Manifestet för kristen vänster lanseras idag!

1 oktober 2008 at 8:27 f m

Girighet får inte styra samhället

Publicerad i SvD 1 oktober 2008, 04.44

NYTT KRISTET VÄNSTERMANIFEST Individualismen måste kombineras med en gemenskap som håller ihop samhället. Den kristna högern exkluderar människor och åsikter, vi vill inkludera dem och bekämpa egoism och girighet, skriver Peter Weiderud, Ulf Bjereld och Anna Ardin i Broderskapsrörelsen.

Vi lever i en tid präglad av religionens återkomst i samhällslivet. Frågor om tro och politik blir viktiga igen. Idag finns det mer än 1,5 miljoner människor som aktivt utövar sin tro i Sverige.

Upp emot en miljon går regelbundet på gudstjänst i Svenska kyrkan. 150000 är troende katoliker, 100000 ortodoxa bekännare, 300000 medlemmar i frikyrkorna och 100000 muslimer organiserade i moskéer.

I Påskuppropet för en generell flyktingamnesti och i Hopp-kampanjen mot Israels agerande på de ockuperade palestinska områdena har svenska samfund tagit politisk strid för humanitära värden.

Frågor kring samkönade äktenskap, religiösa friskolor och bruket av slöja väcker starka känslor. Vi har gått in i en postsekulär tid.

I detta nya politiska landskap formulerar vi ett manifest för en kristen vänster. För oss är tron en källa till hopp, mening och en väg till mänskligt växande och frigörelse.

En aktiv politisk kamp för värden som frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att omsätta kärleksbudet i praktisk handling.

Uttryckt i konkret politik arbetar vi för:

1. Rätten till förlåtelse och upprättelse. Varje människa har rätt till en ny chans. Vi utmanar ­högerns ta dig i kragen-politik.

2. Att män och kvinnor ska ha lika möjligheter att bestämma över samhället, sin kropp och sitt liv. Sverige är inte ett jämställt samhälle.

3. Ett öppet Europa, dit männi­skor kan flytta för att arbeta och studera och där den som söker skydd undan förföljelse garanteras en fristad. Vi protesterar mot planerna på att göra det svårare för familjer att återförenas i Sverige.

4. Bekämpa islamfobi och rädslan för att prata om religion. Vi söker aktivt samarbete med ­andra ­troende, deras samfund och organisationer. Förra året skapade vi ett nätverk för socialdemokrater också med annan tro.

5. Ökade insatser för global utveckling – ett generöst bistånd – men också radikala förändringar för rättvis handel och mer jämbördiga villkor i samarbetet med fattiga länder.

6. En restriktiv vapenexport från både Sverige och EU. Vi har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för Sveriges framtida handel med krigsmateriel.

7. Fred i Mellanöstern – genom ­dialog, försvar av folkrätten och en tvåstatslösning. Vi har ett långt samarbete med det civila samhället i Gaza.

8. En snabbare omställning till ett hållbart samhälle. Miljö­förstöring och klimatförändringar drabbar fattiga värst. Sverige ska gå före i omställningen.

9. All kärlek är bra kärlek. Vi ­erkänner och stödjer att en kärleksfull och trygg familj kan se ut på många sätt.

10. Ett rakryggat försvar av folkrätt och mänskliga rättigheter. Förslaget från socialdemokraternas rådslag att försvaga folkrätten är vi emot. Det kan sänka tröskeln för militär våldsanvändning.

Vi står i skarp kontrast till den kristna högern. I USA har den kristna högern ett ansvar för landets krigföring i Irak och för den tilltagande militariseringen.

I Sverige står den kristna högern – med fäste såväl inom kristdemokratin som i den nyskapade tankesmedjan Claphaminstitutet – ensamma mot en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Där den kristna högern exkluderar och gör skillnad mellan ­människor vill vi, den kristna vänstern, inkludera.

Staten ska självklart vara sekulär. Men vi menar att religionen erbjuder människan något viktigt – ett existentiellt sammanhang att dela och något större att vara med och genomföra.

Här skiljer vi oss från den torftighet som kännetecknar ateisterna i förbundet Humanisterna, som förnekar varje sammanhang och erfarenhet bortom det snävt rationella.

Även vårt socialdemokratiska moderparti är med sin tid. Dokumentet ”Politik och religion” från rådslagsgruppen ”Vår värld” visar på en förståelse för religionens betydelse bortom individen på ett sätt som inget annat parti förmår visa upp.

Dagens svenska samhälle är så mycket mer individualiserat än tidigare. Men individualiseringen måste kombineras med den gemenskap som är nödvändig för att hålla ihop ett samhälle.

Vi vill slåss för att individualiseringen inte ska ta formen av egoism, girighet och isolering, utan frigörelse under ansvar.

Eller som vi skriver i utkastet till manifestet: tron övertygar oss om att människan är en gemenskapsvarelse, att varje människa ofrånkomligen är beroende av andra människor.

Först när var och en ser sig själv och andra som unika individer beroende av varandra kan samhället omdanas i en riktning där människans frihet inte står i motsättning till jämlikhet och solidaritet.

PETER WEIDERUD
ordförande för Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

ANNA ARDIN
styrelseledamot Broderskapsrörelsen

ULF BJERELD
styrelseledamot Broderskapsrörelsen

Entry filed under: kristen höger, kristen vänster. Tags: .

Arbetspendling med SJ Gävle-Stockholm kostar mig 46% av lönen Kristen höger ifrågasätter bibelns mest grundläggande ting: kärleken


Senaste inlägg


%d bloggare gillar detta: