Hoppfullt med kristen vänster i vita huset

21 januari 2009 at 9:38 e m

En särskild mening fastnade jag för i Obamas installationstal, och det var hans syn på religion.

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus – and non-believers.

Hans lilla mening om det amerikanska samhället tror och hoppas jag tyder på att han har en syn på religion som rättighet men inte skyldighet, mångfald av tro som styrka och en lösning på problemen inte en del av problemen. Precis det som är min definition av den kristna vänstern i relation till den kristna högern.

I USA är det de som inte är religiösa (kristna) som behöver få en mer självklar och jämlik plats att agera i politiken, i andra länder är det andra religioner som stänger ute non-believers och personer med fel tro på andra sätt. I Sverige är det snarare troende av olika religioner som behöver bli mer accepterade som en självklar del av det demokratiska samhällslivet.

Entry filed under: kristen höger, kristen vänster. Tags: , .

Israels högsta domstol underkänner förbudet mot arabiska partier Lågt valdeltagande inget skäl för avskaffande


Twitter

Kategorier


%d bloggare gillar detta: