Kristen höger ifrågasätter bibelns mest grundläggande ting: kärleken

5 oktober 2008 at 10:44 e m

Idag publicerades en replik till vår debattartikel på SvD, med rubriken Är all kärlek verkligen bra?

Företrädare för den högerorienterade tankesmedjan Claphaminstitutet hakade förstås upp sig på den paragraf som bland annat kunde tolkas som stöd för att tillåta samkönade äktenskap:

All kärlek är bra kärlek. Vi erkänner och stödjer att en kärleksfull och trygg familj kan se ut på många sätt.

Och ja, visst menade vi att en kärleksfull och trygg familj kan bestå av två mammor och barn, eller två pappor och barn, men även att det kan vara en familj utan barn, det kan vara ensamstående med vänner som familj, storfamiljer där syskon fortsätter bo ihop, kollektiv med många vuxna och barn, farmor som bor hos mamma pappa barn eller kanske någon av de tusen andra sorterna av kärleksfulla och trygga familjer. All kärlek är bra kärlek.

Att genast associera kärlek till omoraliskt sex och vilja fördöma det visar på, om inte en skruvad människosyn så i all dålig fantasi. I flera andra blogginlägg och kommentarer på olika håll så finns samma tendenser som hos Claphaminstitutet, där man lyfter pedofili, incest och andra former av sådant som man tydligen kopplar till kärlek och trygghet. Allt för att blanda bort korten från att handla om det som faktiskt är en politisk fråga just nu. Stå för att det är er egen åsikt att ni inte gillar bögar, för i bibeln finns det många ställen som säger det motsatta. Det finns också många saker som bibeln lyfter som oerhört viktiga, som den kristna högern passerar med kompakt tystnad. Till exempel att man inte ska vara rik, eller att man inte får låna ut pengar mot ränta till landsmän.

Att två vuxna människor som älskar varandra inte ska få göra det på samma villkor som två andra vuxna människor, för att den kristna högern tycker det står att just den typen av kärlek är dålig är ideologi, inte religion. Att hävda att det är bättre för en homosexuell att inte älska alls än att älska någon av samma kön är helt ute och cyklar. Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. (1 Joh 4:8 och 12)

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta; lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. (Mik 6:8)

Om man nu ska forma sin ideologi enbart utifrån exakta bibellydelser så förstår jag inte varför Claphaminstitutet frågar om Broderskap vill låta syskon gifta sig (något som vad jag vet Broderskap inte tagit ställning till, men med största sannolikhet skulle rösta ner om frågan lyftes). I andra sam. 1:26 står: Jag sörjer dig, min broder Jonatan, du var mig mycket kär, din kärlek mer för mig än kvinnors. Och i höga visan 4:10 står: Vad din kärlek är skön, min syster och brud. Så vad vill Claphamistitutet? Ska man tillåta formaliserad syskonkärlek i äktenskap bara för att det framstår som att det är schysst i bibeln?

Ja, det är kanske en ohederlig tolkning av lösryckta meningar, men inte mer ohederlig är att hitta på att Gud skulle tycka att homosexuell kärlek skulle vara mindre bra är heterosexuell.

Det går inte att vara bokstavstroende eftersom bibeln säger emot sig själv och då är det avgörande vilken tolkning man väljer. För mig är det ett enda litet ord som berättar allt, som vägleder när man inte vet vad man ska tro. Det ordet heter inte moral, det heter inte påven och det heter inte sanning, kyrka eller Clapham, det heter kärlek. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. (1 Joh 4:16) Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. (PS 33:5)

På ett ställe i bibeln säger Gud rakt ut vad hon/han tycker om dem som driver kärlekslös politik i hennes namn:

Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap om Gud hellre än brännoffer. Som rövare ligger prästhopen på lur och dräper längs vägen till Shekem. Ja, de begår skändliga brott. (Hos 6:6 och Hos 6:9)

Första korinterbrevet (13:8-13) är också tydligt i vad det är som gäller.

Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.

Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad.

Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Entry filed under: kristen höger, kristen vänster.

Manifestet för kristen vänster lanseras idag! Är studentinflytande farligt eller varför är det så viktigt att avskaffa?


Twitter

Kategorier


%d bloggare gillar detta: