Kommunmoderater styrs av irrationella känslor

27 april 2007 at 4:01 e m

Två 28-åriga kvinnor (jag och Rose-Marie) i nämnden för Uppsalas produktion vård och bildning (NVB) försökte igår förgäves att flytta en mening i ett dokument till en annan plats i samma dokument.

De tre moderatmännen, 60+, argumenterade vildsint för att detta inte var rimligt, ens möjligt och slutligen även att meningen – som ingår i dokumentet de menade vad ”det bästa de någonsin sett” – dessutom var falsk i grunden. Därför skulle den stå kvar på sin ordinarie plats.

Meningen lyder: ”Nämnden delar förslagsställarnas uppfattning om att många av de kvinnodominerade yrkena inom vård, omsorg och skola har låga löner.”

Moderaterna sa: ”det finns det inga bevis för”!

Jag menar att detta är ett uttryck för en kompromisslöshet som är utöver vad som över huvudtaget kan uppfattas som rimlig. Jag menar att detta är en principsak för moderaterna; allt som kommer från yngre kvinnor, särskilt om de är sossar och miljöpartister skall per definition röstas ner. För i sak kan det ju rimligtvis inte ha spelat någon roll, vilket just dessa förslag inte gjorde för oss heller. Det var mest av allt en manifestation över vem som har makten. Nu även i politiken.

Jag är fortfarande mycket upprörd över att de tre äldre moderatmännen VILL att en ton i ett remissvar skall uppfattas som raljant. Ty detta var DEN ENDA fråga vi valde att ta strid för i ärendet; att skriva om dokumentet på ett ställe och flytta en mening, för att få en trevligare och mer tillmötesgående ton.

I dagens UNT kan ni alltså läsa om att borgarna i NVB sagt nej till högre löner åt lågbetalda. Det handlar om en Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla v) om att bland annat höja lönerna i kvinnodominerade yrken (KS 2007-099 13).

Och det stämmer, vilket jag vet eftersom jag tillhör andra sidan i den nämnden. Visserligen tror jag att en pålaga att gå utöver kollektivavtalen för endast kommunens bolag skulle kunna snedvrida konkurrensen och potentiellt göra oss svagare i kampen om att vinna anbuden och att detta på sikt stärker riskerna att förlora kommunen som aktör och minskar möjligheterna till offentlig styrning av offentlig service – något jag dock finner för dåligt utrett för att kunna säga med säkerhet. Detta låg dock på en för hög abstraktionsnivå att överhuvudtaget vara meningsfullt att ta upp i NVB. Att vi däremot som bolagsstyrelse skulle vilja att våra anställda inte diskriminerades i förhållande till personer med likvärdiga yrken pga. kön är något som jag tycker att vi kan uttrycka i skrift.

Som tur är fick Totte och hans homogena grupp kompisar inte helt fritt fabulera ihop ett svar på motionen, vilket skulle gjort att den förmodligen skulle blivit ännu mer ”neutral” på moderat vis.

Entry filed under: feminism, politik. Tags: , .

SFS jämställdhetspris Kårvalsresultat


Twitter

  • Mitt konto har inte blivit kapat. Det var bara för mycket hat som kom till det här användarnamnet. På återseende. 8 months ago

Kategorier


%d bloggare gillar detta: