Är studentinflytande farligt eller varför är det så viktigt att avskaffa?

7 november 2008 at 4:36 e m

Idag var jag i Skövde på höstkonferens med mitt jobb på Sveriges förenade studentkårer. Gröna, liberala och fria moderata studenter samt vänsterns studentförbund diskuterade bland annat studentinflytande (inklusive kårobligatoriet).

Petrus Boström, handelsekonom- och läkarstudent från Stockholm är ordförande för FMS, eller som de själva säger: ”det riktiga studentförbundet”. Han sa att hans klasskompisar engagerar sig utanför kåren på eget initiativ när de tycker att något är fel på deras utbildning. Det vill säga på någon av de två utbildningar som finns bland dem som har absolut högst social bakgrund bland studenterna och mest pengar av alla utbildningar (i hela världen). Han menade också att utbildningsbevakningen är det viktigaste kårerna gör, och att detta kommer garantera möjligheter att värva medlemmar och engagerade även utan kårobligatorium och utan statlig ersättning för de pengar som kårobligatoriet idag säkras för studentinflytandet.

Att studenterna kommer att gå med på grund av studiebevakningen och att jippon (med ballonger) ihop med företag inte är nåt studenterna vill ha och därför inte kommer att bli nödvändigt. Det håller inte, inte ens internt om man bara kastar en snabb blick på hans egna kårer och lärosätens jippon och företagssamarbeten, som ju enligt den logiken skulle betyda att de inte bedrev tillräckligt god verksamhet för att tillgodose studenternas behov ändå.

Företagssamarbeten kan ge pengar och arbetslivsanknytning, jippon ger ofta mer pengar, fest lockar fler medlemmar än byråkrati, arvoderade kåraktiva genererar frivilliga kåraktiva och tillsammans som kår kan de göra mångdubbelt mer än en kår utan resurser. Det är väl inte särskilt kontroversiellt eller orimligt att tro att det är så?

Om studenterna ska kunna få något genomslag för sitt engagemang så behövs starka organisationer. Det räcker inte med privata initiativ. Visst, läkarstudenter och andra som läser långa program tillsammans i fyra-fem-sex år, ja, de kommer att engagera sig när deras utbildning är dålig. Men de som läser en termin, två terminer, på distans, har barn, är sjuka och så vidare, kan höra av sig till en organisation som har ansvar för att stötta dem när utbildningen eller lärosätet sviker, men de kommer inte att ha särskilt stora möjligheter att organisera sig själva utan en grundstruktur som redan är stark.

Det vore ju fantastiskt om studiebevakningen var det starkaste argumentet för att locka medlemmar, men det är inte så troligt att det är sant. Att det är den viktigaste uppgiften för kårerna tycker jag inte det råder någon tvekan om, men om studenterna verkligen skulle hålla med om detta (att de skulle bry sig INNAN de upplevt en kass termin eller innan de råkar ut för strul med CSN, en lärare etc) skulle ju göra att studenterna röstade i högre utsträckning än 10-20% som ju läget är idag. Studenterna tycker att kårerna är ok, annars skulle de rösta mer, studenterna vill gärna ha nån som jobbar för höjt studiemedel, bättre kursvärderingar och uppföljningar och så vidare, men bara ett fåtal brinner för frågorna.

Kårerna har idag minst 5000 studentrepresentanter i Sverige, det krävs pengar för att leta fram dessa kandidater. Det krävs också en organisation som hjälper dessa 5000 att ta fram underlag för vad som faktiskt behöver förändras. En organisation som kan samla de erfarenheter som bildar mönster för kvalitetsbrister i systemen. En organisation som kan ge så mycket kontinuitet som möjligt för ett väldigt rörligt studentliv.

Det personliga engagemanget för att få 5000 personer att själva söka sig till högskolans administration och fråga om det finns någon trevlig nämnd eller annat organ som sysslar med utbildningskvalité eller rättssäkerhet eller liknande de kan få sitta i utan betalt. Det är inte troligt eller rimligt. Det är som att lägga ner partistödet och tro att partierna ändå kan hitta kandidater till tekniska nämnden i Skövde. I direktiven till kårobligatorieutredningen skrev regeringen att man ville att denna reform skulle stärka studentinflytandet. Hitintills har jag inte sett ett enda förslag på hur detta ska hända.

Allt jag hör när det kommer till alternativa förslag är olika sätt att försvaga eller rentav krossa studerandekårerna, men var är förslagen för ett starkare studentinflytande om obligatoriet och pengarna försvinner?

Ingen av de fyra partirepresentanterna* kunde presentera något sådant**. Att bevara kårerna, eller kanske rentav kårobligatoriet, kan i alla fall bibehålla studentinflytandet tills någon kan visa oss ett bättre alternativ.

*FMS är inte bundna av eller till (m), förbundet moderata studenter är en studentorganisation som är närmare kopplade till (m).
**Ingen av representanterna är särskilt övertygande i frågan om ett stärkt eller bevarat studentinflytande utan obligatorium, men VSF vill inte heller avskaffa obligatoriet och GS tycker inte något principiellt i fråga om obligatoriet, LS är dock mycket starkt drivande i avskaffandet av obligatoriet och borde ta sitt ansvar om de faktiskt menar allvar med att de inte samtidigt vill avskaffa det starka studentinflytandet vi faktiskt har i Sverige.

Entry filed under: Okategoriserade. Tags: , , , , .

Kristen höger ifrågasätter bibelns mest grundläggande ting: kärleken Vem bestämmer vänster eller höger? (Jesus?)


Twitter

Kategorier


%d bloggare gillar detta: