Våldtäkt?

1 juni 2006 at 11:21 e m 2 kommentarer

Följande utspelar sig i ett kontrafaktiskt, men föga orimligt, scenario som vi diskuterade idag, men inte nådde något svar på:

Kvinna: vill du följa med hem
Man: varför inte

… [te dricks]

Kvinna: kom över på den här sidan

[sexualakt inleds]

Man håller växelvis fast kvinnans armar, försöker tvinga ner kvinnans huvud mot sin penis, penetrerar för hårt och dylikt varvid kvinnan vill avbryta då hon inte längre är intresserad av att fortsätta. Hon slutar att ge gensvar och försöker så småningom att trycka honom bort från kroppen, men säger inget, möjligtvis eller delvis av rädsla för att göra mannen som redan uppvisar ett aggressivt beteende än mer arg.

Det är helt uppenbart att något är fel, vid någon slags jämlikt sex, eller åtminstone där någon slags kommunikation är upprättad mellan de två parterna inser en man i detta läge att han inte bör fortsätta, men han fortsätter eftersom han har makten att göra så, eller för att han har en kvinnosyn som säger honom att det är ok för hon var med på det på den tiden han lyssnade på henne, eller för att han läser juridik och vet att han aldrig i helvete kommer att kunna bli dömd.

Kan någon berätta hur detta fall klassas?
Hade han kunnat bli dömd om han erkände ovanstående?
Finns det över huvud taget något fall när en man dömts för våldtäkt trots att kvinnan börjat ha sex frivilligt?

Entry filed under: feminism.

Magnus Uggla Trängselskatt på museer lovar alliansen

2 kommentarer

  • 1. Alexander Sofroniou  |  6 juni 2006 kl. 10:55 e m

    Jag är inte jurist så jag kan tyvärr inte svara på frågorna men jag hoppas att svaret på alla frågorna är ”ja”. Däremot har jag en åsikt, det är klart att ditt kontrafaktiska exempel är en våldtäkt.

  • 2. Sara och Alexandra  |  27 juli 2006 kl. 12:22 e m

    [00:41] Alexandra: Men det är rätt intressant det där med våldtäkten – vill du prata lite om den+[00:41] Sara: gärna[00:41] Alexandra: den kontrafaktiska :)[00:42] Sara: jaa, nu förstår jag vad hon mena (och du förklara) med ordet. att i hur hon berättar att den är en våldtäkt, motbevisar hon att den tolkas som en våldtäkt.[00:43] Alexandra: ja! Men det blev lite knepigt… känner du henne?[00:43] Alexandra: Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag – han använder ju våld för att genomföra samlaget så själva straffbestämmelsen stämmer ju in på hans handlande[00:44] Sara: ja, hon är en god vän. [00:45] Alexandra: Men dels har vi ju den delen av brottsbegreppet där ett ”samtycke” kan göra att en handling inte blir otillåten[00:45] Sara: så om han skulle se händelsen som det står skrivet och berätta det så skulle han bli dömd?[00:46] Alexandra: du menar att han skulle säga att hon tydligt visade att hon inte ville fortsätta men han gjorde det ändå?[00:47] Sara: nej han skulle säga vad hon gjorde konkret, utan att bedöma handlingarna, t.ex.: ”tryckte bort hans kropp från hennes”[00:47] Sara: ?[00:47] Alexandra: om jag t.ex. frågar dig om jag får ge dig en örfil och du säger att det är helt ok – då kan jag inte bli dömd för misshandel (om det går att bevisa att du gav ditt samtycke)[00:48] Alexandra: det är lite klurigt att hon först ville – frågan blir då vad hon kan anses ha samtyckt till – förhoppningsvis bara lite förspel/hångel[00:48] Sara: om jag först ger mitt samtycke, och sen när jag tar tillbaka, så vägrar du förstå, går det att döma då? – är väl frågan här?[00:49] Alexandra: tidpunkten för bedömningen av samtycket samt vad ett evt samtycke omfattar är central[00:50] Alexandra: alltså – om du säger ja till en örfil så har du ju inte sagt ja till att bli knäad[00:51] Alexandra: förhoppningsvis och det skulle jag även tro, lägger inte domarna både förspel och samlag i hennes samtycke utan delar upp det[00:51] Sara: om jag har sagt ja till att knulla, när måste jag ta tillbaka senast, för att det ska ”gillas” enligt lagen?[00:53] Alexandra: Hm…det där är också knepigt – man måste ju kunna ändra ett samtycke – med örfilen är det kanske för sent om du ändrar dig samtidigt som min hand närmar sig din kind – men ”knulla” löper ju över en längre tidsperiod och därför kan man troligtvis ändra sig under förspelet[00:53] Alexandra: det måste man kunna – ett samtycke är ju inte detsamma som att skriva under ett avtal :)[00:54] Sara: så himla fint uppstaplat det blir med juristtermerna. me likes[00:54] Alexandra: tsss…men det är nog just på så vis som rättvisan kan förvrängas…[00:55] Alexandra: Om vi nu säger att hon inte hade samtyckt och vi därför fortfarande har att göra med en ”otillåten gärning” så fortsätter vi till den subjektiva sidan av brottsbegreppet till det sk uppsåtet[00:56] Sara: jag förstod inte[00:56] Alexandra: Nej, det är inte helt lätt – vi ägnade ju hela våren åt detta :)[00:57] Sara: du menar att hon sagt ja till förspel, men inte mer. då kollar vi på vad hans intentioner va?[00:57] Alexandra: Precis[00:59] Alexandra: För att någon skall ha gjort sig skyldig till ett brott så krävs det att personen hade uppsåt att begå brottet, med vissa brott så räcker det med oaktsamhet. Om jag t.ex. vill döda någon så kan jag göra mig skyldig till mord. Om jag istället glömmer gasspisen på och på så vis förgiftar min sambo så att han dör – kan jag dömas för brottet ”vållande till annans död” – jag ville inte döda honom [00:59] Alexandra: men jag var så pass oaktsam att jag ändå bär viss skuld som jag bör dömas för[00:59] Alexandra: måste gå på toa…[00:59] Sara: ses :-)[01:01] Alexandra: i am back…[01:01] Sara: samma med våldtäkt – sexuella övergrepp, eller?[01:02] Alexandra: Våldtäkt är ett uppsåtsbrott – det krävs uppsåt[01:02] Sara: nej, sexuellt utnyttjande, mena jag[01:02] Sara: uppsåt: våldtäkt – oaktsamhet: sexuellt utnyttjande[01:02] Sara: ?[01:03] Alexandra: Nej – det är inte nödvändigtvis så att alla brott har ett ”oaktsamhetsbrott”[01:06] Alexandra: Tror inte det finns något sexualrelaterat oaktsamhetsbrott – jag ville bara att du skulle förstå grejjen med uppsåt – det är som en skala där uppsåt är högst upp och så har vi oaktsamhet längre ner på skalan och skulden stiger kan man säga ju starkare uppsåtet är[01:06] Sara: ok[01:07] Alexandra: Det märks i påföljderna: mord (uppsåt krävs) kan ge 10 års fängels eeller livstid medan vållande till annans död (oaktsamhet) kan ge böter – fängelse 2 år[01:07] Sara: om killen i situationen erkänner allt och säger att han inte förstod att hon inte ville, att han trodde det var en sexlek eller att tjejer alltid är så, så döms han alltså inte?[01:08] Alexandra: Där är där som kulturen och domarnas och nämndemännens bild av sex spelar in i bedömningen[01:09] Sara: finns det inget oaktsamhetsstraff vid sexuella övergrepp?[01:09] Sara: kan det bli oaktsamhetsmisshandel?[01:09] Alexandra: I praktiken kommer det hela ju handla mest om bevisfrågor men om vi säger att någon filmat dem och att man tydligt kan se att hon försöker trycka bort honom från kroppen – då bör han inte komma undan med att han ”inte förstod”[01:09] Sara: (det här pratade vi ju om, men jag minns inte. sorry)[01:10] Alexandra: det kan bli vållande till kroppsskada[01:11] Alexandra: jag har svårt att se vilket sexuellt övergrepp som skulle kunna begås av oaktsamhet[01:12] Sara: den där den ena har sex med den andra utan att kolla att den andra inte vill. den andra trycker bort förövaren, men förövaren lyssnar inte/känner inte efter/är för asocial för att förstå.[01:12] Alexandra: Om han insåg att hon gjorde motstånd och att han var tvungen att genom våld tvinga henne till samlag – så måste han ju ha haft insikt om vad han gjorde – troligen sk insiktsuppsåt[01:12] Sara: ?[01:13] Alexandra: ? till din förra fråga?[01:13] Sara: ja[01:13] Sara: asså jag vet att det har resonerats så i rättsfall[01:13] Alexandra: och förövaren har blivit friad?[01:14] Sara: med: det kan inte anses bortom allt tvivel att tilltalad hade förstått att målsäganden inte ville[01:14] Sara: osv. och friad[01:14] Alexandra: Tror inte det finns oaktsamhetsbrott – det skulle ju vara det samma som att införa ett krav på samtycke och det har vi inte i Sverige (men i England)[01:15] Sara: det är därför feminister har drivit samtyckeslagstiftning[01:15] Sara: men jag trodde det fanns milt oaktsamhetsbrott. hade inte fattat att det inte fanns nåt alls[01:15] Alexandra: Mmm…men det är ju även många som är emot det eftersom man då skulle behöva fästa ännu mer fokus vid hur brottsoffret har uppfört sig – och det vill man ju komma bort ifrån[01:16] Sara: i det jag läste dömdes tilltalad på någon punkt. friad från våldtäkt. inte friad totalt.[01:16] Alexandra: Kanske sexuellt tvång?[01:17] Alexandra: Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket (våldtäkt), genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.[01:17] Alexandra: här räcker det alltså med tvång – det krävs inget våld eller misshandel[01:18] Sara: ja, det rimliga vore väl, som du skrev tidigare, att nämndemännens och domarnas syn på sex och kön sågs över. [01:18] Alexandra: Mmm…vi diskuterade det på vårat våldtäktsseminarium men et är också komplicerat[01:19] Sara: e sexuellt tvång uppsåtsbrott?[01:19] Alexandra: ja[01:20] Alexandra: alla brott är i princip uppsåtsbrott – sen finns det en del som har en ”oaktsamhetsvariant”[01:21] Alexandra: För att tvinga människor att iaktta en viss grad av aktsamhet – man skall inte kunna komma undan i alla lägen bara för att man varit oaktsam[01:24] Alexandra: Det knepiga med våldtäktsbrott är att förövaren har ju alltid uppsåt att genomföra ett samlag – men uppsåtet måste även täcka våldet/tvånget/misshandeln och det är här som det blir svårt att bedöma situationen – dels för att man ofta har dåliga bevis och dels för att människor kan ha sex på så många olika sätt och staten inte kan gå in och säga att så här och såhär får man inte ha sex…[01:26] Alexandra: …samtidigt som det verkar sjukt att sånt sex som de hade i det sk Tumbafallet (en kvinna och 7 män varav ca hälften okända för henne) inte per automatik bedöms som våldtäkt[01:27] Sara: men i scenariot vi läste, skulle förövaren kunna erkänna allt, men samtidigt säga att han inte förstod att hon inte ville, och då skulle det inte kunna dömas?[01:29] Alexandra: om domarna och nämndemännen inte tycker att hennes ”nej” är övertygande så antar jag att det skulle bli så…[01:29] Alexandra: men det handlar ju som sagt ofta om bevis är ord står mot ord[01:30] Alexandra: Föreställ dig istället att hon faktiskt ville ha sex och inte gjorde något motstånd[01:32] Alexandra: men nästa dag när hon vaknar upp ångrar hon sig och åtalar honom för våldtäkt och säger att hon pressade bort hans kropp, trots att hon inte gjorde det. Om bevisen är lika dåliga som i situationen där hon faktiskt stötte bort hans kropp så blir det kanske lättare att se varför han evt frias – i båda situationerna – vi har ju grundprincipen ”heller fia än fälla”[01:32] Alexandra: hellre fria än fälla[01:32] Sara: absolut. men det är förutsatt att han nekar[01:33] Sara: förutsatt att han nekar kan han väl aldrig dömas i en sådan här ord-mot-ord och ”normalt” sex (övergrepp) situation[01:33] Alexandra: ja – du menar att poängen är att han, trots att han erkänner att hon gjorde motstånd, kan komma undan genom att säga att han inte förstod att hon menade ”nej”?[01:33] Alexandra: nej, inte om det inte finns några bevis[01:35] Sara: precis. så poängen är situationerna där det är tydligt att hon har gjort ”motstånd” men han hävdar att han inte förstått det som sådant. detta gäller ju även dom här gruppvåldtäktssituationerna[01:35] Alexandra: Det blir ju isådanafall en fråga om vad som ryms i rekvisitet ”olaga tvång” (för brottet sexuellt tvång) och självklart domarnas/samhällets bild av sex[01:37] Sara: och domarnas/samhällets bild av mäns sexualitet, eller? om de ser män som ”bara drifter” eller som individer med förmåga till beslutsfattande osv. eller?[01:38] Alexandra: ja[01:38] Alexandra: eller hur menar du att bilden av män som individer med förmåga till beslutsfattande skulle förändra situationen? [01:40] Alexandra: En annan sak är ju att om våldtäktsmannen inte uppfyller rekvisiten våld/tvång/misshandel/hot så kan han ju ändå bli fälld om offret befann sig i ett ”hjälplöst tillstånd”[01:42] Alexandra: Tumbafallet kretsade mycket kring om offret hade befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och HD kom fram till att hon inte hade befunnit sig i ett sådant tillstånd: ”Även om situationen som sådan allmänt sett framstår som anmärkningsvärd och bär spår av hänsynslöshet kan inte den i sig leda till slutsatsen att V.G. varit hjälplös i straffbestämmelsens mening”[01:42] Alexandra: Det krävs med andra ord rätt mycket för att man skall anses befinna sig i ett hjälplöst tillstånd[01:44] Alexandra: Om du vill läsa lagtext och bra kommentarer till paragraferna samt rättsfall som relaterar till paragraferna kan du, om du har loggat in via Upunet gå in på juridiska bibliotekets hemsida: http://www.ub.uu.se/sam/jur/[01:44] Alexandra: och i fönstret ”snabblänkar” välja norstedts lagkommentarer – de är jättebra när man väl har lärt sig navigera runt på deras sida[01:45] Alexandra: Nu börjar jag bli riktigt trött…vad skriver du?[01:46] Sara: asså i det här fallet jag tog upp innan, menade tilltalad att målsäganden va typ en hora som ville knulla och att det verkligen va så. hon va verkligen jämt kåt. hon ville verkligen. hon kved och grejs, som horor gör. och slutsatsen blev att tilltalad inte förstått att målsägande inte ville. alltså jag tänker mig att en annan syn på främst mäns sexualitet och en syn på män som individer (inte fast i sina drifter) och med förmåga att kunna fatta beslut, dra slutledningar, lägga ihop ett och ett osv. hade kunnat spela stor roll för domen. alltså kritik mot domstolar i våldtäktsmål handlar ju mkt om kvinnosyn, men det gäller ju manssyn också.[01:47] Sara: tack. kollar in laggrejset nu[01:48] Alexandra: ja, kanske inte bara kritik mot domstolarna men mot samhällets syn på sex i stort[01:48] Sara: sant[01:50] Sara: var ligger sexbrott då?[01:51] Alexandra: Gå in i brottsbalken i mapparna till vänster[01:51] Sara: ah, hittade[01:51] Alexandra: andra avdelningen, kapitel 6[01:52] Sara: med exempel och grejer. cool![01:52] Alexandra: Sen när du klickar på den paragraf som du vill ha så kommer den upp till höger och precis under den kan du klicka på förarbeten och rättsfall mm – ja den är cool![01:53] Alexandra: Men nu måste jag sova – nattinatti![01:53] Sara: sov gott!![01:53] Sara: vi hörs![01:54] Alexandra: Det är rätt juste att man får tillgång sådär – det kostar ju egentligen att abonnera – lycka till med översättningen![01:54] Alexandra: pussss[01:54] Sara: tack![01:54] Sara: :-) kram[01:54] *** ”Alexandra” signed off at Fri Jul 21 01:54:40 2006.


Twitter

Kategorier


%d bloggare gillar detta: