sätta er
  ner tillsammans med dessa helvetets lakejer.

  2) Jag ogillar ert val av partiledare med tanke på hennes bakgrund, jag är inte den förlåtande typen och
  Sveriges högsta position kräver rätt mycket.

  3) Jag ogillar att många av ert partis representater (på hög nivå) fortfarande 2010 ägnar sig åt att sprida
  lögner och skräckpropaganda om motståndarens politik.

  4) Jag ogillar att ni ser saker i svart/vitt. Vad än alliansen gör så är det fel, för sent, för lite.

  5) Jag ogillar att ni inte kan överge den gamla bidragslinjen utan sitter helt fast i den.
  Ni för helt enkelt inte en modern välfärdspolitik, välfärd är byggd på privat sektor och ni fortsätter
  att försöka strypa den mer och mer med resultatet att välfärden blir mindre för de behövande.

  6) Jag ogillar att ni inte omfamnar privata alternativ i skola/vård/omsorg. Det borde vara resultaten
  relativt kostnaden som räknas, inget annat.

  7) Jag ogillar den skolpolitik ni drivit som förstört skolan. En skola som var fantastisk (uppbyggd av era
  partiföreträdare).

  8) Jag ogillar er skattepolitik som är djupt ojämlik.

  9) Jag ogillar er obefintliga småföretagarpolitik. Ni ser bara medelstora/stora företag.

  10) Jag ogillar att ni 2010 fortfarande svassar runt monarkin utan att göra något. Det är dags att göra
  sig av med denna oavsett om det finns stöd bland folk eller ej för detta, detta är det viktigaste steg ni kan
  ta unde de kommande åren vad gäller att demokratisera Sverige en bit till.

  för att nämna något.

  Och ja, jag försöker att läsa vad du och andra skriver, ibland ser jag något bra men allt som oftast är det
  tyvärr bara tomma ord, löften som aldrig kommer att infrias blandat med löjliga hot/angrepp på era politiska motståndare.

  Er största motståndare är vänsterpartiet som är ett antidemokratiskt parti och det är ni berett att gå till
  sängs med …

  • 5. Anna Ardin  |  2 april 2010 kl. 3:15 e m

   jaha, jag håller inte med på någon punkt

  • 6. Anna Ardin  |  5 april 2010 kl. 10:54 e m

   1) Vänsterpartiet har varit demokratiska lika länge som Moderaterna i princip, att kalla dem för helvetets lakejer är så överdrivet att det blir löjligt

   2) Vad är det med hennes bakgrund som är så jävla illa? Personligen tycker jag att Borgs och Reinfeldts ganska nyliga tal om att avskaffa staten och välfärden som betydligt värre än att glömma någon dagisräkning. Den som är utan skuld kastar första stenen liksom.

   3) Det är inte lögner utan jag och många med mig är övertygade om att vi kommer få ett djupt ojämlikt skräcksamhälle om alliansen får fortsätta sälja ut och avskaffa det gemensamma.

   4) Visst, jag håller med om att det ibland blir för mycket om vad de gör fel, men när man inte litar på ett partis/en partigrupperings intentioner, eftersom man genomskådat dem (vi älskar facket och underminerar deras möjligheter, vi är arbetarparti som gör att klyftorna ökar, vi vill ha jämställdhet men våra jämställdhetsreformer ökar klyftorna ytterligare etc) så blir det lätt så.

   5) Du ser spöken!

   6) Resultaten relativt kostnaden är det som räknas, resultat i möjligheter för människorna, inte för företagen. S omfamnar visst privata alternativ på flera områden (för mycket för min smak förvisso), men här har du helt fel på alla möjliga sätt.

   7) Jag fattar inte, en fantastisk skola som blivit förstörd… Exakt när förstördes den? Och vad är felet i skolan? Är det nån slags allmän känsla du har som du fått genom att läsa Expressens larmrapporter, eller vad är det som är så illa? (Som inte beror på friskolereformen.)

   8) Då borde du kanske rösta på Vänsterpartiet istället?

   9) Det är INTE sant.

   10) Monarkin i sig innebär inga problem för demokratin. Visst borde kungen inte leda utrikesrådet och prinsessan borde inte behöva fråga om lov om vem hon ska gifta sig med, men kungen har i praktiken bara ceremoniell makt. En bra lösning som jag dessutom tycker är ganska trevlig. Att avskaffa nåt som bara 15 procent av befolkningen är emot vore väl inte särskilt demokratiskt va?

 • […] This post was mentioned on Twitter by Anna Ardin. Anna Ardin said: har nån mer fått Moderaternas enkät? jag tycker frågorna är tendentiösa http://korta.nu/ac85 […]

 • 8. Jonny Disenfeldt  |  4 april 2010 kl. 10:10 f m

  Så då är du till och med monarkist (p10) … suck !

  • 9. Anna Ardin  |  5 april 2010 kl. 10:58 f m

   Ja, haha, alla fel :)

 • 10. G Nilsonne  |  7 april 2010 kl. 6:20 e m

  Ja, det är fördömt…
  M är mera likt en pr-byrå än en medlemsorganisation i dag, i vissa avseenden.
  Men jag måste ändå säga att man inte kan likställa den historiska demokratisynen i m och v och ta avstånd från bägge i samma andetag. Demokrati är ju ett system av rättigheter utöver rösträtten – föreningsfrihet, tryckfrihet, mötesfrihet etc – där m alltid har stått för medborgerliga rättigheter medan v har velat inskränka dessa rättigheter till förmån för statlig intervention och kontroll.

  • 11. Anna Ardin  |  7 april 2010 kl. 7:03 e m

   Och M vill, och har alltid velat begränsa medborgarnas rättmätiga krav på de positiva mänskliga rättigheterna samt rätten till jämlikhet, tycker jag.

 • 12. Putte Torild  |  12 april 2010 kl. 11:22 f m

  Trevlig och bra blogg! Moderaterna har genom hela historien motsatt sig alla reformer som utvecklar mot ett demokratiskt och civiliserat samhälle, tex allmän och lika rösträtt, det mest grundläggande för demokratin. Vänsterpartiet har inte motsatt sig någon reform som främjar demokratin utan tvärtom varit drivande för ett mer demokratiskt samhälle. Den som vill hävda motsatsen bör har bevis för detta.


Senaste inlägg


%d bloggare gillar detta: